Pretraga

Još jedna cijenjena zagrebačka gimnazija ove godine organizira prijemni ispit za upis učenika

A- A+

Uz XV. gimnaziju, popularni MIOC, od ove godine Gimnazija Tituš Brezovački u Zagrebu organizirat će prijemni ispit za upis učenika u novu školsku godinu. Tako će svi oni koji budu željeli upisati ovu školu morati položiti ispit iz Hrvatskoj jezika i Matematike, na čemu će ukupno moći ostvariti pet bodova.

Foto: srednja.hr

Zagrebačka XV. gimnazija, poznatija kao MIOC, već tradicionalno svake godine održava prijemni ispit iz matematike kao uvjet za upis novih učenika. Inače, radi se o školi koja po kriteriju upisnih bodova prednjači nad svim ostalima u Hrvatskoj. Tako je, prema podacima od prošle godine, prosječni broj bodova učenika koji su upisali MIOC iznosio čak 84.

Od ove godine i Tituš Brezovački ima prijemni ispit

Izdvojeni članak

20 gimnazija koje upisuju najbolji učenici u Hrvatskoj

MIOC više neće biti jedini koji organizira prijemne ispite. Još jedna popularna škola, Gimnazija Tituš Brezovački u Zagrebu, ove će godine imati prijemne ispite, i to iz Hrvatskog jezika i Matematike.

Provjera iz nastavnog predmeta Matematika obuhvaća Nastavni plan i program za osnovnu školu i ispituje kompetencije iz područja: brojevi, algebra, geometrija, statistika i vjerojatnost (računske operacije s realnim brojevima; odnosi među brojevima, omjeri i postotci; operacije s algebarskim izrazima; proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost, linearna funkcija; linearne jednadžbe i sustavi; ravninska i prostorna geometrija; mjerenje u geometriji; koordinatni sustav u ravnini; prikazivanje i analiza podataka; vjerojatnost slučajnog događaja).

Provjera iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik obuhvaća Nastavni plan i program za osnovnu školu i ispituje kompetencije iz područja: pravopis, promjenjive  i nepromjenjive  vrste riječi, glasovne promjene, gramatičko ustrojstvo rečenice, vrste rečenica, nezavisnosložene rečenice, zavisnosložene rečenice, teorija književnosti (vrste rima, stilska izražajna sredstva i dr.).

Na temelju ovih posebnih provjera učenici će maksimalno moći ostvariti 5 bodova, zaokruženo na dvije decimale, a posebno valja naglasiti da ove provjere nisu eliminacijske.

Još jedna cijenjena zagrebačka gimnazija ove godine organizira prijemni ispit za upis učenika
Share via
Copy link
Powered by Social Snap