Pretraga

Poznat datum isplate dara za Svetog Nikolu u školama, iznos za ovu godinu je uvećan

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je dopis školama i učeničkim domovima u kojemu stoji da su odobrena sredstva za isplatu dara zaposlenicima u prigodi blagdana Svetog Nikole. Za ovu godinu iznos je uvećan sa 600 na 753,45 kune.

Foto: Unsplash

Sindikat Preporod objavio je dopis koji je Ministarstvo uputilo svim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, a u kojem Ministarstvo izvještava da će isplata dara zaposlenicima za Svetog Nikolu biti u ponedjeljak 5. prosinca, dan prije samog blagdana.

Za ovu godinu, a sukladno dogovoru sindikata i Vlade oko dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru, iznos dara uvećan je sa 600 na 753,45 kuna.

– Pravo na dar u prigodi Dana sv. Nikole ostvaruje zaposlenik – roditelj djeteta, posvojitelj ili skrbnik djeteta koji je na dan 6. prosinca 2022. godine u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu radni odnos prestaje prije 6. prosinca, kao i zaposlenik koji će sklopiti ugovor o radu nakon 6. prosinca, neće dobiti dar u prigodi Dana sv. Nikole, stoji u dopisu MZO-a.

Kako stoji u Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, dar se isplaćuje svakom zaposleniku roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar i to u punom iznosu neovisno radi li u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu dara od jednog poslodavca.

Zbrojne naloge, stoji u dopisu MZO-a, škole su dužne napraviti najkasnije do 1. prosinca do 10 sati, nakon čega će FINA zaključati obračune.

Copy link
Powered by Social Snap