Pretraga

Objavljena su rješenja iz njemačkog i francuskog jezika na maturi

A- A+

Nešto više od 2500 maturanata pisalo je višu i nižu razinu njemačkog jezika, dok ih je stotinjak izašlo na ljetni rok mature rješavati test iz francuskog jezika. Ispiti iz oba predmeta provedeni su 5. lipnja, a NCVVO je na svojim web stranicama objavio ispitne materijale i rješenja. Stoga provjerite kako ste riješili svoje ispite.

Na ljetnom roku državne mature višu razinu njemačkog jezika polagalo je 1077 maturanata, dok se za nižu razinu odlučilo 1625 pristupnika. Istog dana, 5. listopada, pisali su se ispiti iz A i B razine francuskog jezika kojima je ukupno pristupilo nešto manje od 100 maturanata.

U slučaju da ste izašli na jedan od spomenuta dva ispita, provjerite u ispitnim materijalima i rješenjima testova jeste li gdje griješili.

Njemački jezik viša razina:Njemački jezik niža razina:


Francuski jezik viša razina:


Francuski jezik niža razina:


Share via
Copy link
Powered by Social Snap