Podaci o školama i profesorima u štrajku po županijama

Treći dan štrajka prosvjetnih sindikata MZOS je po prvi puta objavio službene brojke o broju profesora u štrajku po županijama. Podaci su prikupljeni od ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, a kojima su školske ustanove slale podatke. U 604 osnovne škole u RH u štrajk je uključeno 35,46% radnika, a u 318 srednjoškolskih ustanova, što uključuje i učeničke domove, u štrajk je uključeno 34,35% radnika.

Karta Hrvatske

Uživo: Pregovori propali - Štrajk se nastavlja

Podaci se temelje na podacima zaprimljenim od ureda državne uprave u županijama, koji iste, također, objavljuju i na svojim mrežnim stranicama, a možebitna razlika u broju obrađenih škola u odnosu na podatke od ponedjeljka, 28. rujna, leži u činjenici da dio škola nije uredima dostavio podatke za svoje zaposlenike.

Prema službenim podacima u osnovnim školama od 29.183 ukupno zaposlenih u štrajku je 8.906 zaposlenika odnosno 35,46 posto. U srednjim školama ima 19.432,5 zaposlenika (op.a pola broja radi Osječko-baranjske županije) od kojih je u štrajku njih 34,35 posto, odnosno 5.937,5 zaposlenika. Tijek današnjeg štrajka možete pogledati ovdje.

Ministar Mornar napisao ispričnicu za sve učenike koji su markirali

Najviše štrajkaša iz Istarske županije

Najveći broj profesora u štrajku dolazi iz Istarske županije gdje u osnovnim školama štrajka 53,47 posto zaposlenika, a među srednjoškolskim profesorima njih 59,86 posto.

Na srednjoškolskoj razini u Virovitičko-podravskoj županiji štrajka njih 70,37 posto i njih je najviše na toj razini među županijama, ali na osnovnoškolskoj razini postotak iznosi 22,32.

Nakon Istarske, najveći broj osnovnoškolskih profesora u štrajku dolazi iz šibensko-kninske i brodsko-posavske u kojima postotak iznosi 62,67, odnosno 54,1. Bitno za napomenuti je da u u Šibeniku danas Dan sv. Mihovila te gradske škole nemaju nastavu i nisu u štrajku.

[Mišljenje učenika i studenata] Podijeljeni oko štrajka profesora

Najveći broj škola održava djelomičnu nastavu

Preko 34 posto osnovih škola održava djelomičnu nastavu, dok ih gotova pola održavaju nastavu. Na srednjoškolskoj razini čak polovica škola održava djelomičnu nastavu, a samo 9,7 posto je u potpunom štrajku.

Najmanje štrajkova zabilježila je međimurska županija na obje razine. Među osnovnim školama malo iznad dva posto profesora uključeno je u štrajk, a tek 0,58 ih štrajka u srednjim školama. Niti jedna međimurska škola nije u potpunom štrajku.

Zanimljivo je vidjeti da je ukupno 2.998 profesora od njih 48.615,5 na bolovanju što znači da je danas 6,16 posto profesora uzelo bolovanje.

Napomene za srednje škole

Tablicu s točnim podacima o štrajku po županijama za srednje škole možete preuzeti ovdje.

 • Splitsko-dalmatinska županija: podatke nisu dostavile 33 škole.
 • Primorsko-goranska županija je dostavila nepotpune podatke.
 • Dubrovačko-neretvanska županija nije dostavila podatke za srednje škole.
 • U Šibeniku je Dan sv. Mihovila pa je za gradske škole nenastavni dan i nema štrajka. Dostavljeni su podaci za ostale škole u županiji.

Napomene za osnovne škole

Tablicu s točnim podacima o štrajku po županijama za osnovne škole možete preuzeti ovdje.

 • u tablicu su upisani i podatci za škole s umjetničkim programima koje su dostavile uredima podatke
 • u Varaždinskoj županiji nisu upisani podatci za KATOLIČKU OSNOVNU ŠKOLU SVETE URŠULE koja radi
 • u Ličko-senjskoj županiji nisu upisani podatci za OŠ Lovinac jer je nenastavni dan.
 • u Primorsko-goranskoj županiji dostavljeni su podatci za 51 osnovnu školu
 • u Šibensko-kninskoj županiji do 10 sati dostavljeni su podatci samo za 13 osnovnih škola te nedostaju podatci za 10 osnovnih škola u kojima je nenastavni dan
 • od 93 osnovne škole podatke je dostavilo 68 škola (26 škola radi, 7 ne radi, a 33 djelomično radi, a dvije škole nisu popunile dio tablice o održavanju nastave).
 • za Grad Zagreb zaprimljeni su samo podatci za 68 osnovnih škola od ukupno 115 te u isti iskazani u tablici

Odgovori