Na današnji dan se skupila ekipa koja je stvorila internet

Neke od najboljih stvari u povijesti izumljene su gotovo slučajno. Slično je i s jednim od najvećih izuma modernog doba, koji je uveo svijet u jednu novu epohu – internet.

Sredinom 20. stoljeća, točnije 29.rujna 1954. godine znanstvenici iz dvanaest europskih zemalja su potpisali konvenciju kojom je stvorena Europska organizacija za nuklearna istraživanja, skraćenoga naziva CERN. Među osnivačima je bila Jugoslavija, država unutar koje je bila Hrvatska u to vrijeme.


Bojan Jambrošić na današnji dan u Livnu otkrio penicilin

Znanstvenici u institutu, smještenom nedaleko Ženeve,  su se desetljećima bavili stvarima koje su teško razumljive običnim ljudima, te u procesu svojeg istraživanja čestica i atoma, shvatili da im fali neki bolji komunikacijski alat. Projekt koji se početno zvao ‘Enquire’ zaživio je 1989. godine kao World Wide Web. Znanstvenici su 1993. godine objavili da njihovo otkriće neće biti rezevirano samo za uski krug ljudi već da će internet biti dostupan i besplatan svima. 

Odgovori