Pretraga

Rješenje za one koji ne upišu fakultet

A- A+

Niste posve sigurni kako ste napisali maturu, a čekanje rezultata vas grize? Možda je rješenje da bacite oko na obavijest o upisima na Filozofski fakultet Sveučilišta Mostar u Orašju. Ako ste na državnoj maturi prijavili hrvatski jezik i književnost, socijalni rad ili novinarstvo, a kojim slučajem ne upišete fakultet, ovo bi moglo biti rješenje za vas. Prenosimo obavijest u cijelosti.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2012./2013. godini u Orašju organizira preddiplomske studije Hrvatskog jezika i knjiženosti, Socijalnog rada i Novinarstva.

Nastavni program studija jednak je programu istih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, stoga studenti Dislocirane nastave imaju ista prava i obveze kao i studenti matičnog Fakulteta.

Prijave za upis

Prijave će se zaprimati u Novoj srednjoj školi u Orašju ( Južna zaobilaznica b.b. ):

-za I. (srpanjski) razredbeni rok od 18. do 29. lipnja 2012. godine od 10 do 17 sati

– za II. (rujanski) razredbeni rok od 3. do 14.rujna 2012. godine od 10 do 17 sati.

U  svrhu prijave za upis treba dostaviti:

1. Izvadak iz matične knjige rođenih

2. Vjenčani list (ako ste vjenčani)

3. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature (Svjedodžbe moraju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog fakulteta gdje se nalaze originali.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o istovjetnosti svjedodžbi).

4. Popunjenu prijavu za upis (formular dobijete prilikom prijave).

5. Uvjerenje o prebivalištu ili boravištu

6. Preslika osobne iskaznice ili putovnice

Nakon završetka zaprimanja prijava vršit će se upisi:

–  od 17 do 21. ruja 2012. godine od 10 do 17 sati.

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

–  indeks i upisni materijal (može se kupiti prilikom upisa)  

– dvije fotografije (format 4/6),  

– originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)

– priznanicu o uplaćenim troškovima upisa.

(Uplate vršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta pri UniCredit Bank 3381002202883117).

Cijena studija je 900,00 KM po semestru, odnosno 1800,00 KM za akademsku godinu.

Trajanje studija i zvanje

Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine) i po njegovu završetku se stječe zvanje prvostupnik/ica (bachelor). Potom se može upisati diplomski studij koji traje 4 semestra (2 godine), a po njegovu završetku se stječe naziv magistar/magistrica struke.

Sve dodatne informacije o upisima mogu se dobiti u prostorijama Filozofskog fakulteta koje se nalaze u Novoj srednjoj školi u Orašju, svakim radnim danom od 10 do 17 sati ili  na telefon: 031/717-196; 091/7393-530 i na e-mail [email protected]

Informacije o studijima mogu se vidjeti i na web stranici Filozofskog fakulteta: www.ffmo.ba

Share via
Copy link
Powered by Social Snap