Jesenski rok Matematike: Evo točnih odgovora

Ukupno 3,083 kandidata prijavilo je jesenski rok državne mature iz Matematike. I dok su maturanti uglavnom zadovoljni nižom razinom, pristupnici A razine požalili su se kako je ovaj rok bio teži od ljetnog. Ispit je pisan 1.rujna, a Matematikom je završeno pisanje obaveznih predmeta na ovom roku. 

Ljetni rok Matematike lakši od jesenskog: Zadatak s limenkom zadavao najviše problema

Dojmovi maturanata s niže razine uglavnom su zadovoljavajući, kazali su nam kako se radilo o ispitu podjednakom onom na ljetnom roku. Viša razina rekli su nam maturanti, bila je čak i teža od ljetnog roka, a najviše problema zadavao im je zadatak o cijeni materijala za izradak limenke. Na stranicama NCVVO-a objavljena su rješenja, stoga provjerite točne odgovore. 

Rješenja A razine: Rješenja B razine: Odgovori