Pretraga

Sveučilište u Zadru ima novog rektora: Potvrđeni su i prorektori, ovo su njihova imena

A- A+

Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić na izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru predložio je prorektore koje je Senat i potvrdio. Dan ranije imenovao je i pomoćnicu rektora za kvalitetu. Prorektori i pomoćnica rektora imenovani su za mandatno razdoblje rektora do 30. rujna 2027. godine.

Novi prorektori i prorektorice Sveučilišta u Zadru

Novi prorektori, prorektorice i pomoćnica rektora Sveučilišta u Zadru | foto: Sveučilište u Zadru/Facebook/Canva

Na izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 3. listopada 2023. godine rektor Sveučilišta u Zadru Josip Faričić predložio je prorektore koje je potvrdio Senat. Imenovani su: prorektorica za studente i studije Anita Pavić Pintarić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu Zvjezdan Penezić, prorektorica za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo Lena Mirošević i prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju Sveučilišta u Zadru Marko Lukić. Rektor je dan ranije imenovao i pomoćnicu rektora za kvalitetu Ivanu Lončar.

Zaduženja prorektora

Prorektorica za studente i studije, Anita Pavić Pintarić redovita je profesorica u području humanističkih znanosti, polje filologija (germanistika) na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Njena zaduženja bit će kvaliteta studiranja, uključivanje studenata u sveučilišne i izvansveučilišne aktivnosti, studentski standard, prijediplomski, diplomski i integrirani studiji, ISVU, priprema inicijalnih akreditacija te reakreditacija studijskih programa.

Prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu, Zvjezdan Penezić redoviti je profesor u trajnom izboru na Odjelu za psihologiju. Predaje na svim sveučilišnim razinama studija, a posebno područje interesa mu je psihologija ličnosti. Njegova zaduženja bit će znanstvena djelatnost uključujući znanstvene projekte i znanstvenu infrastrukturu, poslijediplomski doktorski studiji, specijalistički studiji te digitalizaciju.

Izdvojeni članak
novi dekani i pročelnice

Nova akademska godina donosi promjene na čelnim mjestima fakulteta: Ovo su novi dekani i pročelnici

Mandat im traje četiri godine

Prorektorica za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo, Lena Mirošević izvodi nastavu na prijediplomskom i diplomskom studiju geografije, te na poslijediplomskom studiju Jadran, a od 2020. godine sudjeluje u izvođenju nastave na zajedničkom obrazovnom programu Europskog sveučilišta za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima. Njena zaduženja bit će koordiniranje sveučilišnih centara, službi i ureda, unaprjeđenje uvjeta rada, unaprjeđenje i usavršavanje zaposlenika, izdavačka djelatnost te knjižnična djelatnost.

Prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju, Marko Lukić redoviti je profesor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru gdje predaje kolegije iz američke književnosti, gotičkog i horor žanra, popularne kulture te kulturnih teorija. Njegova zaduženja bit će internacionalizacija te uspostava i provedba međuinstitucijske suradnje u području znanosti, visokog obrazovanja i kulture.

Pomoćnica rektora, Ivana Lončar izvanredna je profesorica iz područja humanističkih znanosti na Odjelu za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru. Njena zaduženja bit će koordinacija sustava za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete svih aspekata rada Sveučilišta.

Razdoblje mandata prorektora i pomoćnice rektora je četiri godine, odnosno do 30. rujna 2027. godine.

Copy link
Powered by Social Snap