Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno provela projekt „PIKASO – Priznavanje Inozemnih Kvalifikacija ASOO“

Zbog velikog broja zahtjeva za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija, koje Agencija svakodnevno zaprima, uočena je potreba za informatizacijom radnih procesa. Stoga je Agencija osmislila i provela projekt „Nabava usluga za razvoj IKT web programskog rješenja za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija te pružanje usluga izobrazbe s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih“ koji je trajao 10 mjeseci.

 

Vrijednost projekta je 32.641,58 EUR, a financiran je iz programa Prijelazni instrument. Projektno rješenje nosi naziv „PIKASO“ koji simbolizira Priznavanje Inozemnih Kvalifikacija u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U okviru projekta razvijeno je IKT web programsko rješenje za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koje se sastoji od:

  • mrežne stranice pikaso.asoo.hr s informacijama o postupku priznavanja u interaktivnom sučelju i pristupom registru inozemnih obrazovnih kvalifikacija i
  • softverskog rješenja kojim će se automatizirati radni procesi i omogućiti kvalitetnija provedba postupka.

Završna konferencija projekta je održana 6. srpnja 2017. godine u Zagrebu, a na njoj su predstavnicima državnih institucija, ministarstava, komora i privatnog sektora predstavljene projektne aktivnosti i rezultati.

Nova IT platforma omogućit će pravodobno rješavanje zahtjeva za priznavanje inozemnih kvalifikacija te na interaktivan način korisnicima pružati potrebne informacije.

Odgovori