Pretraga

U Hrvatskoj najmanje ljudi odustaje od obrazovanja nakon srednje u čitavoj EU

A- A+

Napokon se i  Hrvatska može pohvaliti da je u nečemu najbolja u Europskoj uniji. Naime, Eurostatovo istraživanje je pokazalo da je upravo u našoj zemlji najmanji postotak onih, između 18 i 24 godine starosti, koji rano odustaju od nastavka obrazovanja.

http://ec.europa.eu/eurostat

‘Europe20’ je desetogodišnja strategija EU koja cilja na povećanje radnih mjesta i pametan, održiv i inkluzivan gospodarski rast. Konkretno, između ostalog, istražuje se povezanost obrazovanja s tržištem rada, s ciljem povećanja zapošljivosti populacije i to tako da se poveća broj visokoobrazovanih i smanji broj onih radno odustaju od obrazovanja.

Sama se strategija počela provoditi 2010. godine tako da je taman ‘na pola puta’. Tim je povodom Eurostat objavio rezultate istraživanja kako pojedina zemlja napreduje.

U Hrvatskoj najmanje mladih odustaje od daljnjeg obrazovanja nakon srednje

A rezultati su pokazali da se i Hrvatska može pohvaliti da je u nečemu najbolja u Europskoj uniji.

Naime, u našoj zemlji najmanje ljudi između 18 i 24 godine starosti rano, najkasnije nakon srednje škole, odustaje od nastavka obrazovanja, točnije 2,7 %. Druga je sjeverozapadna susjeda Slovenija sa 4,4 %, a slijede ju Poljska i Češka sa 5,4 %, odnosno 5,5 %. Međutim, iako jako visoko kotiraju, te dvije zemlje su jedine, uz još Rumunjsku i Slovačku, gdje je taj postotak veći u odnosu na 2006. godinu.

Na grafu donosimo rezultate za pojedinu zemlju. Tamna crtica označava ciljani postotak Strategije.

http://ec.europa.eu/eurostat

Najviše visokoobrazovanih između 30 i 34 godine u Litvi

Najviše visokoobrazovanih između 30 i 34 godine starosti ima Litva, 53,3 %, a slijede ju Luksemburg s 52,7 % i Cipar s 52,5 %. Ovdje Hrvatska ne stoji tako dobro. Ciljani postotak za našu zemlju ovdje je 35 %, a trenutno smo na oko 32,5. Na začelju je Italija s 23,9 %.

U grafu donosimo rezultate za pojedinu zemlju. Tamna crtica označava ciljani postotak Strategije.

http://ec.europa.eu/eurostat

Što se tiče čitave EU, postotak visokoobrazovanih se povećao, a postotak onih koji rano odustaju od obrazovanja smanjio. Međutim, cilj je niti za jedno niti za drugo još nije dostignut.

Cijelo istraživanje nađite ovdje.

http://ec.europa.eu/eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat

Share via
Copy link
Powered by Social Snap