Pretraga

Vlada usvojila novi prijedlog Zakona o predškolskom, ali struka i dalje nije zadovoljna: Uložili su 30-ak amandmana

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u novom je pokušaju promjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Oko prijašnjih prijedloga izmjena tog zakona, pisali smo to već, pobunila se struka kroz Udrugu SIDRO, sindikati, roditelji, čak i znanstvenici. Sporno im je bilo što je u prijašnjim verzijama koje su im dostavljene na očitovanje stajala odredba koja bi omogućila povećanje broja djece po skupini, odnosno to se više ne bi propisivalo Državnim pedagoškim standardom. U novom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona, kojeg je Vlada usvojila na prošlotjednoj sjednici, toga više nema. No, stručnjaci okupljeni u Udrugu SIDRO i dalje imaju zamjerke oko nekih odredbi koje stoje u usvojenom Nacrtu pa su već uložili 30-ak amandmana. Predsjednica Udruge, Katarina Turković Gulin za srednja.hr pojašnjava što je sve sporno.

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju, o kojemu smo već objavili seriju tekstova, nije jedini važan akt kojeg trenutna garnitura u Ministarstvu znanosti i obrazovanja trenutno pokušava promijeniti. Mijenja se i ključni akt koji uređuje područje ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Novi, samo jedan u nizu nacrta konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona Vlada je usvojila prošloga tjedna.

Prilikom predstavljanja propisa na sjednici Vlade ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, ustvrdio je kako je ovo jedan od koraka ka izjednačavanju mogućnosti za svu djecu da se uključe u sustav, da se poveća njihov obuhvat u predškolskom odgoju te da se poboljša kvaliteta odgojno-obrazovnog rada. Istaknuo je i kako će se infrastrukturnim ulaganjem od 1,6 milijardi kuna povećati kapaciteti predškolskih ustanova za 22.500 mjesta.

– Za provedbu ove mjere nužno je osigurati odgovarajući zakonski okvir o predškolskom odgoju i obrazovanju, kojemu je osnovni cilj omogućiti svakom djetetu rane i predškolske dobi pravo na upis u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, rekao je Fuchs.

Fuchs: ‘Sad imamo i čisti dokaz o tome da su to bile krive informacije’

Predlaže se i donošenje Nacionalne mreže vrtića, dodao je, te se ovim zakonskim prijedlogom otvara mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja na radnome mjestu odgojitelja u situacijama kada ne postoji mogućnost zapošljavanja odgojitelja predškolske dobi, ali uz uvjet naknadnog stjecanja odgovarajućih kompetencija.

– Kao što se iz Prijedloga zakona može vidjeti, a kao što smo govorili i ukazivali od početka, nema govora o stavljanju izvan snage Državnog pedagoškog standarda. Sad imamo i čisti dokaz o tome da su to bile krive informacije. Dapače, ovim zakonom će se omogućiti poboljšavanje standarda u dječjim vrtićima, pogotovo prostornih i kadrovskih standarda, zaključio je Fuchs te predložio da Vlada usvoji konačni prijedlog izmjena Zakona, što su njegovi kolege i učinili.

A na što se Fuchs referirao. Naime, kako smo pisali, proteklih tjedana stručnjaci, roditelji, strukovna udruga, sindikat i sami odgajatelji glasno su se pobunili protiv prijašnje verzije prijedloga. U njoj je naime, stajalo da se briše stavka kojom se Državnim pedagoškim standardom (DPS) propisuje minimalni broj djece po skupini. Ideja Ministarstva bila je da se to propiše pravilnikom.

– Pažljivo smo pratili sjednicu Vlade i izlaganje ministra Fuchsa. Budući da nam ovo nisu bili prvi susreti s navodima Ministarstva znanosti i obrazovanja o ‘krivim informacijama’, nije nas iznenadilo. Naime, u nekoliko prilika iz MZO su na novinarske upite stizali odgovori i dopisi kako je riječ o ‘širenju laži’, ‘neistinama’, u kojima ‘ministarstvo odbija sudjelovati’. Moramo istaknuti kako smo, još kao istoimena inicijativa a potom i udruga SIDRO, od prvoga dana izuzetno pažljivi s iznošenjem podataka i informacija, i sve što smo izjavili, uvijek je bilo potkrijepljeno argumentima i dokazima, kaže nam Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge SIDRO-odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću.

‘Za opuštanje naše pažnje i djelovanja, mjesta nema’

Riječ je o udruzi koja se proteklih mjeseci glasno pobunila protiv spornih odredbi u prijedlogu Zakona o predškolskom. Upozoravali su na to da je on nedorečen, kao i da bi neke posljedice mogle biti vrlo štetne, prvenstveno ova spomenuta koja se odnosi na broj djece u skupinama.

– Činjenica je da je MZO dana 4. ožujka uputilo pisani odgovor sindikatu u kojem se potvrđuje ukidanje odredbi Državnog pedagoškog standarda koje se odnose na mjerila za broj djece u skupinama i ustroj predškole, te da u dopisu navode kako će broj djece u skupinama određivati ministar Pravilnikom. Taj je dopis potpisala ravnateljica Uprave u MZO, gospođa Vesna Šerepac. Nadalje, takav je prijedlog (ukidanje odredbi DPS-a) stajao u konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, upućenom nekoliko dana ranije na mišljenje Matici sindikata. Naši partneri, SOMK i SOOH, koji pripadaju Matici, dobili su taj konačan prijedlog na očitovanje. Vratimo se još malo unatrag, 9. prosinca 2021., na predstavljanju tog Zakona u Hrvatskome saboru, državni tajnik u MZO, gospodin Tomislav Paljak, nedvojbeno je potvrdio da će se odredbe DPS a revidirati, relaksirati, da je potrebno ‘blago povećanje skupina’ zbog zahtjeva za povećanim obuhvatom djece sukladno potpisanim barcelonskim sporazumima, te da na izmjenama DPS-a već radi stručna skupina u MZO, pojašnjava Turković Gulin za srednja.hr.

Ističe i da ih ovakvi istupi ministra Fuchsa ne uznemiravaju, jer su iz Ministarstva udruzi više puta dostavljali dvoznačna tumačenja o stvarima koje bi morale biti jednostavne i svima razumljive. To im je, priča nam, u praksi izazivalo dosta problema, ali su se s time naučili nositi.

– Zadovoljni smo odlukom da se odredbe DPS-a o mjerilima za broj djece ne diraju, no poučeni dosadašnjim iskustvom, uvjereni smo kako za opuštanje naše pažnje i djelovanja, mjesta nema. Da, nije ugodan osjećaj znati kako naša nastojanja da se svakom djetetu pruže jednake mogućnosti, da se osigura jednako dostupan, jednako siguran i jednako kvalitetan vrtić za svako dijete u Hrvatskoj, i da se očuva dignitet naše struke – resorno ministarstvo smatra širenjem krivih informacija, nepotrebnim problematiziranjem ‘tamo neke udruge’. Udruga SIDRO kroz nekoliko dana proslavit će svoj prvi rođendan, prije toga je samo godina dana rada inicijative, i u tom smo vremenu okupili gotovo 20 tisuća pratitelja i članova, a naš je rad u tako kratkom vremenu prepoznat kao profesionalan, temeljen na znanstvenim činjenicama i međunarodno priznat, kaže Turković Gulin i ističe da su podršku po ovom pitanju dobili i od znanstvenika, akademske zajednice i svih sekcija stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Izdvojeni članak
vrtić

Struka i roditelji protiv izmjena Zakona o predškolskom odgoju: Peticiju potpisalo preko 20 tisuća građana

U novom nacrtu uvažen samo dio prijedloga struke

Ponavlja kako su u Udruzi zadovoljni brisanjem prijedloga da se s razine zakonskog akta, kakav je Državni pedagoški standard, mjerilo za broj djece spusti na razinu tek Pravilnika. Smatra da je na to nedvojbeno utjecao pritisak izvršen kroz projekt ‘Zakon za jednakost’, kroz mirna okupljanja u brojnim gradovima. No i dalje nismo uvjereni da se neće dirati u Državni pedagoški standard.

– Možda ne sada u sklopu izmjena Zakona, ali očekujemo da će nastojanja ka relaksaciji DPS-a još biti. Tu ćemo svakako opet reagirati, bilo to sada ili kasnije. DPS nam daje zakonski okvir uvjeta (prostornih, tehničkih, brojčanih, kadrovskih…) kakve moramo osigurati da bi naša djeca rasla zdravo, sretno i sigurno. Ti su uvjeti jedna od važnih pretpostavki kvalitete odgojno – obrazovnih procesa u vrtiću, koji uz visoke kompetencije odgojitelja, značajno utječu na poticanje maksimalnih razvojnih potencijala svakog djeteta. Kada u toj dobi kasnimo, griješimo ili zanemarimo djetetove potrebe, šteta koju činimo nepopravljiva je. I to je ono što ne smijemo i nećemo dopustiti, naglašava naša sugovornica.

Novi prijedlog Zakona o predškolskom koji je prošlog tjedna usvojen na Vladi u Udruzi SIDRO već su detaljno proučili, i dalje nisu u potpunosti zadovoljni dijelom ovih izmjena. Već su završili još jedan paket od tridesetak amandmana, neke od koji su već isticali u ranijim očitovanjima. Konačan prijedlog Zakona prije nekoliko je dana bio na dnevnom redu sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu u Hrvatskome saboru, te u udruzi sada čekaju mišljenje Odbora.

– Ovo je šesta izmjena našeg očitovanja na izmjene i dopune Zakona, što znači da je MZO isto toliko puta ‘popravljalo’ nacrt prijedloga. Nažalost, samo manji dio naših dosadašnjih prijedloga uvažen je. Uglavnom je riječ o kozmetičkim zahvatima predlagatelja Zakona, smatra Turković Gulin.

Učitelji bi se mogli zapošljavati na mjesta odgojitelja

U Udruzi su stava kako su ovoga puta nešto bolje izmjene u ispravljanju nazivlja Zakona, iako se sam Zakon koji uređuje rani i predškolski odgoj i obrazovanje (RPPO) i dalje ne naziva punim imenom, kaže nam. Također, izbačeni su pojmovi sadržaji i programi i zamijenjeni pojmom kurikuluma, a odredbe Zakona, ocjenjuje Turković Gulin, ispravno se jasnije naslanjaju na Nacionalni kurikulum za RPOO. Prijedlog struke koji je Ministarstvo prihvatilo je odredba kojom ravnatelj ustanove mora biti zaposlen na puno radno vrijeme i ne može kao do sada, istovremeno obavljati više funkcija u ustanovi. Također u novoj verziji prijedloga Zakona otvorena je mogućnost da se u područjima s indeksom slabije razvijenosti, fiskalna održivost vrtića financira iz državnog proračuna, sukladno kriterijima i omjerima koje će Uredbom donositi Vlada RH.

Popis onoga čime su i dalje nezadovoljni, ipak je nešto duži. Za početak, u tu kategoriju spada prijedlog kojim se otvara mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja na radnome mjestu odgojitelja, za kojeg u Udruzi smatraju da je ‘nespretno i nedovoljno kvalitetno rješenje’ nadomještanja nedostatka stručnih kadrova.

– Izostaje kvalitetno promišljanje obrazovanja, pripravništva i zapošljavanja, pa se ovim prijedlogom pronalaze ad hoc rješenja. U prijedlogu se isključivo učiteljima primarnog obrazovanja omogućuje brza prekvalifikacija kojom će steći zvanje odgojitelja. To je nedvojbeno višestruka diskriminacija. Činjenica je da odgojitelja nedostaje, ali ovakvo rješenje nije prihvatljivo. Odgojitelji nakon studija moraju 12 mjeseci biti pripravnici u svome zvanju, moraju položiti stručni ispit, nakon toga godinama uobičajeno rade na kraćim i dužim zamjenama. Suprotno tome, za učitelje se predviđa zapošljavanje, kraći program prekvalifikacije, bez jasno definiranog trajanja i sadržaja, bez jasne obveze pripravništva i polaganja stručnog ispita, nakon čega učitelj ‘stječe kompetencije odgojitelja’ i može raditi kao odgojitelj, pojašnjava Turković Gulin.

Turković Gulin: ‘Razlike ova dva studija velike su’

Podsjeća da je u prijašnjim prijedlozima MZO, stajalo je da stječu zvanje odgojitelja i mogu raditi samostalno.

– Sada je to ublaženo, no i dalje ne daje jasan okvir koji će osigurati najveću kvalitetu obrazovanja i stručnosti, kojom se Hrvatska, kada govorimo o obrazovanju odgojitelja, doista može pohvaliti. Danas se odgojitelji mogu obrazovati do razine doktorata, stoga nema govora o tome da bi netko uz malo dodatnog obrazovanja mogao postići istu razinu kompetencija. Na ovaj predloženi način učitelji primarnog obrazovanja steći će u kratkom roku dva kvalifikacijska okvira, dok takvo što nije omogućeno niti jednom drugom srodnom zvanju, primjerice pedagozima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima. Zašto bi netko studirao pet godina RPOO, tražio pripravništvo, polagao
stručni ispit, radio na kratkim zamjenama, kad može završiti primarno obrazovanje, kratko doškolovanje i imati dva zvanja i posao. Razlike ova dva studija velike su, nedvojbeno prisutne i opravdane, i neodgovorno je od ministarstva ovako izjednačavati ova dva zvanja. Izjednačiti, no isključivo jednosmjerno, kaže Turković Gulin.

Ako je to baš nužno, dodaje, traže da se učiteljima dopusti rad na radnom mjestu odgojitelja kao nestručne zamjene, a da se njihovo obrazovanje, sukladno bolonjskom procesu, provede isključivo pod istim uvjetima koje moraju zadovoljiti i odgojitelji. To, ističe naša sugovornica, podrazumijeva i pripravništvo i polaganje stručnog ispita, uvažavajući dijelove koje su, ako jesu, učitelji već položili.

Problematičan način financiranja i odnos prema djeci s teškoćama

Novi prijedlog Zakona, smatraju u Udruzi, ne rješava do kraja i pitanje načina financiranja vrtića. Smatraju da se država mora uključiti, jer su velike razlike u proračunskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave, koje istovremeno imaju autonomiju odlučivanja koliko će sredstava uložiti u RPOO.

– Određivanje ekonomske cijene prema jedinstvenoj metodologiji, financiranje potreba u RPOO, strategija razvoja RPOO i pravovremene projekcije potreba građana koje će doprinijeti stvaranju novih smještajnih i kadrovskih kapaciteta, i konačno stvaranje mogućnosti da svakom djetetu osiguramo jednako dostupan, siguran i kvalitetan vrtić – to su naši ciljevi, kaže nam Turković Gulin.

Ono što je struka i ranije isticala jest da je u prijedlozima zakona odnos prema djeci s teškoćama u razvoji vrlo problematičan. Prvenstveno zato što ostaje propisana tek mogućnost da se djetetu kojem je to potrebno, osigura pomoćnik ili komunikacijski posrednik. U Udruzi SIDRO zahtijevali da uključivanje pomoćnika i komunikacijskih posrednika bude obveza

– Nije definirano koje to kompetencije mora imati ta osoba, naveden je tek stupanj obrazovanja koji dopušta da taj djelatnik ima tek srednjoškolsko obrazovanje. Nisu definirani radni status i zadaće te osobe, budući da sistematizacijom radnih mjesta takav položaj ne postoji. Tko ga zapošljava, koja su njegova radna prava i obveze, nije poznato. Znamo što se događa pomoćnicima u nastavi, u kakvom su statusu, i vrlo je izgledno da se ista stvar dogodi i osobama koje će se zapošljavati na mjesto pomoćnika u vrtiću, kaže Turković Gulin.

EU nalaže da do 2022. uključimo 95% djece u programe RPOO: ‘Ne čudi panika’

Veliki problem brojnih vrtića danas je manjak prostora, ali i loši sigurnosni uvjeti. Nije tajna da s 20-30 djece jedan odgojitelj radi sam u smjeni, a kada pruža podršku djetetu u kupaonici ili vrši njegu djeteta u prostoru za njegu, primoran je ostaviti djecu bez nadzora. I tu su iz Udruge nastojali ponuditi rješenje.

– Imati 20 dvogodišnjaka u skupini na jednog odgojitelja u smjeni, više nije iznimka, već realnost. Imati ih 20, kada DPS propisuje 12. To je nezakonito, nedopustivo i vrlo opasno, zato zahtijevamo da u svakoj smjeni rade dvije osobe, da odgojitelj nikada ne bude sam. To neće izbrisati tužnu istinu kako u prostorima soba od jedva četrdesetak četvornih metara živi i raste 25 ili 30 djevojčica i dječaka, ali će pomoći da ih bar malo zaštitimo u tih deset sati boravka u ustanovi, veli nam Turković Gulin.

O većim, opremljenijim, primjerenijim prostorima, mnogi dijelovi Hrvatske mogu samo sanjati, dodaje. Podsjetila je i na činjenicu da je Europska unija Hrvatskoj dala uvjet da poveća obuhvat djece u predškolskim ustanovama. Do 2022. godine obuhvat djece trebao bi biti 95 posto, a stanje danas u Hrvatskoj je da je obuhvat djece 55 posto.

– Mnoga djeca mogu sanjati o vrtićima, jer, za njih vrtića nema. Mnoga područja nemaju jaslice, ili nemaju mjesta za svu djecu. Uključenost djece u programe RPOO kreće se od 0-70%, dok je to na nacionalnoj razini oko 55%. Hrvatska se obvezala uključiti 95% djece u programe RPOO do 2022. Stoga ne čudi panika, nekvalitetna ishitrena rješenja, kojima se samo želi otvoriti prolaz za ispunjenje te obveze, a cijena koju će društvo za to dugoročno platiti, ‘koliko košta da košta’, priča Turković Gulin.

‘Promjene u RPOO više ne mogu čekati’

Činjenica je, zaključuje, kako vrtići danas žive isključivo na entuzijazmu i velikom trudu ponajprije odgojitelja, zatim i drugih zaposlenih, ali i sve većeg broja roditelja koji vide nepravilnosti, primjećuju odgojitelje koji se trude, opremaju i donose na svoje radno mjesto redom, ‘od olovke do lokomotive’.

– Roditelji se uključuju, što poslodavci često koriste i potiču odgojitelje da roditelje traže sudjelovanje u onom što bi ustanova sama morala osigurati. ‘Bolji’ je odgojitelj onaj koji uspješno ispuni očekivanja spram željenih donacija roditelja. Jer drugačije – jedna rola papirnatih ručnika skupini mora trajati cijeli tjedan, jedna se banana dijeli na tri djeteta, mlijeko se razrijedi vodom, po skupini jedan paket 24 flomastera za cijelu godinu, a papir za likovno izražavanje djece – na poleđini ima slova kojekakvih ugovora, dopisa i drugih uredskih sadržaja. Je li to način na koji država pokazuje razumijevanje važnosti i vrijednosti RPOO? To razumijevanje i svjesnost kojim se Hrvatska bez imalo zadrške tako rado hvali, a zatim praksa sve demantira, kaže nam Turković Gulin.

I zato će se zbog svega poviše navedenog, na dan drugog čitanja Zakona okupiti ispred Hrvatskog sabora, poslati još jednom poruku s Markovog trga, ali i nekoliko odabranih većih gradova.

– Ovog puta reakcija će biti ne samo brza, nego i brojna, jer promjene u RPOO više ne mogu čekati, zaključuje naša sugovornica.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap