Pretraga

Profesor Toni Milun riješio zadatak s mature koji ne može riješiti ni kalkulator

Prošlog tjedna na državnoj maturi pisali su se ispiti iz Matematike na A i B razini. Ispit više razine maturanti nisu ocijenili preteškim, ali je puno bure izazvao zadatak u čijoj je napomeni stajalo da ga džepno računalo netočno izračunava. Poznati profesor Toni Milun s Visokog učilišta Algebra pojasnio je kako se rješava taj zadatak te zašto kalkulator daje netočno rješenje.

Screenshot: YouTube

– Čini mi se da nije bilo preteško i nisam nezadovoljan, unatoč tome što pet ili šest podzadataka uopće nisam znao riješiti. Ne znam koji mi je zadatak zapravo bio najteži, ali mi je upao u oko zadatak s četiri broja s devet znamenki, od kojih se prva dva i zadnja množe, a njihovi rezultati oduzimaju. Fora je u tome što u tekstu zadatka piše da kalkulatori krivo izračunaju taj zadatak, ispričao nam je nakon A razine Matematike maturant Renato.


A kako se rješava taj zadatak za srednja.hr pojasnio je profesor Toni Milun s Visokog učilišta Algebra. Kaže, sve što su maturanti morali znati kod rješavanja ovog zadatka je izraz za razliku kvadrata, iako se zadatak mogao riješiti i bez toga. Formula za to je (a + b)(a – b) = a² – b².

Prva dva broja, budući da su ista, mogu se gledati kao , dok je treći broj za pet veći od prvoga pa je jednak a + 5, dok je četvrti broj za pet manji od a pa je jednak a – 5. Dobiva se tako jednadžba a²  – (a + 5)∙ (a – 5) u koju je samo potrebno uvrstiti odgovarajući broj.

Tako dolazimo do rješenja 25, ali džepno računalo pokazuje netočno. S druge strane, kalkulator na laptopu pokazuje ispravno rješenje ovog zadatka. Zašto je tomu tako, pogledajte u videu profesora Miluna, a u njemu možete vidjeti i detaljan postupak rješavanja ovog zadatka.

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Zadatke s prošle državne mature riješite u našem sustavu za učenje kvizovi.srednja.hr.

Profesor Toni Milun riješio zadatak s mature koji ne može riješiti ni kalkulator
Share via
Copy link
Powered by Social Snap