Pretraga

Evo koja je gimnazija u Osijeku lani najbolje riješila maturu iz svakog obveznog predmeta

A- A+

U bazi podataka Školski rudnik vol. 3 moguće je vidjeti rezultate učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi, ocjene tih učenika u završnim razredima osnovnih i srednjih škola te trendove po školskim godinama. Između ostalog, prikazane su i prosječne ocjene koje su učenici svake škole gimnazijskog programa ostvarili iz obveznih predmeta na maturi po školskoj godini. Provjerili smo kako su rangirane gimnazije u Osijeku, to jest gdje su učenici ostvarili prosječno najvišu ocjenu na državnoj maturi 2019. godine iz Matematike, Hrvatskog i Engleskog.

III. Gimnazija Osijek, Screenshot Google Earth

Izdvojili smo rang srednjih škola u Osijeku čiji su učenici gimnazijskog programa na maturi 2019. godine ostvarili najvišu prosječnu ocjenu iz državne mature Matematike, Engleskog jezika i Hrvatskog jezika A razine. U obzir smo uzeli samo škole u kojima je najmanje 20 učenika pisalo ove ispite.

*Uz ime škole nalazi se i prosječna ocjena koju su učenici ostvarili na maturi te se u zagradi nalazi prosječna ocjena tih istih učenika iz tog predmeta koja je zaključena na kraju 4. srednje.

Najbolje prosječne ocjene iz Matematike A razine u 2019.:

1. III. Gimnazija – 3.20 (3.47)
2. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku – 3.00(3.58)
3. II. Gimnazija – 2.50 (3.92)
4. I. Gimnazija – 1.95 (3.77)

Najbolje prosječne ocjene iz Hrvatskog A razine u 2019.:

1. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku – 3.83 (4.11)
2. III. Gimnazija – 3.48 (4.07)
3. II. Gimnazija – 3.43 (4.02)
4. I. Gimnazija – 2.89 (3.24)

Najbolje prosječne ocjene iz Engleskog A razine u 2019.:

1. III. Gimnazija – 4.45. (4.07)
2. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku – 4.38 (4.78)
3. II. Gimnazija – 4.23 (4.28)
4. I. Gimnazija – 3.55 (4.04)

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Zadatke s prošle državne mature riješite u našem sustavu za učenje kvizovi.srednja.hr.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap