Pretraga

Provjerite koju razinu prava na X–ici možete koristiti i kako dobiti veću subvenciju

A- A+

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenta, tri su razine prava koje korisnik može koristiti. O razini prava ovisi iznos subvencije, te broj menija koji korisnik dnevno može konzumirati. Samu razinu prava regulira visoko učilište, na temelju dokumentacije koju ste dostavili u referadu fakulteta. Koju točno razinu prava možete koristiti te koju dokumentaciju morate odnijeti u referadu da biste ju ostvarili, provjerite u nastavku teksta.

Korisnici potpore svoje pravo ostvaruju u različitim iznosima ovisno o razini dodijeljenih prava izraženoj brojem kompletnih dnevnih obroka, odnosno meni obroka. Meni obrok, definiran je pravilnikom, a radi se o složenom obroku kojeg je davatelj usluge obvezan ponuditi studentu, a sastoji se od pojedinačnih jela iz šest skupina: juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak i kruh/pecivo.

Spomenuta se razina prava na potporu dodjeljuje automatski u trenutku evidentiranja upisa akademske godine ili semestra u Informacijskom sustavu studentskih prava.

Izdvojeni članak

Studenti odlučili neiskorištene bodove sa X-ica donirati najsiromašnijim građanima kako bi mogli kupovati osnovne namirnice

Za ostvarenje više razine prava, obratite se fakultetu

Postoje tri razine prava na potporu, a bilježe se brojevima 1, 2 i 2.5 te označavaju pravo u vrijednosti jednog, dva, odnosno dva i pol meni obroka dnevno. Sve izmjene podataka o korisniku provodi visoko učilište, tako da je u nastavku spomenutu dokumentaciju za promjene razinu prava potrebno odnijeti u referadu fakulteta na kojemu studirate.

Visoko je učilište obvezno bez odgode izmijeniti one podatke o korisniku potpore koji utječu na
promjenu dodijeljene razine prava odnosno na gubitak prava na potporu, a najkasnije u roku od pet
dana od saznanja za takve podatke.

Razina prava 1

Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na
smještaj u učenički dom koji pruža uslugu prehrane. Ova razina ostvaruje se automatski, upisom na fakultet.

Korisnici ove razine prava imaju pravo na dva meni obroka dnevno, a nemaju pravo na potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom.

Izdvojeni članak

Ovaj restoran nudi prehranu na X-icu u gradu sa svega 50-ak studenata

Razina prava 2

Razina prava 2 pripada sljedećim skupinama:

 • korisnicima potpore koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge
  županije. Stječe se temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji
  Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta.

 • korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno
  povezano s mjestom studiranja. Njima se na temelju prijedloga studentskog zbora i matičnog
  visokog učilišta ova razina prava dodjeljuje posebnom odlukom Ministarstva.

 • stranim državljanima koji koriste potporu iz međunarodne razmjene (Erasmus, CEEPUS i
  međunarodni bilateralni pravni akti) kao stipendisti Ministarstva.

 • stranim državljanima iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj.
Izdvojeni članak

Studenti tvrde da nema smisla kažnjavati posuđivanje ili kupoprodaju X-ica

Razina prava 2.5

Razina prava 2,5 pripada sljedećim skupinama korisnika potpore

 • korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u
  studentski dom ili u učenički dom koji ne pruža uslugu prehrane. Pravo se stječe na temelju potvrde
  studentskog centra ili učeničkog doma.

 • korisnicima potpore izrazito slabog imovinskog stanja na temelju posebne odluke
  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Potrebno je priložiti rješenja nadležnog centra za
  socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje.

 • korisniku potpore vrhunskom sportašu koji dokaže da boravi u mjestu studiranja koje je
  različito od mjesta prijavljenog prebivališta. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja o kategorizaciji sportaša (I-III kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora, osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj
  upravi ili postaji MUP-a nadležnoj prema mjestu boravišta.

Korisnici potpore s razinama prava 2 i 2.5 imaju pravo na potporu sve dane u tjednu, a dnevno imaju pravo na tri meni obroka dnevno.

Izdvojeni članak

[FOTOGALERIJA] U Splitu otvorena menza s čak 400 sjedećih mjesta

Tko nema pravo na subvenciju?

Pravo na potporu ne ostvaruju studenti koji upisuju sljedeću akademsku godinu ili upisuju novi studijski program na istoj razini studija, a stekli su manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.

Pravo gube i studenti koji steknu manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine te studenti koji po drugi puta mijenjaju studijski program i zbog tog treći puta upisuju studijski program iste razine studija.

Prema istom ovom pravilniku, a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, upisom mirovanja obaveza studenata privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu.

Pravilnik o Uvjetima i Nacinu Ostvarivanja Prava Na Pokrice Troskova Prehrane Studenata by srednja.hr on Scribd