Splitsko Sveučilište objavilo Natječaj za Erasmus plus: Ove godine u Švicarskoj mobilnost nije moguća

Nakon Zagreba koji je krajem listopada objavilo drugi krug Natječaja za Erasmus plus, Sveučilište u Splitu objavilo je svoj Natječaj za stručnu praksu. Natječaj za Erasmus plus za akademsku godinu 2016./2017. je otvoren sve do isteka sredstava, a na praksu se mogu prijaviti svi studenti iz sastavnica splitskog sveučilišta. 

Dok je na Erasmusu godišnje 1.500 studenata, stručna praksa u inozemstvu nije posve zaživjela

Studenti sami biraju mjesto izvođenja stručne prakse, ali nudi im se i opcija da to učine uz pomoć posredničkih agencija,
nacionalne agencije, matične ustanove-sastavnice ili sveučilišta. Stručnu praksu prijavljeni studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama,
organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, u državama članicama
EU, EFTA državama Island, Lihtenštajn i Norveška te Makedoniji i Turskoj. Bitno je naglasiti kako u akademskoj godini 2016./2017. mobilnost nije moguće odraditi u Švicarskoj.

Erasmus plus mobilnost najkraće traje dva mjeseca, a najduže na stručnoj praksi student u nekoj zemlji može ostati u razdoblju od godine dana. Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta u Splitu ostaju upisani na svojoj matičnoj
ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji u potpunosti
ili djelomično sami financiraju svoj studij.  

Što se tiče financijske pomoći za vrijeme trajanja Erasmus plus stručne prakse, bitno je naglasiti kako ona ne pokriva cjelokupni trošak ostajanja u nekoj zemlji, no svaki od pristupnika ostvarit će određenu financijsku pomoć ovisno o zemlji u kojoj će odrađivati. Tako je najviše moguće ostvariti 460 eura financijske pomoći za zemlje s višim troškovima života, a najmanje 360 eura potpore za zemlje s nižim troškovima. 

screenshot

Ako se dvoumite oko odlaska na Erasmus, nakon Nikolinine priče više nećete

Nakon što je student odabran za Erasmus plus, tada vrši on-line procjenu znanja radnog jezika tvrtke/institucije u koju odlazi, sastavlja Learning Agreement for Traineeships (kojeg potpisuje student, inozemna
tvrtka/ustanova/organizacija i ECTS povjerenik na sastavnici), dostavlja presliku EU zdravstvene iskaznice, IBAN kunskog žiro računa i police
osiguranja od nezgode i od odgovornosti te potpisuje sa Sveučilištem u Splitu Ugovor o stručnoj praksi. Također, studenti koji ispunjavaju uvjet slabijeg socioekonomskog statusa, prijave za takav status predaju zajedno s prijavama za Natječaj.

Više informacija o Natječaju možete provjeriti ovdje

Odgovori