Pretraga

Udruga srednjoškolaca postavila 12 pitanja političkim strankama pred izbore

A- A+

Nakon Hrvatskog studentskog zbora koji je postavio 12 pitanja političkim strankama o visokom obrazovanju i studentima, Udruga srednjoškolaca Hrvatske odlučila je staviti političare na ispit o srednjoškolskom obrazovanju i srednjoškolcima. 

Izdvojeni članak

Studenti stavljaju stranke na ispit: Odgovorite nam na ovih 12 pitanja

USRED je postavio 12 pitanja parlamentarnim političkim strankama i nezavisnim zastupnicima VII saziva Hrvatskog sabora, a radi tehničkih razloga nisu mogli poslati upite na svih 166 kandidiranih lista, no sve su slobodne odgovoriti na postavljena pitanja na [email protected]. Odgovori će biti objavljeni na njihovim službenim stranicama i FB pageu.

Pitanja se kreću od subvencioniranja prijevoza i prehrane, ali i nastavku provedbe Cjelovite kurikularne reforme koja je pokrenuta ove godine. Jedno od pitanja odnosi se na rad učeničkih servisa preko kojih se učenici smiju zapošljavati tijekom praznika i njegovom poboljšanju

– Nadamo se kako će brojne stranke i liste poslati svoje odgovore te da će ulaskom u Hrvatski sabor predano raditi na poboljšanju standarda srednjoškolaca, navodi Udruga srednjoškolaca Hrvatske.

1. Koje je vaše mišljenje o subvencioniranju učeničkog prijevoza? Je li 75-postotna subvencija dovoljna ili bi trebalo u potpunosti financirati prijevoz srednjoškolaca?

2. Trebaju li srednjoškolci, poput osnovnoškolaca i studenata, imati pravo na topli obrok u školi ili subvenciju u nekoj od “srednjoškolskih menza” (stavljeno pod navodnike jer ne postoje, već se hipotetski govori o njima)?

3. Kako planirate poticati vrhunske učenike koji na državnim i međunarodnim natjecanjima postižu zapažene rezultate?

4. Koji od ovih predmeta smatrate najvažnijim: građanski odgoj, zdravstveni odgoj, medijski odgoj, poduzetništvo? Koje biste uveli u škole i zašto?

5. Smatrate li da bi državna matura trebala biti, uz ocjene, isključivi kriterij za upis na fakultet? Treba li ukinuti prijemne ispite ili bi oni i dalje trebali biti jedan od kriterija za formiranje rang-lista upisanih studenata?

6. Planirate li nastaviti s već započetom kurikularnom reformom i, ako biste nastavili, koje biste novosti u srednjoškolsko obrazovanje uveli?

7. Na koji način planirate povećati participaciju učenika (tj. učeničkih predstavnika) u donošenju odluka koje se odnose direktno na njih (pr. vijeća učenika, sudjelovanje u donošenju kurikula, …)?

8. Prema vašem mišljenju, treba li volontiranje donositi dodatne bodove prilikom upisa u srednje škole i na fakultete?

9. Smatrate li da bi učenicima strukovnih škola trebalo olakšati upis na fakultet? Kako biste to učinili?

10. Jeste li upoznati s mogućnošću zapošljavanja srednjoškolaca tijekom praznika? Kako planirate unaprijediti postojeći sustav učeničkih servisa?

11. Kako ocjenjujete kvalitetu prakse učenika strukovnih škola? Treba li uvesti nove mjere poticanja poslodavaca kako bi uzeli što više učenika na praksu i koje bi to mjere bile? Nadalje, smatrate li da bi otvaranjem većeg broja školskih praktikuma praktična nastava bila kvalitetnija?

12. Podržavate li e-udžbenike koji bi zamijenili tiskane udžbenike? Ako podržavate, u kojem bi vremenskom roku e-udžbenici zamijenili dosadašnje?

Copy link
Powered by Social Snap