Matura: Popis svih lektira i djela za analizu iz hrvatskog jezika

Donosimo vam popis lektira koje će se naći na državnoj maturi ove godine. Popis djela podijeljen je u dvije kategorije, s obzirom na višu i nižu razinu. U nastavku ispod popisa lektira, stoji i popis svih tekstova i djela koji se moraju znati interpretirati ili pak razumjeti kako biste uspješno položili ispit iz hrvatskog jezika.

Na nadolazećem obveznom dijelu ispita iz hrvatskog jezika, eseju, maturanti na višoj razini imaju listu od mogućih 15 djela, dok za nižu ili B razinu lista broji devet djela. U nastavku pogledajte o čemu se radi. 

Državna matura: stigli ispitni katalozi svih predmeta

Osnovna razina

1. Boccaccio, Giovanni, Dekameron (Uvod; 1. dan 1. novela; 2. dan 3. novela)

2. Cesarić, Dobriša, Lirika

3. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladoga Werthera

4. Gundulić, Ivan, Dubravka

5. Ibsen, Henrik, Nora

6. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi

7. Matoš, Antun Gustav, Pjesme

8. Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići

9. Sofoklo, Antigona

Viša razina

1. Camus, Albert, Stranac

2. Cihlar Nehajev, Milutin, Bijeg

3. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna

4. Držić, Marin, Dundo Maroje

5. Flaubert, Gustave, Gospođa Bovary

6. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladoga Werthera

7. Kafka, Franz, Preobrazba

8. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi

9. Krleža, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza

10. Marinković, Ranko, Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Anđeo, Prah)

11. Poe, Edgar Allan, Crni mačak

12. Salinger, Jerome David, Lovac u žitu

13. Sofoklo, Antigona

14. Šimić, Antun Branko, Preobraženja

15. Šoljan, Antun, Kratki izlet.

Na maturi se bira deset fakulteta, a predprijave nemaju važnost

Razumjeti ili interpretirati – razlika postoji

Što se tiče dijela ispita u kojem se ispituje znanje književnosti, od pristupnika se očekuje razumijevanje književnog teksta. To znači da mora moći prepoznati tekst, autora ali i znati kojem razdoblju hrvatske i svjetske književnosti pripada. Književni rodovi i vrste, književno-povijesna razdoblja i poetike tih razdoblja svakom pristupniku na višoj razini bi trebale biti u malom prstu.

Svaki pristupnik mora razumjeti Bibliju, značenje Petrarkine poezije i petrarkističkog stila, kao i stvaralački život Marka Marulića.

Osim toga potrebno je razumjeti tematiku ‘rasute bašćine’ i’ turske
opasnosti’.

Treba se osvrnuti i na djela Jurja Šižgorića, Marka Marulića i Petra Zoranića. Stvaralački životopis Ivana Gundulića i Ivana Mažuranića će se također tražiti na maturi.

Stvaralački životopis Augusta Šenoe i njegova uloga u knjiženvosti, te isti podaci za Miroslava Krležu se isto tako mogu naći u ispitu.
Potrebno je savladati i modernu liriku i dijalektalno pjesništvo hrvatske moderne.

Za analizu književnih djela popis prilično dug

Što se tiče interpretacije određenih djela, donosimo vam listu djela na koja biste, između ostalog, trebali obratiti pozornost prilikom pripremanja:

August Šenoa: Zlatarevo Zlato, Prijan Lovro

Miroslav Krleža: Baraka pet be, Gospoda
Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza, Lirika

Homer: Ilijada, Odiseja
Sofoklo: Antigona, Kralj Edip

Plaut: Škrtac

Vergilije: Eneida

Sofoklo: Antigona, Kralj Edip

Dante Alighieri: Božanstvena komedija, Pakao

Giovanni Boccaccio: Dekameron

Francesco Petrarca: Kanconijer

William Shakespeare: Hamlet

Miguel de Cervantes: Don Quijote

Marko Marulić:Judita

Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje

Marin Držić: Dundo Maroje, Novela od Stanca

Petar Zoranić: Planine

Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga, Dubravka

Jean Racine: Fedra

Voltaire: Candide

Johann Wolfgang Goethe: Patnje mladoga Werthera

Edgar Allan Poe: Crni mačak

Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića

August Šenoa: Zlatarevo zlato, Prijan Lovro

Honore de Balzac: Otac Goriot

Gustave Flaubert: Gospođa Bovary

Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna

Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Kabanica

Ante Kovačić: U registraturi

Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići

Josip Kozarac: Tena

Charles Baudelaire: Cvjetovi zla

Milan Begović: Bez trećega

Antun Gustav Matoš:Cvijet sa raskršća

Camao
Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg

Marcel Proust: Combray

Franz Kafka: Preobrazba

Luigi Pirandello: Šest lica traži autora

Samuel Beckett: U očekivanju Godota

Albert Camus: Stranac

J. D. Salinger: Lovac u žitu

Antun Šoljan: Kratki izlet

Ivan Aralica: Psi u trgovištu

Miroslav Krleža: Baraka pet be, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza, Lirika

Ranko Marinković, Ruke

Henrik Ibsen: Nora

Prije ispita bilo bi dobro da ponovite nešto i o ovim autorima: Hanibal Lucić, Šiško Menčetić, Džore Držić, Silvije Strahimir Kranjčević, A.G.Matoš, Vladimir Vidrić, A. B. Šimić, Tin Ujević, Dobriša Cesarić, Dragutin Tadijanović, Jure Kaštelan, Vesna Parun, Ivan Slamnig, Slavko Mihalić, te Josip Pupačić.

Sve informacije preuzete su iz Ispitnog kataloga za hrvatski jezik koji je maturantima dostupan na mrežnim stranicama NCVVO – a. Za sva daljnja pitanja i objašnjenja autora te pisanja ispita iz književnosti maturanti mogu pogledati u ispitni katalog koji se nalazi na ovoj poveznici

Odgovori