Pretraga

Kreću izbori za rektora prema pravilima kakva do sada nismo mogli vidjeti u visokom obrazovanju

A- A+

Na Sveučilištu u Rijeci nova će godina započeti izborima za rektora koji će tu dužnost obavljati u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. Prema odluci Senata, natječaj će započeti 4. siječnja, a ovi izbori bit će drugačiji nego ijedni rektorski do sada i značajno će se razlikovati od onih koje provode ostala sveučilišta. Riječko Sveučilište uvelo je postupak predizbora u kojeg će, ako će biti više od jednog kandidata, biti uključen dio i akademske zajednice izvan Senata.

predavanje, studenti

Foto: Edwin Andrade; Unsplash

Na posljednjoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj netom prije blagdana, donesena je odluka o pokretanju izbora za rektora tog Sveučilišta u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine. Natječaj započinje 4. siječnja i trajat će do 25. siječnja.

Kandidati će predstavljati program sastavnicama

Kandidate predlažu vijeća znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta tajnim glasovanjem na svojim sjednicama, ili najmanje 5% nastavnika u znanstveno/umjetničko-nastavnom zvanju.

Ovi rektorski izbori bit će drugačiji nego svaki do sada, kao i jedinstveni u Hrvatskoj. Naime, na svim ostalim sveučilištima o izboru rektora odlučuju isključivo članovi Senata sveučilišta, dok je riječko nedavno promijenilo izborni sustav. Kako piše Novi list, na predstojećim izborima u Rijeci vrijedit će institut predizbora koji omogućuje da svi članovi fakultetskih i odjelnih vijeća sudjeluju u izboru rektora. Svaki će kandidat, tako, svoj program trebati predstavljati članovima svih sastavnica, čime će svi će moći sudjelovati u izborima i iskazati svoj individualni stav koji program i koga preferiraju za rektora Sveučilišta.

Između svih kandidata za rektora, svaka će sastavnica za konačne izbore predlagati dvoje koji su dobili najveći broj glasova. Na kraju će senat će, između dvoje koji su dobili najviša rangiranja na svim sastavnicama, izabrati rektora.

Potrebno više od dvoje kandidata

No, za takav način izbora potrebno je da se za mjesto rektora kandidira više od dvoje kandidata, a ako se na natječaj javi manje od dvoje njih, izbori će se provoditi prema dosadašnjem sustavu. Potvrdila je to za Novi list trenutna rektorica Snježana Prijić Samaržija, koja će se i kandidirati za drugi mandat.

Prema odluci Senata Sveučilišta u Rijeci, sjednica Senata na kojoj će biti utvrđeni kandidati koji zadovoljavaju sve uvjete, održat će se 28. siječnja. Lista kandidata, životopisi, izjave o prihvaćanju kandidature i programi bit će objavljeni na internetskim stranicama sveučilišta i sastavnica i javno će se predstavljati od 29. siječnja do 17. veljače. Konačno, sjednica Senata za izbor rektora održava se 26. veljače.

predavanje, studenti
Share via
Copy link
Powered by Social Snap