Pretraga

X. gimnazija u Zagrebu: Imaju dvojezičnu nastavu, a dvije trećine maturanata upisuje prvi izbor fakulteta

A- A+

Deseta zagrebačka gimnazija ‘Ivan Supek’ imala je u prošloj školskoj godini 1275 učenika, čime je bila po brojnosti polaznika druga srednja škola u Hrvatskoj. U Zagrebu je 20 državnih gimnazija, no ono što ovu čini tako privlačnom su dva smjera, opći i prirodoslovni, dvojezična nastava, mnoštvo izbornih programa, te visoka uspješnost maturanata prilikom upisivanja na fakultete, kao i izvrsni odnosi između nastavnog osoblja i učenika. Ove i ostale pojedinosti u razgovoru nam otkriva ravnateljica Željka Frković, koja u školi predaje od 2005., a od nove školske godine je na čelu Desete gimnazije.

Deseta gimnazija ‘Ivan Supek’ u Zagrebu je druga najveća škola u Hrvatskoj po broju učenika. U prošloj školskoj godini pohađalo ju je 1275 đaka, a među njima je bilo 309 maturanata od kojih je gotovo dvije trećine upisalo prvi izbor fakulteta. Osim toga razlozi zbog kojih učenici hrle u Desetu gimnaziju su i postojanje dvojezične nastave, mnoštvo izbornih programa i vannastavnih aktivnosti, te dva gimnazijska smjera, opći i prirodoslovni.

Izdvojeni članak

Ravnatelj XV. gimnazije otkrio tajna uspjeha Miočana na maturi

Najviše maturanata iz Desete upisalo Filozofski fakultet

Kao što smo napomenuli, maturanti Desete gimnazije imaju izvrsne rezultate prilikom upisa na fakultete, te ih je velika većina nakon državne mature ostvarila rezultate za upis na prvi izbor.

– Od 309 učenika završnog razreda, njih 192 je upisalo prvi izbor. Pri tome su posebno bili zainteresirani za Filozofski fakultet na koji ih je se upisalo 35, zatim Pravni, gdje ih sada studira 30 te PMF, na kojem školovanje nastavlja 23 učenika, objašnjava nam ravnateljica Frković.

Svake se godine u Desetu gimnaziju upisuje od 10 do12 razreda prvašića na dva gimnazijska smjera.

– Moram reći da se u zadnje vrijeme povećava tendencija upisa učenika na prirodoslovno-matematički smjer. Tako su do unatrag tri godine, bila uvijek dva razreda prirodoslovnog smjera, dok su ostalo činili opći. No od tada svake godine imamo tri razreda prvašića na prirodoslovnom smjeru, a ovisno o interesu sedam, osam ili devet razreda općeg smjera, govori nam ravnateljica.

Izdvojeni članak

Ravnateljica Ruđera: ‘Strukovnjaci moraju braniti završni rad, i to u danima kad se održava matura’

Dvojezična nastava na oba smjera

Još 2007. godine X. gimnazija je predala zahtjev MZOS-u za izvođenje dvojezične nastave, koji im je iste godine i odobren.

Tako u ovoj školi, po jedan razred svake godine na oba smjera sluša dio predmeta na engleskom jeziku. Deseta gimnazija ima certifikat od Sveučilišta Cambridgea, koji dopušta njihovim, ali i učenicima drugih škola polaganje nekolicine predmeta na engleskom jeziku, što im onda omogućava upis na strane fakultete i povećavanje vlastite konkurentnosti.

– Kako imamo još nastavnog kadra sposobnog za održavanje dvojezične nastave, tražili smo od resornog ministarstva dozvolu za odobravanjem predavanja dodatnih predmeta na engleskom jeziku, govori ravnateljica Frković o mogućem proširenju kvota za učenike koji će htjeti pohađati dvojezičnu nastavu.

Uz ove pogodnosti škola Ivan Supek nudi i mnoštvo izbornih predmeta te izvannastavnih aktivnosti.

– Građanski odgoj je u eksperimentalnoj fazi, a kod nas ga je moguće izabrati kao izborni predmet već nekoliko godina. Uz njega imamo njemačku radionicu, filmsku umjetnost te ekologiju. Imamo mnoštvo vannastavnih aktivnosti poput debatnog kluba, koji je ostvario i neke međunarodne uspjehe, novinarske radionice, dramsku radionicu, pjevački zbor i tako dalje. Pri školskom Sportskom društvu moguće se baviti s više od deset sportova, a moram naglasiti da sportašima iz naše škole pomažemo uskladiti njihove obveze s nastavnim, rekla nam je ravnateljica Frković.

Izdvojeni članak

Ravnateljica VII. gimnazije: Državna matura je bespotrebno trošenje novca, a fakultete koji ne daju perspektivu treba ukinuti

Za većinu predmeta škola opremljena kabinetom

Ova velika srednjoškolska ustanova ima i neke projekte edukativnog, kulturnog ili zabavnog sadržaja, kao što su Pasch projekti, vezani za nastavu na njemačkom jeziku, koji se provode u suradnji s Goethe institutom, zatim Dani Ivana Supeka, gdje se kroz nekoliko dana nastoji pokrenuti stvaralaštvo mladih.

Škola obilježava i provodi Dane sjećanja na Vukovar, Božićni sajam i maskenbal.

– U našoj školi smo od ove godine u sve razrede uveli e-imenike, a već prošle su ih imali svi prvi razredi te dva druga. Također imamo tri informatička kabineta, a kabinete imamo i na nastavi iz kemije, biologije, fizike glazbene i likovne umjetnosti, povijesti te zemljopisa. Škola posjeduje veliku knjižnicu te kino dvoranu s kapacitetom od 150 mjesta, o opremljenosti škole govori ravnateljica Željka Frković.

Nastava se općenito nastoji što više informatizirati, te uređajima zamijeniti profesorske uloge, a ravnateljica ima mišljenje i o tome.

– Ne smije se u nastavi izgubiti živa riječ te profesora ne smije zamijeniti računalo. Računalo ne može prenijeti na učenike strast za znanost, ali da može olakšati nastavu te upotpuniti profesorovu prisutnost, to svakako da. Tako da sam ja za kombinaciju. Svejedno opreme za školu nikada dosta te bih voljela da i u mom mandatu što više učinimo po tome pitanju. Kada se tiče ostalih stvari, vrlo su funkcionalne zbog dugogodišnjeg kvalitetnog angažmana bivše ravnateljice Roksande Smolčić – Krnić, objašnjava nova ravnateljica Frković.

Izdvojeni članak

Deset najvećih srednjih škola u Hrvatskoj po broju učenika

Djeca su zasićena količinom informacija

Obrazovni sistem trebao bi poprimiti svojevrsne izmjene nakon što se izradi Strategija obrazovanja, koju već duže vremena priprema Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

– Moje mišljenje je da su djeca u općem gimnazijskom smjeru zasićena brojem predmeta, odnosno ne možda ni brojem, koliko samom količina činjenica koju moraju upamtiti unutar svake. U svemu tome izgubi se suština. Teško je da dijete može jednako savladati svih 17 predmeta, govori ravnateljica Frković.

Desetu gimnaziju ‘Ivan Supek’ pohađali su i neke značajne javne ličnosti poput sudionika na Olimpijskim igrama plivača Gordana Kožulja te veslača Igora Francetića. Zatim odvjetnik Željko Vlahović, flautistica Latica Cameron i mnogi drugi.

Copy link
Powered by Social Snap