Pretraga

Nova odluka Ministarstva o cijeni smještaja i hrane u učeničkom domu

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o cijeni smještaja i prehrane učenika u učeničkom domu u 2017. godini. Kao i do sada, cijena će iznositi najviše do 1.260 kuna mjesečno, od čega dio sufinancira lokalna samouprava.

Foto: Ivan Božić/Srednja.hr

Izdvojeni članak

[Učenički dom] Kako su izgledali moji prvi dani u domu?

Prema odluci Ministarstva, kao i u prethodnom razdoblju ukupna cijena smještaja i prehrane za učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2017. godini iznositi najviše do 1.260 kuna mjesečno.

Polovicu te cijene, dakle 630 kuna mjesečno po učeniku, sufinancirat će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane, a najviše do 630 kuna mjesečno osiguravaju roditelji, skrbnici ili centri za socijalnu skrb što se utvrđuje ugovorom između korisnika i učeničkog doma.

Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivalište u Hrvatskoj i strani državljani plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap