Pretraga

Vlada se sjetila nakon godinu dana: Kreće izbor za Jokićevog nasljednika

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u pet godina nam nikada nije poslalo mail preko vikenda pa je današnji mail redakcijama diljem Hrvatske presedan. Ministar Pavo Barišić objavio je javni natječaj za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine (ERS) za provođenje kurikularne reforme. Riječ je o Ekspertnoj radnoj skupini čiji je bivši voditelj bio Boris Jokić.

foto: Marko Matijević|srednja.hr

Članovi bivše Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme

Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja Zrinka Ristić Dedić, stručnjakinja s Instituta za društvena istraživanja Branka Vuk, pomoćnica ravnatelja CARNeta za podršku obrazovanju Ružica Vuk, znanstvenica usmjerena na sva područja metodike geografije Tomislav Reškovac, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s važnom ulogom u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Branislava Baranović, ravnateljica Instituta za društvena istraživanja

Ministar je natječaj objavio na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti. Podsjetimo, bivša Ekspertna radna skupina razriješena je dužnosti 17. lipnja prošle godine nakon što im je prethodno tome tadašnji ministar Predrag Šustar produžio mandat 11. ožujka.

Na velikom prosvjedu diljem Hrvatske 1. lipnja pod sloganom Hrvatska može bolje, samo u Zagrebu, okupilo se 30.000 ljudi koji su podržali rad Ekspertne radne skupine i njihovu reformu.

Ministar Vedran Mornar je bio taj koji je originalni sastav ERS-a predstavio javnosti 29. siječnja 2015. predstavio javnosti, a tada je rekao kako će to biti povijesni dan za hrvatsko školstvo.  Dvije godine nakon te izjave, Mornar radi u Posebnom stručnom povjerenstvu za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, a nedavno smo ga na drugu obljetnice te famozne izjave pitali što misli o njoj, a pritom nije skrivao svoje razočaranje.

Izdvojeni članak

Fotografija sa 30.000 ljudi koja će obilježiti obrazovanje i prosvjed 1. lipnja

Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikula i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

– Ekspertnu radnu skupinu čine voditelj i dvanaest članova. Za članove Ekspertne radne skupine odabiru se po jedan stručnjak u odgoju i obrazovanju s najmanje deset godina iskustva u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoj školi, gimnaziji, strukovnoj te umjetničkoj školi, zatim jedan stručnjak s nastavničkih studija, po jedan stručnjak iz područja informacijskokomunikacijskih tehnologija (IKT), područja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te društveno-humanističkog područja, dva znanstvenika iz područja odgoja i obrazovanja te jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, stoji u priopćenju koje potpisuje kabinet ministra Barišića.

Prijave kandidata za voditelja i članove ERS-a, uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja, podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 10 000 Zagreb, Donje Svetice 38, s naznakom: „Prijava kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine“. Rok za prijavu je 22. travnja 2017.

Mjere u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije u kojima Je ERS naveden kao provoditelj by srednja.hr on Scribd

JAVNI NATJEČAJ za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest članova
Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

I. Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (dalje u tekstu: Ekspertna radna skupina) su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikula i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

II. Ekspertnu radnu skupinu čine voditelj i dvanaest članova.

Za članove Ekspertne radne skupine odabiru se

a) po jedan stručnjak u odgoju i obrazovanju s najmanje deset godina iskustva

 • u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

 • osnovnoj školi
 • gimnaziji
 • strukovnoj te
 • umjetničkoj školi

b) jedan stručnjak s nastavničkih studija

c) po jedan stručnjak iz

 • područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT)

 • područja prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te
 • društveno-humanističkog područja

d) dva znanstvenika iz područja odgoja i obrazovanja

e) jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

III. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod a):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo u odgoju i obrazovanju stečeno radom u nastavi ili na radnome mjestu stručnoga suradnika ili upravljanjem odgojno-obrazovnim ustanovama

 • najmanje magistar struke.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Ekspertne radne skupine pod b):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi

 • izbor u znanstveno-nastavno zvanje u polju pedagogije, psihologije ili metodike.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod c):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi

 •  izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod d):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo na znanstvenim istraživanjima u odgoju i obrazovanju

 • izbor u znanstveno zvanje.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Ekspertne radne skupine pod e):

 • najmanje desetogodišnje iskustvo u odgoju i obrazovanju

 • zaposlenik Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati za voditelja Ekspertne radne skupine moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • zadovoljeni uvjeti za člana pod a) ili b) ili c) ili d) ili e)

 • iskustvo u vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju
  izrazite
 • komunikacijske vještine.

IV. Kandidati za člana Ekspertne radne skupine iz točke II. ovoga natječaja, uz vlastoručno potpisanu prijavu, prilažu:

 • životopis u Europass formatu

 • dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke III. ovoga natječaja
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja Ekspertne radne skupine dužni su, uz dokaze koje prilažu kandidati za člana Ekspertne radne skupine, priložiti i razrađen akcijski plan na temelju mjera Strategije u kojima je ERS naveden kao provoditelj (u prilogu Natječaja).

V. Prijave kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke III. ovoga natječaja podnose se u pisanome obliku i u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

10 000 Zagreb, Donje Svetice 38

S naznakom: „Prijava kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine“.

VI. Ministarstvo će s odabranim kandidatima potpisati odgovarajući ugovor.

VII. Voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine imenuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje.

VIII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu.