Pretraga

Korak po korak: Kako se prebaciti na drugi faks?

A- A+

Odabir fakulteta težak je izbor jer upravo tim izborom usmjeravamo svoju buduću karijeru. Mnogima je to veliki pritisak zato što ni sami nisu sigurni što točno žele raditi u životu. Neki uspješno upisuju što su htjeli, neki upisuju svoj drugi izbor, neki odabiru godinu pauze za bolju pripremu. No, što kada kreneš na faks i shvatiš da to nije to, da ne želiš to studirati? Postoji jedan proces koji se naziva ‘prebacivanje na drugi studij’, a u ovom članku želimo prikazati kako to izgleda i što je sve potrebno napraviti.

Ponekad studenti kada upišu neki faks shvate kako ‘to zapravo nije to’ i ne osjećaju kao da pripadaju tom mjestu. I to je u redu! Prebaciti se s jednog faksa na drugi nije veliki problem, a mi smo odlučili pojasniti ovaj proces. Kako bi cijela situacija bila jasnija, koristit ćemo primjer prebacivanja s nekog zamišljenog faksa na Effectus – studij financije i pravo.

Osoba koja želi promijeniti faks naziva se prijelaznik. Točnije rečeno, to je osoba koja ima status studenta na studiju kojeg organizira drugo sveučilište ili stručni studij (u odnosu na Effectus). Prijelaznik može biti i osoba koja je izgubila status studenta na studiju kojeg organizira drugo sveučilište ili stručni studij završetkom studija, prekidom studija ili ispisom sa studija.

Pripremi zamolbu

Kako bi faks mogao odlučiti upadaš li ili ne, trebaju neki dokument kojim potvrđuješ da se želiš prebaciti. To radiš preko zamolbe. Kako zamolba treba izgledati možeš vidjeti na ovoj fotografiji.

Neki faksevi imaju na svojim web stranicama prazne formulare zamolbi koje moraš ispuniti, a neki traže da napišeš svoju. U slučaju Effectusa, oni prihvaćaju zamolbe koje sam pripremiš.

Dodaj prijepis ocjena

Uz zamolbu moraš priložiti i prijepis ocjena tijekom dosadašnjeg studiranja. Prijepis ocjena možeš zatražiti u referadi faksa s kojeg se želiš prebaciti.

Dodaj Syllabus kolegija ako si nešto slično već slušao

Ako upisuješ srodni faks, vjerojatno ćeš htjeti da ti se na novom studiju priznaju neki predmeti koje si već odslušao i položio. Na primjer, ako se prebacuješ s prava na Effectus, možeš tražiti da ti se priznaju određeni kolegiji koji se preklapaju na oba studija. Kako bi to ostvario, uz zamolbu moraš predati i syllabuse kolegija koje želiš da ti se priznaju. Njih si vjerojatno dobio na početku kolegija, možeš ih pronaći na stranicama faksa s kojeg se prebacuješ, a možeš i pitati direktno profesora koji ti je predavao.

Ovjereni prijevod diplome ako dolaziš s inozemnog faksa

Dolaziš li s inozemnog faksa, tada će ti trebati izvornik ili ovjereni prijevod isprave iz koje je vidljivo da si studirao na akreditiranom visokom učilištu.

Rješenje o upisu prijelazom

Kada sve navedeno predaš, dekan faksa na koji se želiš upisati će donijeti rješenje kojim prihvaća ili ne prihvaća tvoju zamolbu. Tim rješenjem o upisu prijelazom utvrđuje se naziv i godina studija na koju se upis odobrava, priznati ispiti, postignute ocjene i stečeni ECTS bodovi, dopunski i razlikovni ispiti, seminarski radovi i druge obveze koje je prema studijskom programu kojeg upisuje student obvezan ispuniti te troškovi svega navedenog.

Nakon što dobiješ rješenje, koje će ti poslati na način na koji ste se dogovorili, imaš rok od osam dana u kojem se možeš upisati na studij. Rok za žalbu na rješenje o upisu prijelazom je 15 dana od primitka rješenja.

Navedeni primjer odnosi se na prijelaz s nekog visokog učilišta na Effectus – studij financije i pravo. Moguće je da postoje određena odstupanja ako se radi o drugim fakultetima, stoga preporučamo da dobro proučiš stranice faksa na koji se želiš prebaciti. Svakako je bitno zadržati pozitivan duh i biti uporan, jer uz nešto papirologije lako se može riješiti ovaj problem.

_______________________________________________________________________________

Tekst je nastao u suradnji native studije portala srednja.hr i Effectus – studij financije i pravo.

Korak po korak: Kako se prebaciti na drugi faks?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap