Pretraga

Projekt „Savjeti mladih – kako dalje?” dao je vrijedan doprinos izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

A- A+

Objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. Uvažen je dio komentara proizašlih iz diskusije unutar radne skupine osnovane u sklopu projekta „Savjeti mladih – kako dalje?” te preliminarnih rezultata istraživanja provedenog u sklopu istog projekta. Time su doprinos izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih izravno dali i svi sudionici i sudionice istraživanja, njih oko 400.

– U javnom savjetovanju na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih uputili smo ukupno 31 komentar te je većina naših komentara prihvaćena, djelomično prihvaćena ili primljena na znanje – kazao je Goran Biličić, voditelj projekta.

Prema trenutnoj verziji Zakona, savjeti mladih se moraju konzultirati o temama bitnim za mlade samo sa organizacijama mladih i za mlade. Uvažavanjem upućenih komentara, uvedena je obveza konzultiranja i neformalnih skupina mladih i neorganiziranih mladih. U obrazloženju komentara istaknut je značaj dopune u kontekstu smanjenja broja mladih potrebnih za konstituiranje savjeta mladih. Time je postalo još važnije da savjeti mladih uključuju i potiču mlade na sudjelovanje u sjednicama savjeta mladih, radnim tijelima koje osniva savjet mladih i slično – navedeno je u obrazloženju.

– Izmjenama zakona, mandat savjeta mladih bit će vezan uz mandat predstavničkog tijela. Upozorili smo na mogućnost da se mandat savjeta mladih znatno skrati zbog odgađanja objave javnog poziva i objave rezultata glasanja o izboru članova savjeta mladih. Djelomično uvažavajući naš komentar, Zakon će se izmijeniti na način da će predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave biti dužna donijeti odluku o osnivanju savjeta mladih na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela – objašnjava dalje Biličić.

Prihvaćen je i prijedlog da se smanji potreban broj mladih neformalne skupine mladih kada je neformalna skupina predlagatelj kandidature za člana ili članicu savjeta mladih. Tom izmjenom se očekuje povećanje broja kandidatura u općinama, gradovima i županijama u kojima nema dovoljno zainteresiranih mladih i/ili udruga mladih i za mlade. Uvažen je i prijedlog da se uz elektroničkim putem, sjednice savjeta mladih mogu održavati i hibridno.

Projekt „Savjeti mladih – kako dalje?” provodi Info zona u partnerstvu s Udrugom „Delta”, Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj te norveškom općinom Lindesnes. Financijski je podržan sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap