Pretraga

Izašli su rezultati natječaja za Erasmus: Potporu dobilo 750 studenata, provjerite jeste li na listi

A- A+

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate natječaja za sudjelovanje u programu Erasmus+ za studijski boravak u akademskoj godini 2022./2023. Financijska potpora odobrena je za 750 studenata.

Foto: pixabay

Studenti koji su u idućoj godini željeli sudjelovati u studentskoj razmjeni, odnosno programu Erasmus+ za studijski boravak u inozemstvu i ove su se godine mogli prijaviti na natječaj za odobravanje financijske potpore.

Potporu dobilo 750 studenata

To je na Sveučilištu u Zagrebu učinilo 882 studenata, a prema rezultatima objavljenima ovih dana, potpora je odobrena za njih 750. Lista za svaki fakultet se nalazi u nastavku, a potpora je odobrena studentima sa statusom ‘odabran’. Sa sveučilišta napominju kako će lista za Muzičku akademiju biti objavljena naknadno, a za sastavnice koje nisu u dokumentu ispod nije bilo prijava.

– Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom. Studenti koji su na rang-listama u statusu ‘rezerva’ (u bijeloj boji na rang-listi) ne moraju trenutno učiniti nikakve radnje. U slučaju da se odustankom studenta za njihovo ciljno sveučilište oslobodi mjesto na stranom sveučilištu, studenti u trenutnom statusu ‘rezerva’ bit će o tome obaviješteni, stoji u obavijesti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena: ako vam tablica u nastavku nije vidljiva, potrebno je osvježiti tablicu.

Studenti se mogu žaliti na rezultate

Kako je objašnjeno u rezultatima natječaja za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg,
Norvešku ili Švedsku mjesečni iznos potpore iznosit će 550 EUR, za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 550 EUR, dok će za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju ili Tursku mjesečni iznos potpore biti 500 EUR.

Studenti koji smatraju da su zakinuti prilikom obrade prijave, mogu podnijeti prigovor na rezultate natječaja.

– Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od osam dana od objave rezultata natječaja (17. svibnja 2022.) na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Ako student nije zadovoljio formalne uvjete natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe, piše u obavijesti Sveučilišta.

Dalje je pojašnjeno kako se žalba protiv odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije, dok se žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se također na adresu fakulteta/akademije.

Sa Sveučilišta u Zagrebu ističu i da studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst rezultata, koji se nalazi u nastavku. Napomena: ako vam .pdf nije vidljiv, osvježite stranicu.

Izašli su rezultati natječaja za Erasmus: Potporu dobilo 750 studenata, provjerite jeste li na listi
Share via
Copy link
Powered by Social Snap