Pretraga

Igra mačke i miša: Ministarstvo ne može provesti upravni nadzor jer Sveučilište u Zagrebu ne dostavlja dokumentaciju

A- A+

Uoči stupanja na dužnost nove ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, pisali smo o nekoliko zahtjeva za upravnim nadzorom koji su je prvog dana dočekali u nekoj prašnjavoj ladici Ministarstva. U lipnju je, nakon izbijanja afere koeficijenti, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja poslao zahtjev za još jednim upravnim nadzorom u vezi raspisivanja javnih natječaja na Hrvatskim studijima. Svi zahtjevi za nadzorom, vidimo, tiču se rada zagrebačkog Sveučilišta, a kontrolu nad istim po Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju provodi resorno Ministarstvo. Sredinom srpnja, MZO je konačno počeo djelovati u skladu s ovlastima te je pokrenuo 2 upravna nadzora nad radom Sveučilišta – onaj koji se tiče zapošljavanja na HS-u i vezano za spornu odluku rektora Damira Borasa o Filozofskom fakultetu. Osim toga, najavili su i pokretanje upravni nadzora nad odlukom promjene statusa Hrvatskih studija iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel. Divjak je, pak, u intervjuu za Telegram rekla kako ‘visoka učilišta nisu dostavila potrebnu dokumentaciju’ pa da se upravni nadzori ne mogu provesti do kraja. Međutim, u Zakonu u znanstvenoj djelatnosti nigdje se ne navodi obveza visokih učilišta da tu dokumentaciju dostave, što znači da bi odugovlačenjem još neko vrijeme mogla potrajati ova igra mačke i miša između MZO-a i Sveučilišta u Zagrebu.

Ministrica Blaženka Divjak | Foto: srednja.hr

Iako se Ustavom RH garantira autonomija sveučilišta, nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ukoliko zaprimi zahtjev, po Zakonu o znanosti može provesti upravni nadzor nad zakonitošću rada određenog sveučilišta. Ako utvrdi nepravilnosti, možete zaustaviti izvršenje nezakonitih odluka. Čini se, to je jedina slamka spasa od autokracije ili samo beskonačne moći hrvatskih rektora.

Izdvojeni članak

Tri upravna nadzora koja će ministricu Divjak dočekati prvi dan na novom poslu

Tako je MZO kroz godinu dana dobio nekoliko zahtjeva za upravnim nadzorom nad radom Sveučilišta u Zagrebu, a svi su u nekoj prašnjavoj ladici dočekali ministricu Blaženku Divjak. Iako se ona prihvatila posla i pokrenula dio traženih upravnih nadzora, i to još sredinom srpnja, još uvijek se ne govori o rezultatima i čini se da sve stoji na mjestu.

Divjak: Nama je važno da u svakom upravnom nadzoru dobijemo dokumentaciju, a visoka učilišta nam je ne dostavljaju

U intervjuu koji je ministrica Divjak dala za Telegram prije dva dana, na pitanje novinara što je s upravnim nadzorima nad Sveučilištem u Zagrebu odgovara da je u tom kontekstu najbitniji pristup dokumentaciji.

– Nama je važno da u svakom upravnom nadzoru dobijemo pristup dokumentaciji. Nažalost, tu smo sada u problemu, s obzirom na to da nam visoka učilišta ne dostavljaju dokumentaciju, rekla je Divjak za Telegram.

Napomenula je, međutim, da to ne znači zaustavljanje spomenutih procesa koji su pokrenuti prije mjesec i pol, a prošli su i razdoblje godišnjih odmora, no ističe da je pristup dokumentaciji preduvjet za hvatanje u koštac s upravnim nadzorima.

U Zakonu o znanosti nema odredbe prema kojoj je visoko učilište dužno Ministarstvu dostaviti dokumentaciju vezanu za upravni nadzor

Odlučili smo pogledati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, isti onaj koji ministrici Divjak omogućava da upravne nadzore nad visokim učilištima i provodi. Kako je naglasila da imaju veliki problem s nedostavljenom dokumentacijom, pokušali smo pronaći odredbu u ZZDVO-u koja spominje dokumente u slučaju upravnog nadzora ili obvezu visokih učilišta da tu dokumentaciju dostave ako od njih to zatraži resorno ministarstvo.

Izdvojeni članak

‘Lex Boras’ ipak neće zaživjeti: Ministarstvo obustavilo izmjene i dopune Zakona o znanosti

Eventualnu odredbu prema kojoj bi visoko učilište bilo dužno dostaviti dokumentaciju u slučaju nadzora MZO-a nad zakonitošću njihovog rada u Zakonu nema. Shodno tome, nema ni uređene sankcije za nedostavljanje dokumenata, kao ni mehanizma koji bi Ministarstvu ipak omogućio da dođe do potrebnih podataka. Hipotetski, Sveučilište u Zagrebu, koje ministrici Divjak još nije dostavilo dokumente, ne mora ih dostaviti nikad ili može odugovlačiti do krajnje mjere jer ne postoji zakonska regulativa koja mu to onemogućava.

Može li se Sveučilište, dakle, izrugati s institucijom ministarstva i postupkom upravnog nadzora? Naravno da može. Hoće li? To ćemo saznati u idućih nekoliko mjeseci. Jer trenutno opravdanje za nedostavljene dokumente, a potpuno legitimno, jest da su donedavno trajali godišnji odmori i da se to nije stiglo odraditi. No, ako do kraja akademske godine ministrica Divjak ne dobije potrebne dokumente, to će biti znak da ih Sveučilište ne želi dostaviti, a nažalost, to i može jer Zakonom o znanosti nije uređeno drugačije.

Zahtjevi za upravnim nadzorom nisu šaljivi, tiču se provjere zakonitosti zapošljavanja, promjena statusa institucija i ovlasti rektora

Upravni nadzori koje je MZO pokrenuo, ili najavio da će pokrenuti, nisu nimalo šaljivi jer se tiču provjere zakonitosti odluka, na čiju su nezakonitost zadnjih godinu dana upozoravali brojni članovi akademske i znanstvene zajednice.

Izdvojeni članak

[AFERA KOEFICIJENTI] Sindikat zatražio upravni nadzor nad Sveučilištem zbog čak 33 javna natječaja za zapošljavanja na Hrvatskim studijima u manje od 5 mjeseci

Jedan od tih upravnih nadzora, koji je zatražio Nezavisni sindikat, tiče se raspisivanja javnih natječaja za zapošljavanje na Hrvatskim studijima. U zahtjevu, Sindikat ističe da se u manje od 5 mjeseci na HS-u raspisalo čak 33 javna natječaja za zapošljavanje, a kao temeljni nedostatak takvom djelovanju navode nepostojanje temeljnog općeg akta na temelju kojeg bi Studiji imali pravo zapošljavati. U kontekstu afere koeficijenti, odnosno prekoračenja obračunskih koeficijenata na velikim sveučilištima u Hrvatskoj, zbog koje je ministrica Divjak među ostalima blokirala i Sveučilište u Zagrebu, legitimno je postaviti pitanje jesu li zapošljavanja na HS-u to većim dijelom uzrokovala. Ako jesu, onda očito nisu bila zakonita i po uvriježenim procedurama, a što se prije to sazna, problem će se lakše riješiti.

Velik dio zaposlenika Filozofskog u Zagrebu protivio se odluci rektora Damira Borasa o imenovanju vršitelja dužnosti prodekana njihove institucije. Naime, po ZZDVO-u rektorove ovlasti staju kod imenovanja v.d. dekana, dok prodekane ne može ni uz suglasnost Senata imenovati. On je ipak to učinio pa je skupina zaposlenika FFZG-a, posredstvom odvjetničkog ureda, od MZO-a zatražila upravni nadzor nad tom odlukom Sveučilišta. Osim toga, u tom je zahtjevu za nadzorom sadržano i raspuštanje Studentskog zbora Filozofskog. Upravni nadzor koji su zatražili zaposlenici Filozofskog važno je provesti kako bi se objasnila kriza upravljanja koja je tu instituciju držala godinu dana.

I zadnji, ali izrazito važan, upravni nadzor koji je MZO najavio da će pokrenuti, tiče se zakonitosti promjene statusa Hrvatskih studija iz Sveučilišnog centra u Sveučilišni odjel. Također ga je zatražio Nezavisni sindikat tvrdeći da odluka o promjeni statusa HS-a nije zakonita, odnosno da Hrvatski studiji sa studijskim programima u 7 polja i tri znanstvena područja ne uklapaju se u definiciju Sveučilišnog odjela iz ZZDVO-a kao institucije koja provodi znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost u jednom polju. Zbog toga je Sindikat pokrenuo i postupak pred Upravnim sudom u Zagrebu, tražeći da se odluka o promjeni statusa Hrvatskih studija proglasi ništavnom. Kada bi se dokazala nezakonitost odluke o promjeni statusa, bilo upravnim nadzorom ili presudom Upravnog suda, sve što je uslijedilo nakon te odluke, formalnopravno prestalo bi postojati, odnosno Studiji bi se vratili na stanje u kojem su bili 16. siječnja ove godine, kao Sveučilišni centar.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap