Pretraga

Riječko Sveučilište danas predstavlja kandidate za rektora: Donosimo vam programe

A- A+

U narednim mjesecima na Sveučilištu u Rijeci bit će izabran novi rektor koji će sljedeće akademske godine zamijeniti dosadašnjeg Peru Lučina. U utrci za čelno mjesto Sveučilišta našlo se šestero profesora koji će na javnoj tribini Filozofskog fakulteta u Rijeci predstaviti svoje programe za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine. 

Na sjednici održanoj prije nekoliko dana utvrđena je lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci. U šest odabranih ušli su prof. dr. sc. Zlatan Car, prof. dr. sc. Serđo Kos, prof. dr. sc. Amir Muzur, prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prof. dr. sc. Jože Perić i prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Izdvojeni članak

Pokrenut izbor za novog rektora Sveučilišta u Rijeci

Zlatan Car – redoviti profesor na Tehničkom fakultetu u Rijeci,  Zavod za automatiku i elektroniku, Proizvodnja inženjering, Automatizacija, Robotika, Primjena AI u proizvodni inženjering. Godine 1998. godine diplomirao je na Tehničkom fakultetu te se kasnije dodatno specijalizirao u Japanu, Slovačkoj, Bugarskoj, Češkoj. 

Do 2007. godine bio je docent na Tehničkom fakultetu. a kasnije postaje i predstojnik Zavoda za industrijsko inženjerstvo i management, kasnije i predstojnik Centra za napredno računanje i modeliranje. Od 2011. do 2013. godine bio je prodekan za poslovne odnose, a danas osim što je član Upravnog vijeća Studentskog centra u Rijeci te član znanstvenog-tehnološkog vijeća VSB-Tehničko Sveučilište u Ostravi, Car je i prorektor za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci.

Kao glavne propuste Sveučilišta u svome programu navodi nedostatak transparentnog poslovanja Sveučilišta, nedostatak jasne znanstvene politike, nedovoljno razrađenu ulogu i sudjelovanje Sveučilišta u javnom sektoru, nedovoljna razina komunikacije i prije svega afirmacije Sveučilišta kao subjekta u
nadležnom Ministarstvu i drugim relevantnim državnim tijelima.

Cjelokupni program kandidata možete pročitati ovdje.  

Serđo Kos – profesor na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Godine 1986. diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci na nautičkom smjeru.Posjeduje petnaest specijalističkih pomorskih ovlaštenja prema STCW Konvenciji kao i zvanje kapetana duge plovidbe (Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg).Od 1989. godine do danas, zaposlen je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Obranio je magistarski rad 1992. godine , kao i doktorsku disertaciju 1994. godine iz područja tehničkih znanosti polja tehnologije prometa na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Također, redoviti je član Hrvatskog znanstvenog društva za promet i član suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.Doživotni je član udruge International Biographical Association iz Cambridgea.Redoviti je član Kraljevskog Instituta za navigaciju (RIN) iz Londona.Objavio je oko 55 stručnih i znanstvenih radova i članaka u znanstvenim i stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu.

U svom programu, kao glavni cilj Kos navodi pozicioniranje riječkog Sveučilišta među 350 najboljih sveučilišta u Europii kao nezaobilaznu adresu za visoko obrazovanje i napredne studije te znanstveno i umjetničko usavršavanje u zapadnoj Hrvatskoj i šire. 

Cjelokupni program kandidata možete pročitati ovdje.

Izdvojeni članak

Dok Boras u Zagrebu ukida nagrade za Rektorovu, riječko Sveučilište daje 800kn

Amir Muzur – redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci i pročelnik katedre. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1993. godine.  Poslijediplomski studij pohađao u Budimpešti (Srednjoeuropsko sveučilište, CEU), nakon čega brani magistarsku tezu Čudesna izliječenja u kasnom srednjem vijeku.
Od listopada 1996. godine stipendist je Visoke međunarodne škole za napredne studije (ISAS – SISSA) u Trstu, gdje pri Sektoru za kognitivne neuroznanosti priprema doktorat. Od 2005. do 2009. godine bio je gradonačelnik Opatije. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Portugalu, Tunisu i izraelu. 

Osnivač je i predsjednik Društva za unapređivanje kulture i obrazovanja mladih Laurus (1990.).

Objavio je stotinjak članaka u periodici, te četrdesetak u stručnim časopisima tematski vezanim za neurofiziologiju, neuropsihologiju, povijest medicine, povijest i turizam.

U programu navodi kako Sveučilište mora biti proaktivnije i prisutnije u medijima, treba iskoristiti znanje i iskustvo nastavnika po odlasku u mirovinu, okrenut se ka razvijanju i propagiranju dogovorenih vrijednosti i drugo. 

Cjelokupni program kandidata ožete pročitati ovdje

Nevenka Ožanć – prorektorica za znanosti i razvoj Sveučilišta u Rijeci, redovita profesorica, Predstojnica zavoda za hidrotehniku i geotehniku Građevinskog fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci. Godine 1986. diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Titulu magistra tehničkih znanosti stekla je 1994. godine u Zagrebu, a u Splitu 1996. godine doktorirala je na Građevinskom fakultetu. Ožanić se usavršavala u Japanu i SAD-u i članica je – Alumni kluba Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predsjednica Hrvatskog hidrološkog društva, ĉlanica Hrvatskog društva za zaštitu voda, International Association of Hydrogeologis. 

U programu najavila je ustrojavanje novih studija arhitekture i/ili okolišnog
inženjerstva, umjetničkih studija, farmacije i zdravstvenih studija, te vrlo traženog
studija geodezije, vodeći računa o iznalaženju načina osiguranja znanstvenonastavnog
kadra za navedena područja. 

Cjelokupni program kandidatkinje provjerite ovdje.

Izdvojeni članak

Riječko sveučilište povećalo Erasmus proračun šest puta, i to u šest godina

Jože Perić – redoviti profesor u trajnome zvanju, prorektor za poslovanje. Godine 1974. godine diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Magistar znanosti postaje 1984. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a godine 1993. postaje doktor znanosti na rijekoj Ekonomiji. Kroz godine, Perić se usavršavao u New Yorku, Amsterdamu, Londonu, Parizu. Od 2009. do 2014. godine bio je dekan na Fakultetu za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu. Od 2001. do 2002. godine obnašao je funkciju savjetnika ministra znanosti i tehnologije, vrši kontrolu, nadzor i savjetovanje u Primorskoj banci. Predaje Uvod u ekonomiju; Procjena vrijednosti poduzeća, Ekonomija za
menadžere; Mikroekonomija; Ekonomija partnerstva.

U programu navodi kako su potrebne dinamične, dobro osmišljene i brze mjere i aktivnosti koje će, u kontekstu samoodrživosti optimizirati procese i odnose i otvoriti prostor i rješenja za daljenje napredovanje koje je i sad, prizanje vidljivo.

Cjelokupni program kandidata provjerite ovdje.

Snježana Prijić Samardžija – redoviti profesor u trajnom zvanju i prorektor za studente i studije. Diplomiralal filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Titulu magistra znanosti stječe 1992. godine na Sveučilištu u Ljubljani, a pet godina kasnije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu postaje doktor znanosti. 

Djelovala je na istraživačkim projektima u Češkoj, a od 1997. godine predaje na riječkom Filozofskom fakultetu predmete Epistemologija, Povijest filozofije 2,
Moderna Filozofija od Descartesa do Kanta, Bioetika i rodni studiji, Filozofija seksualnosti,
Filozofska antropologija, Emocije, Epistemologija ekonomije i dr. Od 2013. godine direktorica je a Centra za napredne studije – Jugoistočna Europa, Kodirektorica tečajeva i konferencija na Inter University Centre, Dubrovnik : Mental
Phenomena (1998. – 2005.); Women in politics (2001. – 2005.) World, Mind and Action
(2007. – 2009.); Philosophy and Architecture (2016. – )

U programu navodi kako Sveučilište želi otvoriti svijetu, ljudima, politici i partnerstvu. Također, tvrdi kako je potrebno uvidjeti da se
radi o dobrodošlim različitostima i neophodnoj pluralnosti koju upravo
sveučilišta trebaju razumjeti i razvijati racionalni konsenzus kao primjer
široj zajednici.    

Cjelokupan program kanddatkinje možete pročitati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap