Pretraga

Afera kupovine diploma u BiH, potaknula Hrvatsku komoru medicinskih sestara na oštru reakciju i zabrane

A- A+

Prošli je tjedan regiju dobrano protresao istraživački rad novinarke Žurnala Azre Omerović, koja je prokazala da se u 17 dana, uz 0 sati nastave, bez polaganja ispita te po prilici 10.000 kuna, u BiH može steći diploma medicinske škole. Na takve okolnosti, reagirala je Hrvatska komora medicinskih sestara, sa željom da spriječi zapošljavanje nestručnih kadrova, koji su svoje kvalifikacije stekli nelegalnim putem.

foto: Pexels.com

Stoga su izdali priopćenje u kojemu nalažu zabranu izdavanja odobrenja za samostalan rad onima koji su se prekvalificirali u drugim državama.

Njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti:

Hrvatska komora medicinskih sestara ne usvaja zahtjeve za izdavanjem Odobrenja za samostalan rad, podnositelja zahtjeva koji su završili tzv. programe prekvalifikacije, odnosno programe obrazovanja odraslih u drugim državama.

Izdvojeni članak
korupcija

0 sati nastave, 17 dana i 10.000 kn potrebno je da, na samo 160 km od Zagreba, steknete diplomu medicinske škole

Hrvatska komora medicinskih sestara čvrstog je stava da traženu razinu obrazovanja za sestrinsku profesiju nije moguće steći na opisani način. Programi prekvalifikacije nisu jednaki hrvatskim obrazovnim programima za stjecanje kvalifikacije medicinske sestre opće njege pa stoga ne mogu rezultirati istim ishodima znanja, vještina i kompetencija.

Sestrinska profesija pripada reguliranim profesijama kojima Direktiva EU jasno određuje minimalne uvjete školovanja, a ishodi učenja moraju biti u skladu sa Europskim i Hrvatskim kvalifikacijskom okvirom. Hrvatski obrazovni program ne poznaje program prekvalifikacije u struci sestrinstva, a takvi programi iz drugih država u suprotnosti su sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kao i s odredbama Direktive 2005/36 EK.

– Uspoređujući program prekvalifikacija utvrdili smo bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kao i značajan nedostatak sati teorijske i kliničke nastave, naglašava Slava Šepec, predsjednica HKMS-a.

Pravo na samostalan rad u Republici Hrvatskoj imaju samo medicinske sestre koje posjeduju Odobrenje za samostalan rad, o čemu odlučuje upravo Hrvatska komora medicinskih sestara. Obrazovanje medicinskih sestara opće njege sastoji se od najmanje 4.600 sati teorijskog i kliničkog osposobljavanja tijekom najmanje tri godine strukovnog obrazovanja ili stručnog studija.

– Kao jedna od najbitnijih karika u zdravstvu, medicinska sestra opće njege, može obavljati zdravstvenu njegu samo ukoliko posjeduje kompetencije stečene ovakvim obrazovanjem, zaključila je predsjednica HKMS-a.

Hrvatska komora medicinskih sestara reagirala je povodom nedavnog istraživanja novinarke Žurnala, Azre Omerović, o kupovanju diploma za zanimanje medicinske sestre u Bosni i Hercegovini.

Copy link
Powered by Social Snap