Pretraga

Uskoro kreću prijave za učeničke domove: Provjerite tko ima izravno pravo i za što se dobivaju bodovi

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nedavno je objavilo Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Njome je propisan način bodovanja učenika prilikom prijema te kategorije učenika koje ostvaruju izravno pravo na smještaj.

Screenshot: YouTube, srednja.hr

Natječaj za prijam učenika u učenički dom morali su biti objavljeni najkasnije do 30. lipnja, stoji tako u ovogodišnjoj Odluci o uvjetima za prijam učenika u domove.

Prijave započinju uskoro, neki učenici imaju izravno pravo

Na ljetnom roku učenici se za smještaj u domovima prijavljuju 23. i 24. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene već dan kasnije, 25. srpnja. Upisi u domove za one koji ostvare pravo ove se godine vrše od 27. do 31. srpnja.

Izdvojeni članak

Luda pravila studenskih domova: Jedan zabranjuje držanje televizora, a drugi brani seksanje

– Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama, a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i prema socijalnome statusu, stoji u Odluci Ministarstva.

Prema istoj Odluci, pravo izravnoga prijama na dom ostvaruju učenici kojima su oba roditelja preminula, učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom te djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ali ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice.

Što se sve boduje?

Za prijem ostalih učenika boduje se više kriterija. Učenik tako može ostvariti broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, koja se množi s koeficijentom petnaest. Dodatnih deset bodova mogu ostvariti učenici čiji je roditelj preminuo. Ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj, djeca branitelja koji su u ratu sudjelovali najmanje 100 dana, također mogu ostvariti dodatnih deset bodova. Isti broj bodova dobivaju i djeca civilnih invalida sa stopostotnim oštećenjem, ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice. Učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50%, ostvaruje dodatnih pet bodova.

Izdvojeni članak

SC Zagreb studentima za jedan dan u domu naplatio 100 kuna: Žurili iseliti pa shvatili da nisu trebali

Učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih deset bodova ako:

  •  živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti odnosno težim invaliditetom (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja, odnosno odgovarajućim Rješenjem kojim je utvrđen postotak invaliditeta);
  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada, što dokazuje potvrdom o dugotrajnoj nezaposlenosti obaju roditelja iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;
  • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne /regionalne/ jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje).

Boduje se i izvrsnost, pa tako učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prvih triju mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz znanja ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruju dodatnih šest bodova. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

Učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet dodatnih bodova. Isti broj bodova ostvaruje učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet dodatnih bodova po broju braće i sestara.

Detalje o ovogodišnjim uvjetima za prijem učenika u učeničke domove možete proučiti u Odluci Ministarstva u nastavku, a ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

Download

Uskoro kreću prijave za učeničke domove: Provjerite tko ima izravno pravo i za što se dobivaju bodovi
Share via
Copy link
Powered by Social Snap