Pretraga

Pedagoške mjere u školama: Isključenja iz nastave vrtoglavo narasla, dok je broj opomena udvostručen

A- A+

Protekle školske godine u srednjim je školama

provedeno čak 41 058 pedagoških mjera, što je za manje

nego u bilo kojoj od posljednjih pet godina. Ipak, broj

opomena se udvostručio, a slična je situacija i s

opomenama pred isključenje. Najdrastičnija je razlika

vidljiva u broju isključenja iz nastave s pravom

polaganja razrednih ispita.

U postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i

srednjoj školi navedene su mjere kojih se primjena

određuje statutom svake pojedine škole. Novim izmjenama

i dopunama Zakona koje je Ministarstvo obrazovanja

znanosti i sporta proslijedio u proceduru usvajanja,

predviđa se da uvjete i načina izricanja pedagoških

mjera propisuje sam ministar pravilnikom. To zapravo

znači da će oni biti ujednačeni na nacionalnoj razini.

Ukupni broj mjera se smanjio, no pojedine od njih drastično su narasle u posljednjih pet godina

Ukupni broj izrečenih pedagoških mjera u posljednjih se

pet godina postupno smanjivao, pa je tako u školskoj

godini 2009./2010. donijeto njih 55 624, sljedeće tri

godine postupno se smanjujući, da bi prošle godine

ukupni broj iznosio 41 058. Iako se ukupno broj

relativno postupno mijenjao, to se ne može reći za

pojedine od mjera.

Tako je najveća razlika uočljiva kod opomena – od 2009.

do 2014. godine njihov se broj s 6 935 povećao na 11

607. Velik je i porast opomena pred isključenje, kojih

je u godini 2009./2010. bilo 5 521, a krajem ove

protekle školske godine 8 362.

Izdvojeni članak

Izostajanje s nastave radi ispitivanja ili testa: Nebitno je li fer ili nije, mnogi to rade

Najveći rast broja mjere isključenja iz nastave

Ipak, pao je broj pismenih opomena, kao i broj ukora.

Pisanih je opomena prije pet godina bilo 25 320, dok ih

je u protekloj školskoj godini zabilježeno otprilike

sedam tisuća manje. Slična je i situacija s ukorima,

kojih je u školskoj godini 2009./2010. zabilježeno 27

425, a protekle školske godine 18 772.

Zabrinjavajuća je ipak situacija s mjerom isključenje

iz nastave s pravom polaganja razrednih ispita. Naime,

u školskoj godini 2009./2010. provedeno je tek četiri

takvih mjera, dok je već sljedeće godine taj broj

narastao na 183. Godine 2012. bilo ih je 411, da bi na

kraju protekle školske godine bilo čak 496 isključenja

iz nastave s pravom polaganja razrednih ispita. Ipak,

isključenja iz škole drastično su se smanjila – sa 467

njih prije pet godina, na 137 protekle godine.

Smanjio se i broj pozitivnih pedagoških mjera

Nažalost, smanjio se i broj pozitivnih pedagoških

mjera. Njihov ukupni broj u posljednjih se pet godina

smanjio s 20 729 na 18 452.

Nagrade i pisane pohvale smanjene su za otprilike

tisuću, dok je broj usmenih pohvala smanjen s 6 465 na

tek 2848.

Vrste pedagoških mjera i način na koje se izriču

Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera strogog ukora i preseljenja u drugu školu vrijedi do kraja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u srednjoj školi su opomena,ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole. Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja. Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, strogoga ukora učiteljsko vijeće i opomene pred isključenje nastavničko vijeće, a preseljenja u drugu školu i isključenje iz škole izriče ravnatelj u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Do okončanja izricanja pedagoške mjere ravnatelj može udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnoga procesa o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Propisuje se mogućnost izricanja opomene, ukora,strogog ukora i opomene pred isključenje kao upozoravajućih mjera na koje učenik ili roditelj može uputiti prigovor ravnatelju škole, a o žalbi na izrečenu pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu i isključenja iz škole odlučuje Ministarstvo, rekli su nam u MZOS-u.
Pedagoške mjere u školama: Isključenja iz nastave vrtoglavo narasla, dok je broj opomena udvostručen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap