Pretraga

Evo koliko škola u Hrvatskoj još uvijek radi u tri smjene

A- A+

Poznata je činjenica da u Hrvatskoj škole najčešće rade u jednoj ili dvije smjene, a to se uvelike događa zbog različite dostupnosti prostora i drugih resursa. No, malo je poznata činjenica, posebice za one koji su pohađali jednosmjenske ili dvosmjenske škole, da u državi postoje još i one koje rade u tri smjene. Osim jutarnje i popodnevne, postoji i tzv. među-smjena. Prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, postoji 11 osnovnih i jedna srednja škola na razini cijele Hrvatske koje još uvijek organiziraju nastavu kroz tri smjene. Zanimljiv je i podatak da MZO nema informaciju o tome u koliko smjena izvodi nastavu čak 991 škola, no pretpostavljaju da se radi o jednoj smjeni.

Izvor: Facebook

Izdvojeni članak
FOTO: Učionica budućnosti u Karlovcu

Kontaktirali smo 8 osnovnih škola diljem Hrvatske, evo što kažu o satnici za obveznu Informatiku

Zaista malen broj ljudi imao je priliku pohađati škole koje nastavu organiziraju u tri smjene – jutarnja, popodnevna i među-smjena. No, takve škole nisu dio prošlosti ni u 2017. godini. Prema podacima koje nam je ustupilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u Hrvatskoj još uvijek postoji nekoliko osnovnih i srednjih škola, koje su iz različitih razloga primorane nastavu izvoditi trosmjenski.

Ukupno 11 osnovnih škola u RH nastavu organizira u tri smjene, od toga ih je 9 u Splitu

MZO nam je dostavio detaljne podatke o ukupnom broju škola u Hrvatskoj, a prema upisu u e-Maticu, i podatke o tome u koliko smjena svaka pojedina škola organizira nastavu. Od ukupno 2.102 osnovne škole na području RH, njih 612 ima samo jutarnju smjenu, 513 jutarnju i popodnevnu, odnosno dvije smjene, a 11 škola nastavu izvodi u trima smjenama. Sve to vidi se u tablicama ispod.

Zanimljiv je i podatak da se 9 od ukupno 11 trosmjenskih škola na području Hrvatske nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a koje su to škole možete vidjeti gore.

Zdravstvena škola u Splitu jedina je hrvatska srednja škola koja ima nastavu u tri smjene

Kod srednjih škola ponešto je drugačija situacija. Ukupno ima oko 410 srednjih škola. Za razliku od osnovnih, od tog broja najviše je onih koje nastavu izvode u dvije smjene i to čak 211, dok je jednosmjenskih 173. Međutim, zanimljiva je i činjenica da postoji samo jedna jedina srednja škola u cijeloj Hrvatskoj koja ima tri smjene, a to je Zdravstvena škola u Splitu.

Za 991 školu se ne zna u koliko smjena rade

Izdvojeni članak

Pogledajte koliko će iznositi državna subvencija putnih troškova za srednjoškolce u ovoj godini

U podacima koje nam je ustupio MZO, osim škola koje rade u tri smjene, u oko nam je upao i izrazito velik broj osnovnih i srednjih škola za koje je nepoznato rade li u jednoj, dvije ili tri smjene. Takvih je osnovnih škola 966, a srednjih 25, od čega veliki udio otpada na područne škole. Razlog incognito statusa ovih škola leži u činjenici da se informacije o organizaciji nastave po smjenama u svakoj pojedinoj školi izvlače iz sustava e-Matice, ako u njoj postoje uneseni podaci. Ministarstvo se osvrnulo na osnovne škole čiji su podaci nepoznati.

– Kod 966 škola nije razvidna organizacija rada u smjenama jer školske ustanove u e-Maticu nisu unijele traženi podatak. Pretpostavka je da te škole rade u jednoj smjeni, navode iz MZO-a o nepoznanicama među osnovnim školama ne osvrćući se na 25 srednjih.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap