Pretraga

Završila javna rasprava oko nacionalnog programa za mlade: Ovo su najvažniji komentari

A- A+

Završilo je e-Savjetovanje za nacrt novog nacionalnog programa za mlade 2023. – 2025. godine. Program je to koji treba riješiti potrebe mladih, a sudeći po komentarima koji su objavljeni u savjetovanju on je daleko od toga. Kritizira se datum kada će izaći izvještaj za ovo savjetovanje jer se s programom već sada kasni, kao i zanemarivanje seksualnog te građanskog odgoja. Brojke su često visoke i nerealne, kažu komentari, a ne identificiraju se ni svi oblici rada s mladima.

mlada osoba

Mladić | foto: Unsplash, Matese Fields

U zadnjih mjesec dana koliko je trajalo e-Savjetovanje za nacrt novog nacionalnog programa za mlade (NPM) redovito smo izvještavali o uglavnom negativnim reakcijama koje je izazvao. Marko Kovačić, nacionalni korespondent za mlade za Europsku komisiju i Vijeće Europe kazao nam je da je većina toga copy-paste iz ranijih pravilnika. Program posebno ‘kaska’ u području obrazovanja gdje se spominje samo medijska pismenost što nije jasno ni Mreži mladih Hrvatske (MMH) koja ove godine prvi put nije uključena u proces stvaranja programa za mlade.

Nacrt nacionalnog programa za mlade ne spominje ni LGBT+ mlade, Rome, mlade u sustavu alternativne skrbi ili mlade s invaliditetom. To je posebno razočaralo LGBT+ udrugu Lori, dok nam je predstavnik Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom rekao da su čak zagovarali da se maknu mjere za mlade s invaliditetom iz nacionalnog programa za mlade.

Izvještaj o savjetovanju tek za tri mjeseca

U e-Savjetovanju za nacrt nacionalnog programa za mlade, čiji bi izvještaj trebao biti objavljen tek 16. srpnja, objavljeno je 168 komentara. Tako je odmah na početku Ivan Majstorić kritizirao problem objave izvještaja koji je planiran za 16. srpnja.

– Taj rok je neprihvatljiv s obzirom na postojeće kašnjenje u donošenju ovog strateškog dokumenta. Stoga, predlažem uobičajenu praksu objave izvješća u rok od 30 dana zbog izbjegavanja ljetne stanke u Hrvatskom saboru. Novo odgađanje dodatno kompromitira proces donošenja NPM-a i potencijalno vodi ka gubitku tri kvartala prve od tri godine na koje se odnosi dokument, napisao je Majstorić.

Nadalje, u komentarima stoji da je program trebao sadržavati aktualnije potrebe, recentnije podatke, teme spolnog i građanskog odgoja. Udruzi za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter zasmetalo je što je dokument pisan u muškom rodu bez napomene da se izrazi koriste rodno neutralno. Nastavno na to, u komentarima se zamjera što u programu nisu spomenuti mladi pripadnici nacionalnih manjina, mladi koji su prerano prekinuli obrazovanje, mladi pripadnici seksualnih i rodnih manjina, kao ni mladi migranti. Taj problem u komentarima je naglasio i Ured pučke pravobraniteljice.

Izdvojeni članak

Država ima novi nacionalni program za mlade: ‘Većina toga je copy paste, skandalozno i nedopustivo’

‘Nacrt u potpunosti zanemaruje seksualno i reproduktivno zdravlje’

Europska civilna inicijativa Zagreb također je rekla kako bi se trebalo raditi na stalnoj edukaciji prosvjetnih i medicinskih radnika za nultu toleranciju prema seksualnim manjinama. Organizacija Status M pohvalila je prepoznavanje važnosti mentalnog zdravlja mladih, ali isto tako u komentarima smatraju kako je nužno da Ministarstvo znanosti i obrazovanja značajno ojača stručne kapacitete škola za pružanje psihološke pomoći djeci i mladima dodatnim zapošljavanjem psihologa.

U nacrtu nacionalnog programa za mlade stoji da će se provoditi edukacije unaprjeđenja mentalnog zdravlja mladih za osobe koje rade s mladima. No, iz organizacije Status M rekli su da radnici s mladima nisu stručnjaci u ovom području te da predložena edukacija može omogućiti da samo neki od njih usvoje osnovne kompetencije za pružanje prve psihološke pomoći.

– To nikako ne može biti dovoljno, osobito uzimajući u obzir da samo malo broj mladih ima mogućnost sudjelovati u aktivnostima rada s mladima. Nacrt programa u potpunosti zanemaruje područje seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Nužno je osigurati youth-friendly usluge za mlade u ovom području kao i cjelovitu seksualnu edukaciju u školama, napomenuli su.

Izdvojeni članak
europska godina mladih

Završila je Europska godina mladih: Svaka druga mlada osoba u Hrvatskoj nije ni znala što je to

Brojke koje se spominju – ‘nerealne i pretjerano visoke’

U mjeri stvaranja poticajnog okruženja za provedbu Dijaloga EU s mladima stoji da će pokazatelj rezultata biti broj mladih uključenih u proces Dijaloga EU. Kao početna vrijednost navedeno je 3.000 mladih, a ciljana vrijednost za 2025. godinu je 5.000 mladih. Te brojke Mreža mladih Hrvatske u komentarima smatra ‘nerealnima’, odnosno ‘pretjerano velikima’ te da ih je potrebno uskladiti s izvješćima o uključenosti mladih prijašnjim ciklusima na razini Hrvatske.

Nadalje, Ured pučke pravobraniteljice istaknuo je i problem u dijelu ‘Mladi i Europska unija’ u kojoj smatraju da se sve uglavnom svodi na informiranje mladih, a ne na promjenu stanja. Stoga, smatraju da bi bilo korisno omogućiti primanje ili nastavak primanja državnih stipendija onim mladima koji se školuju u inozemstvu, pogotovo kada je riječ o nekoj državi Europske unije. U tom je dijelu komentar ostavila i Info zona koja smatra da bi se pozornost trebala dati i mogućnosti mladih da stažiraju u Europskom parlamentu.

Izdvojeni članak
lgbt gay pride, invalidska kolica

U nacrtu nacionalnog programa za mlade ne spominju se LGBT+ osobe, a nema ni mjera za one s invaliditetom

‘Zanemareni su drugi oblici rada s mladima koje je potrebno podržati’

U mjeri osiguravanja boljih uvjeta stanovanja mladim osoba Mreža mladih Hrvatske smatra da pokazatelj rezultata ne bi trebao biti samo broj dodijeljenih subvencija, već da to budu i brojevi korisnika pojedine subvencionirane mjere ili projekta. Info zona i zamjera što se u dijelu ‘Rad s mladima’ fokus stavio na samo tri oblika rada s mladima – rad s mladima u klubovima za mlade, centrima za mlade i informativnim centrima za mlade.

– Zanemareni su drugi oblici rada s mladima koje je također potrebno prepoznati i podržati. Predlažemo da se mjera ‘3.1.3. Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za rad s mladima’ odnosi na sve oblike rada s mladima. Također, za istu mjeru predlažemo vrednovati i kvalitetu – broj mladih, broj provedenih evaluacija, rezultati evaluacija i slično, a ne samo kvantitetu, odnosno broj dodijeljenih financijskih potpora, napisali su iz Info zone.

Udruga Delta pohvalila je što program potiče veće uključivanje mladih u rad savjeta mladih, no prema rezultatima jednog istraživanja, napisali su, mladi uglavnom kažu da im nedostaje edukacija potencijalnih članova prije nego što se oni kandidiraju za sam savjet mladih. Zato smatraju da bi umjesto izrađenih i distribuiranih video uradaka za promociju u školama, novac trebalo usmjeriti za edukacije o ulozi savjeta mladih za potencijalne članove i članice savjeta mladih. U dijelu ‘Participacije mladih u društvu’ Info zona napisala je kako se veća pozornost mora dati i drugim oblicima participacije mladih, a ne samo onoj političkoj. Tako zaključuju  da bi trebalo uvesti mjere za volontere i aktiviste.

Copy link
Powered by Social Snap