Pretraga

Studenti, pozor: Otvoren natječaj za stipendiju od čak 3.000 kuna mjesečno

A- A+

Hrvatska narodna banka i ove godine dodjeljuje stipendije studentima. U skladu s poslovnim interesima HNB-a, stipendije se dodjeljuju studentima ekonomije, matematike, prava, računarstva i građevinarstva. Mjesečni iznos stipendije je 3.000 kuna, a dobit će ju najviše osmero studenata.

Foto: Srednja.hr

HNB je raspisao natječaj za dodjelu osam stipendija u visini od 3.000 kuna mjesečno. Natječajem se dodjeljuju po dvije stipendije za studente ekonomije, dvije za studente matematike, dvije za studente računarstva, tj. informatičkih tehnologija, jedna za studente prava i jedna za studente građevinarstva.

Prijave do kraja rujna

Osim što je uvjet da student studira u navedenim područjima, u natječaju stoji kako kandidat mora biti redoviti student integriranog, preddiplomskog studija ili diplomskog studija, mora imati završenu najmanje prvu godinu studija te imati državljanstvo Republike Hrvatske.

Studenti interes za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke iskazuju popunjavanjem prijavnice na poveznici.

Prijavnici se prilažu sljedeći dokumenti:

Izdvojeni članak
stem stipendija

Objavljena imena dobitnika STEM stipendija: Evo u kojem ih je području dodijeljeno najviše

  • potvrda fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanog studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku te akademskoj godini prve godine upisa studija,
  • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta,
  • preslika osobne iskaznice,
  • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

– Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca. Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se uzimati u razmatranje, stoji u tekstu natječaja.

Popunjena Prijavnica dostavlja se u preuzetom, definiranom formatu u Wordu elektronički na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr (s naznakom predmeta PRIJAVA ZA STIPENDIJU), kao i skenirani zahtijevani dokumenti, s tim da se zahtijevani dokumenti mogu dostaviti (zajedno s ispisanom prijavnicom) i preporučeno, poštom, na adresu: Hrvatska narodna banka; Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, Sektor podrške poslovanju, Direkcija za upravljanje ljudskim resursima; s naznakom
“Prijava na natječaj za dobivanje stipendije Hrvatske narodne banke u 2020.”

Natječaj je otvoren do srijede 30. rujna 2020. (uključujući i taj dan).

Stipendist je obavezan ostati raditi u HNB-u, ako se za time iskaže potreba

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći:

  • upisani studij, tj. studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke,
  • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira,
  • procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci,
  • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena i slično), ukupno ostvareni broj ECTS bodova do trenutka prijave te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana ili slično),
  • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu,
  • aktivno znanje engleskog jezika, u govoru i pismu.

Student koji ostvari pravo na stipendiju obavezan je redovito upisivati sljedeće semestre, odnosno akademske godine te HNB-u dostavljati potvrdu o tome. Uvjet je i da završe studij šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra, posljednje upisane akademske godine.

Za stipendiste je, ovisno o potrebama HNB-a, predviđeno obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje te diplomski rad iz područja financija ili bankarstva ili nekoga od poslovnih područja i funkcija Hrvatske narodne banke.

– Ako Hrvatska narodna banka ima mogućnost te iskaže interes i poslovnu potrebu za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se u Hrvatskoj narodnoj banci i ostati na radu najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju. Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će sveukupan iznos primljen u ime isplaćenih stipendija (uključujući i sva propisana zakonska davanja koja je Hrvatska narodna banka imala i platila na iznos stipendije), stoji u natječaju HNB-a.

Studenti, pozor: Otvoren natječaj za stipendiju od čak 3.000 kuna mjesečno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap