Pretraga

Za ova 22 projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je gotovo milijardu kuna iz EU fondova

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 992 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za 22 projekta, putem kojih će se osuvremeniti znanstvena infrastruktura i oprema. Iz MZO-a su danas, prilikom potpisivanja 17 ugovora (dva su potpisana prije, a još tri će prema informacijama MZO-a biti potpisani u vrlo skorom roku), poručili kako je ovo najveće ulaganje u znanstvenu infrastrukturu i opremu u posljednjih deset godina.

foto: srednja.hr

– Ovim značajnim ulaganjima obnovit će se zastarjela infrastruktura te će se dvadesetak znanstvenih organizacija opremiti suvremenom znanstveno-istraživačkom opremom koja će omogućiti značajan iskorak u istraživanjima, atraktivnosti za mlade istraživače te veću mogućnost suradnje s inozemnim istraživačima, kao i gospodarskim sektorom koji će moći koristiti suvremenu opremu i pripadajuće usluge znanstvenoga sektora, izvještavaju iz MZO-a.

Dodjeljenim sredstvima će se graditi nova i obnavljati postojeća infrastruktura

Iako je prvotno Ministarstvo znanosti i obrazovanja imalo na raspolaganju za ovaj Poziv 760 milijuna kuna, odlučeno je da će zbog važnosti istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj, biti osigurano dodatnih 232 milijuna, što u konačnici čini iznos od 992 milijuna kuna.

Za financiranje su kako smo naveli odobrena 22 projekta. Na sjednici Vlade u Splitu početkom svibnja potpisana su prva dva ugovora, vrijednosti 165 milijuna kuna, danas njih još 17 ukupne vrijednosti od 700 milijuna kuna, a preostala dva trebala bi se potpisati uskoro.

Već u idućih mjesec dana novih milijardu kuna ulaganja u znanost

Izdvojeni članak

Vinkovačka srednja škola opremila školu novcem iz EU fondova

Prilikom današnjeg potpisivanja 17 ugovora za predstojeća kapitalna ulaganja ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, čestitala je korisnicima i rekla da će sredstva omogućiti značajan iskorak u istraživanjima, privlačnosti za mlade istraživače, te veću mogućnost suradnje s inozemnim istraživačima i gospodarskim sektorom, uključujući i privlačenje znanstvenika iz cijelog svijeta, stoji u vijesti na stranicama MZO-a.

Istom prigodom, javno je govorio i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ​Tomislav Petric.

On je rekao da su projekti navedene visine ulaganja ove godine potpisani samo još jednom, i dva puta prošle godine, a među korisnicima je posebno istaknuo Fakultet strojarstva i brodogradnje s osam ugovora, te županije Virovitičko-podravsku i Međimursku sa sedam ugovora u posljednjih nekoliko godina. Uz to je dao i obećavajuću najavu kako će već u sljedećem mjesecu biti potpisano gotovo milijardu novih ulaganja u znanost.

U ‘najvrijedniji’ projekt uložit će se 232 milijuna kuna

Od 992 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, najviše će biti uloženo u Istraživačko edukacijski Centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja pri Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, odnosno preko 232 milijuna kuna.

Kada je riječ o fakultetima, zagrebačkom PMF-u su odobrena sredstva za čak tri projekta, a FSB-u za dva. Valja istaknuti da su sredstva povukla i dva projekta iz Međimurske županije, dok su Karlovačkom veleučilištu odobrena sredstva za jedan projekt, ali vrijedan gotovo 38 milijuna kuna.

Pogledajte sažetke 19 projekata za čije su izvođenje do danas potpisani ugovori:

Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Projektom vrijednim 8.250.550,00 kn planira se:

 • rekonstrukcija postojećeg prostora kako bi se zadovoljili uvjeti za prihvat sofisticirane opreme;
 • nabavka nove opreme i instaliranje procesne i analitičke opreme;
 • opremanje Središta za razvoj inovativnih tehnika procesiranja hrane;
 • organizacijska reforma

Centar za primijenjenu bioantropologiju, Institut za antropologiju 

Izdvojeni članak

Hrvatski Bill Murray radi čuda i u MZO-u: Do kraja godine iz fondova EU planira povući 3 milijarde kuna

Projektom vrijednim 26.472.966,86 kn planira se:

 • rekonstrukcija dijela postojeće zgrade
 • opremanje centra za primijenjenu bioantropologiju novom naprednom znanstveno – istraživačkom opremom
 • nabava IT opreme koja će omogućiti sigurno pohranjivanje baza podataka i rezultata istraživanja, te povezivanje s bazama drugih znanstveno – istraživačkih institucija, bazama vezanim uz biomedicine u EU i šire (e – infrastruktura)
 • organizacijska reforma Instituta kroz primjenu novog plana istraživanja, te plana upravljanja Centrom i Institutom, a kako bi se postigla koncentracija IRI opreme i infrastrukture, te stvorio učinkovitiji znanstveno – istraživački sustav. Organizacijska reforma podrazumijeva restrukturiranje postojećih ustrojstvenih/funkcionalnih jedinica Instituta na način da će se u okviru Centra ustrojiti 4 nova laboratorijska kompleksa: 1. Laboratorij za molekularnu antropologiju, 2. Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, 3. Laboratorij za kemijsku analitiku, 4. Laboratorij za mikrobnu ekologiju

Centar za sigurnost i kvalitetu hrane,Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Projektom vrijednim 61.303.629,00 kn planira se:

 • adaptacija postojeće zgrade u kojoj će biti smješten Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, te dogradnja i adaptacija spojnog hodnika s matičnom zgradom Zavoda, uz elemente energetske učinkovitosti
 • opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane novom sofisticiranom znanstveno-istraživačkom
 • nabavka ICT opreme koja će omogućiti sigurno pohranjivanje baza podataka i rezultata istraživanja, te povezivanje s bazama drugih znanstveno-istraživačkim institucijama, bazama vezanim uz sigurnost hrane u EU i šire (e-infrastruktura)
 • organizacijska reforma Zavoda kroz primjenu novog plana istraživanja, te plana upravljanja Centrom i Zavodom, a kako bi se postigla koncentracija IRI opreme i infrastrukture, te stvorio učinkovitiji znanstveno-istraživački sustav

Istraživačko edukacijski Centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Projektom vrijednim : 232.602.280,72 kn planira se:

 • dogradnja irekonstrukcija Instituta
 • nabava opreme

Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Projektom vrijednim 36.994.416,32kn planira se:

 • prenamjena neiskorištenog prostora u vlasništvu FSB-a površine 740 m2
 • nabava i instalacija opreme s ciljem opremanja i osnivanja Centra. Oprema uključuje 4 robotske stanice za obuku, robotske stanice za zavarivanje, robotske stanice s tračnim sustavom, robotske stanice za sklapanje, istraživačke robotske stanice, računalne učionice i operacijske sale za testiranje robota u medicini (biti će opremljena u suradnji s neurokirurzima iz Kliničke bolnice Dubrava)
 • organizacijska reforma

Centar održivog razvoja, Međimursko veleučilište u Čakovcu

Projektom vrijednim 10.828.867,07 kn planira se:

 • rekonstrukcija stare građevine i adaptacija prostora
 • nabava opreme uključuje opremanje 6 laboratorijskih prostorija svom potrebnom opremom, od namještaja do opreme koja je potrebna za izvođenje istraživanja
 • organizacijska reforma

Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), Institut za fiziku

Projektom vrijednim 39.558.639,75 kn planira se:

 • adaptacija prostora
 • nabava opreme (ukapljivač helija) i dodatna oprema kojom će se povećati kapacitet skladištenja helija u plinovitom i tekućem stanju kao i nabava opreme za provođenje istraživanja u kriogeničkom području temperatura najvišeg svjetskog mjeriteljskog standarda
 • organizacijska reforma

CeNIKS – centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Projektom vrijednim 57.806.124,58 kn planira se:

–           opremanje znanstveno-istraživačkom i popratnom opremom

–        organizacijska reforma

 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice,Klinički bolnički centar ”Sestre milosrdnice”

Projektom vrijednim 21.341.122,55 kn planira se:

 • rekonstrukcija stare građevine, adaptacija i prilagodba prostorije Zavoda za postavljanje sofisticirane opreme
 • nabava opreme (opremanje prostora KBC-a sofisticiranom opremom)
 • organizacijska reforma

Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnolgiji,Klinički bolnički centar Osijek

Projektom vrijednim 16.129.024,22 kn planira se:

 • adaptacija dvije prostorije Odjela za kliničku kemiju
 • nabava opreme (maseni mikroskopi i MALDI TOF/TOF maseni spektrometar; mikrotom/kriostat, tekućinski kromatograf, kabinet s laminarnim protokom zraka)
 • organizacijska reforma

 

Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK), Kemijski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Projektom vrijednim 71.620.005,91 kn planira se:

 • adaptacija prostora (električarski radovi)
 • nabava opreme
 • organizacijska reforma

 Opremanje regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici,Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Projektom vrijednim 7.029.328,12 kn planira se:

 • adaptacija prostora (Laboratorij za eksperimentalnu hidromehaniku broda i Laboratorij za numeričku hidromehaniku plovnih objekata)
 • opremanje postojećeg (novoizgrađenog i neopremljenog) bazena cjelovitim sustavom za povlačenje modela bazenom te generatorom pravilnih i nepravilnih valova
 • opremanje bazena sustavom za bez kontaktno mjerenje svih stupnjeva slobode gibanja tijela u bazenu
 • instalacija i kalibriranje istraživačke opreme za modelska ispitivanja
 • organizacijska reforma

 VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine,Rudarsko geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projektom vrijednim 11.499.539,00 kn planira se:

 • nabava opreme
 • organizacijska reforma

Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC),Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu

Projektom vrijednim 10.642.529,44 kn planira se:

 • obnova objekta i prilagodba prostora
 • nabava opreme
 • organizacijska reforma

Tehnološko inovacijski centar Virovitica,Virovitičko-podravska županija

Projektom vrijednim 17.559.424,21 kn planira se:

 • izgradnja istraživačke infrastrukture
 • nabava istraživačke opreme
 • organizacijska reforma

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra,Međimurska županija

Projektom vrijednim 31.290.223,12 kn planira se:

 • rekonstrukcija stare građevine
 • nabava opreme
 • nadzor radova
 • osnivanje istraživačke ustanove

Atrij znanja, Veleučilište u Karlovcu

Projektom vrijednim 37.837.729,07kn planira se:

 • rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu
 • adaptacija prostora
 • nabava i stavljanje u funkciju opreme
 • organizacijska reforma

Prethodno su već potpisana i ova dva ugovora:

Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta, Sveučilište u Splitu

Projektom vrijednim 82.870.870,38 kn planira se:

 • izvršiti organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom;
 • unaprijediti energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije;
 • nabavka nove opreme i razvoj laboratorija, zavoda o odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu te Pomorskog fakulteta u Splitu unutar Zgrade tri fakulteta u svrhu unaprjeđivanja znanstvenoistraživačke infrastrukture Sveučilišta u Splitu

Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji

Investicijom od 82.772.609,88 kn planira se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih laboratorija, nabava suvremene znanstveno-istraživačke opreme za 11 laboratorija FGAG Split, a najviše u području okoliša, korištenja obnovljivih materijala, zaštite resursa te zelene i održive gradnje. Ujedno će se provesti organizacijska reforma istraživačko-razvojnog sektora FGAG-a, kojom će se stvoriti pretpostavke za povećanje broja IRI projekata, patenata te bolja suradnja s gospodarstvom i partnerskim IRI institucijama.