Pretraga

Zadatak dana: Riječi iz hrvatskog nalaze se u umjetnom jeziku koji nije toliko popularan, znate li kojem?

A- A+

Među najpopularnije umjetne jezike, svakako se može svrstati esperanto, ali i međuslavenski kojeg razumiju svi Slaveni. Prema uvriježenoj definiciji, umjetni jezici su jezici čija su gramatička obilježja svjesno planirana te nisu stvarana prirodnim putem. Neki ih stvaraju za lakšu komunikaciju, a neki za lingvističko eksperimentiranje, fikciju ili zabavu. Hrvatske riječi mogu se naći u nekoliko umjetnih jezika, kao i u jednom kojeg je stvorila jezikoslovka i prevoditeljica Sonja Elen Kisa iz Toronta. Znate li o kojem je jeziku riječ?

Za točan odgovor kliknite ikonu ‘nastavaka teksta’.

Copy link
Powered by Social Snap