Pretraga

Lani je 8 studenata diplomiralo prema ‘starom sistemu’: MZO nam objasnio po kojim pravilima studiraju

A- A+

Od 33.415 diplomiranih, prošle godine imamo i 8 studenata koji su studij završili prema ‘starom sistemu’, dok još nije provedena bolonjizacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pojašnjava nam prema kojim propisima i uvjetima ti studenti još uvijek studiraju i završavaju faks.

studenti diploma

Foto: Pexels

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, među 33.415 studenata koji su prošle godine diplomirali, bilo je čak 8 onih koji su studij završili prema predbolonjskom programu.

Još uvijek ima studenata po starom sistemu

Reforma visokog školstva prema Bolonjskoj deklaraciji na visoka je učilišta diljem države uvedena prije 15 godina. Oni koji su tada već bili upisani na predbolonjske, uglavnom dodiplomske programe u trajanju od četiri godine, dobili su priliku u prijelaznom razdoblju završiti studij prema programu i pravilima koja su važila kada su upisivali studij.

Svi su dobili neki rok unutar kojeg su to mogli učiniti pa jednom kad završe dobiti titulu ‘diplomiranog’. Tako smo nekada imali diplomirane novinare, ekonomiste, profesore predmeta, dok je danas tu titulu zamijenila titula magistra uz naznaku struke. S obzirom na to da je prošlo, kako smo spomenuli, gotovo petnaest godina od ‘bolonjizacije’ našeg visokog školstva, začudio nas je podatak da neki ljudi još uvijek diplomiraju prema starom sistemu.

Stoga smo poslali upit Ministarstvu znanosti i obrazovanja te ih upitali koliko studenata u Hrvatskoj još uvijek studira po predbolonjskom programu, na kojim učilištima te koji je, konkretno, propisima reguliran nastavak studija za tu skupinu studenata, a oni su nam poslali dosta detaljan odgovor.

Izdvojeni članak
studenti, diploma, promocija

Lani diplomiralo 33.415 studenata: Još uvijek ima onih koji studiraju po ‘starom sistemu’

Predbolonjski programi regulirani su zakonom

Iz Ministarstva nam kažu da se jedini podatak koji imaju u ovome trenutku odnosi na predbolonjski dodiplomski studij Poslovna ekonomija na zagrebačkom Ekonomskom faksu. Početkom tekuće akademske godine 2021./2022. na tom je studiju bio upisan 31 izvanredni student.

Studij je to koji se, pojašnjavaju iz Ministarstva, izvodio u skladu s propisima koji su vrijedili prije ‘bolonjizacije’ i stupanja na snagu važećeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Osnovni propis kojim su regulirani prava i obaveze studenata, kao i stjecanje i prestanak statusa studenta, pa tako i onih koji studiraju prema predbolonjskom programu upravo je spomenuti zakon. U nastavku su nam naveli i točne odredbe; u prvom redu tu je članak 116. koji regulira nastavak studija upisanog po ‘starom sistemu’.

– Studenti upisani na dodiplomski i poslijediplomski magistarski ili doktorski studij prije ustrojavanja preddiplomskih i poslijediplomskih studija sukladno odredbama ovoga Zakona imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući akademski stupanj prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovoga Zakona. Studenti kojima je na temelju prijašnjih propisa odobrena tema za izradu doktorskog rada bez doktorskog studija, imaju pravo obrane doktorskog rada i stjecanja doktorata znanosti prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Zakona, stoji u članku 116. stavku 2. važećeg ZZDVO-a.

Kako se navodi dalje u stavku 3. visoka učilišta mogu ograničiti trajanje prava na završetak studija na neki određeni broj godina, ‘ali ne na manji broj godina od onoga koji je studentu ostalo do završetka studija prema programu prema kojemu je započeo studij uvećan za dvije godine’. Osim toga, oni koji ne dovrše studij prema starom sistemu mogli su nastaviti studij na bolonjskim programima.

Izdvojeni članak
studenti u dvorani

Statistika kaže da gotovo 1.500 brucoša u RH ima završenu ‘nepoznatu školu’: Saznali smo što to znači

Faks sam propisuje uvjete upisa i završetka studija

Odredbama članka 77., stavka 9. propisano je da sveučilišta, veleučilišta i visoke škole donose opći akt – statut ili pravilnik – koji regulira uvjete za upis na studente koji su završili studije prema starom programu. Prestanak statusa studenta, dodaju iz Ministarstva, reguliran je, pak, člankom 89. istog zakona koji navodi da osoba gubi status studenta ‘kad ne završi studij u roku utvrđenom statutom ili drugim općim aktom visokog učilišta’. Navodi, naravno, i ostale razloge zbog kojih se inače gubi status studenta.

– Iz prethodno navedenih odredbi, kojima je visokom učilištu dana ovlast da odredi rok za završetak studija, odnosno uvjete za nastavka studija ‘predbolonjskim’ studentima, a u skladu s odredbom članka 4. kojom je propisana akademska samouprava i sveučilišna autonomija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, proizlazi da je visoko učilište nadležno propisati uvjete upisa i završetka studija te o tom voditi evidenciju, uključujući i evidenciju studenata koji studiraju na visokom učilištu ili su to pravo izgubili, zaključuju iz MZO-a.