Pretraga

Ostvarite pravo za veći iznos na X-ici

A- A+

Pravilnikom o potpori za pokriće troškova prehrane studenata donesenog prije 11 godina od strane Ministarstva znanosti i tehnologije utvrđeno je na koji način studenti ostvaruju neke od pet razina prava na potporu. Zahvaljujući Pravilniku koji i danas vrijedi, studenti koji stanuju u domovima, studiraju izvan županije gdje im je prijavljeno prebivalište ili imaju nizak socijalni status imaju pravo na veći iznos na svojim iksicama. Provjerite u nastavku koji su dokumenti potrebni za subvencije te tko odlučuje o iznosu. Prava koja vrijede za akademsku godinu 2016./2017. pročitajte ovdje.

Prema Pravilniku o potpori za pokriće troškova prehrane studenata postoji pet razina prava po kojima studenti dobivaju nižu ili višu subvenciju na obroke u studentskim menzama. Potpora su očituje u sufinanciranju odgovarajućeg broja meni obroka dnevno, a meni obrok je definiran Pravilnikom kao složeni obrok koji davatelj usluga može ponuditi studentima te se sastoji od najviše pet jela: juha, glavno jelo, prilog, salata i desert. Stoga provjerite kojih pet razina postoji, ostvarujete li pravo na njih, koji vam dokumenti trebaju te kome se obratiti ako imate pravo na veći iznos na svojoj iksici.

Izdvojeni članak

Čitatelji ocjenili menze u Zagrebu zlatnom sredinom

Gubljenje prava na potporu

Razine prava označuju se brojevima 1, 2 i 2.5  što označava pravo na potporu za jedan, dva i tri meni obroka dnevno.

Redoviti studenti koji studiraju za vrijeme propisanog trajanja studija, pri čemu ukupno trajanje studija može biti najviše za trećinu dulje od propisanog trajanja studija, imaju pravo na spomenutu potporu, to jest na sufinanciranje obroka u menzama. Pravo na potporu nemaju studenti koji po drugi put ponavljaju istu godinu, čak ni ako statutom visokog učilišta još uvijek imaju status redovnih studenata.

Razina prava 1

Razinu prava 1 odnosno pravo na potporu za jedan meni obrok dnevno utvrđuje visoko učilište studentima koji imaju prebivalište u županiji u kojoj je smješteno i visoko učilište, ako za pojedine županije nije drukčije određeno posebnom odlukom Ministra zbog geografskih, prometnih i drugih razloga. Korisnici ove razine nemaju pravo na potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom.

Dokumenti za ovu razinu vam nisu potrebni, jer ostvarujete pravo samim upisom na studij.

Razina prava 2

Visoko učilište utvrđuje i razinu prava 2, to jest pravo na potporu za tri meni obroka dnevno, a pravo ostvaruju:

  • studenti koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije. Pravo se ostvaruje temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta)

  • studenti koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja. Njima se na temelju prijedloga studentskog zbora i matičnog visokog učilišta ova razina prava dodjeljuje posebnom odlukom Ministarstva
  • studenti strani državljani koji koriste potporu iz međunarodne razmjenje i studenti strani državljani iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Hrvatskoj

Izdvojeni članak

Od prvog ožujka hrana u menzama poskupljuje

Razina prava 2.5

Pravo na potporu za dva i pol kompletna obroka dnevno, odnosno razinu prava 2.5 utvrđuje visoko učilište:

  • studentu koji je smješten u studentskom domu na temelju potvrde studentskog centra o smještaju u studentskom domu (potrebna dokumentacija – Potvrda o smještaju u studentskom domu)

  • studentu s izrazito niskim socijalnim statusom s prebivalištem izvan županije, ili izvan područja koje je odredio Ministar posebnom odlukom, u kojoj je sjedište visokog učilišta (potrebna dokumentacija – potvrda o stalnom prebivalištu plus rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu)

Razina prava 3

Pravo razine 3 ili pravo na potporu za tri kompletna obroka dnevno imaju studenti vrhunski sportaši s prebivalištem izvan županije, ili izvan područja koje je odredio Ministar posebnom odlukom, u kojoj je sjedište visokog učilišta (potrebna dokumentacija – potvrda o stalnom prebivalištu plus rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora)

Ministarstvo isto tako može korisniku dodijeliti pravo na potporu i u posebnim slučajevima kada troškove prehrane snosi pravna osoba izvan sustava visoke naobrazbe.