Pretraga

Kreće prvi dio obaveznog ispita iz Hrvatskoga jezika: Evo što možete očekivati na eseju

A- A+

Više od 36 tisuća prijavljenih kandidata sutra će u 9 sati pristupiti prvom dijelu ispita iz Hrvatskoga jezika. Školski esej dio je obaveznog predmeta iz Hrvatskog i na maturi mu moraju pristupiti svi, kako na A, tako i na B razini. I dok je lani broj prijavljenih na višoj razini ukupno iznosio 26,151 kandidata, ove godine njih 25,722 je prijavilo ispit na višoj razini. Osnovnu razinu ove je godine također prijavilo manje kandidata nego lani. Njih 11,281 prijavilo je B razinu prošle godine, a ove bi ukupno 10,778 kandidata trebalo pristupiti pisanju. Kako se ne bi ponovile neregularnosti oko pisanja prvog dijela ispita, na stranicama NCVVO-a objavljena je odluka o izmjeni načina isporuke ispitnih materijala. Tako će ispitne knjižice i dodatni materijali biti dostavljeni školama na dan pisanja eseja, odnosno sutra. 

Prvom ispitnom cjelinom, odnosno školskim esejom ispituje razumijevanje teksta, književnoteorijska i književnopovijesna znanja te uporaba hrvatskoga strandardnog jezika. Školski esej ukupno traje 160 minuta i donosi 50 posto ukupne ocjene iz ovog obaveznog predmeta. Prema ispitnom katalogu, kandidate na višoj razini očekuje jedno od četrnaest predloženih književnih djela, dok je na nižoj ono prepolovljeno na njih osam. 

Izdvojeni članak

Esej na maturi – lako ili kako?

Lanjski esej odgođen je zbog krađe ispita

Lanjsko pisanje školskog eseja iz Hrvatskog jezika ostati će zapamčeno zbog odgode pisanja. Naime, zbog krađe ispitnih knjižica, kandidati su pisanju eseja pristupili dan kasnije pa su tako uspješno izbjegli prvotnu temu koja je bila zadana. Interpretativni esej na temu Ranka Marinkovića ‘Zagrljaj’ zamijenjen je prema nekim, tadašnjim izjavama maturanata, lakšom usporedbom Camusovog ‘Stranca’ i Goetheovog romana ‘Patnje mladog Werthera’. 

Bilo kako bilo, ispit iz Hrvatskoga jezika na višoj razini nije uspješno riješilo tek 489 kandidata. Najviše kandidata na ispitu je dobilo ocjenu dobar, zatim vrlo dobar, dobar i odličan. 

Prošlogodišnje ocjene iz Hrvatskoga jezika, A razina

Donji pragovi ocjena, A razina

Izdvojeni članak

Pisanje eseja: Kako biti među najboljima

Na B razini bilo je manje sretnih jer je, također prema lanjskim izjavama, u novom terminu pisanja eseja umjesto prvotnih Glembajevih, kandidate dočekao Matošev ‘Mističan sonet’ što je nekima zadalo velike probleme prilikom pisanja. Neki su za promijenjenu temu tvrdili da je čak teža i od teme na višoj razini.  

Na osnovnoj razini najmanje je bilo onih koji su dobili odličnu ocjenu. Najviše kandidata dobilo je trojku, a slijede ih kandidati s nedovoljnim, dovoljnim i vrlo dobrim. 

Prošlogodišnje ocjene iz Hrvatskoga jezika, B razina

Donji pragovi ocjena, B razina

Izdvojeni članak

[VIDEO] Video sažetak ‘Kiklop’ olakšava pisanje eseja na državnoj maturi

Na višoj razini jedno od četrnaest književnih djela 

Kandidati na sutrašnjem djelu ispita mogu očekivati jedan od tri vrste eseja: interpretativni, usporednu raščlambu dvaju ili više tekstova te raspravljački školski esej. Svaki od navedenih vrsta eseja od vas traži da ga oblikujete kao zaokruženu cjelinu s pravilnim uvodom, razradom te u konačnici zaključkom. Kao i prethodnih godina, esej se gradi prema predloženom tekstu iz zadanog književnog djela te prema predloženim smjernicama za pisanje školskog eseja. 

Školski esej ukupno donosi 80 bodova, a prema temeljnim sastavnicama vrednovanja najviši broj bodova možete dobiti iz segmenta Razumijevanja i problematiziranja polaznog teksta, odnosno djela u cjelini. 

Broj dozvoljenih riječi u eseju je 400 pa ako je kandidat odstupao više od 10 posto od zadanog broja esej se neće vrednovati. Osim zbog ovoga, školski esej na državnoj maturu neće biti bodovan i ako se kandidat ogriješi i u sljedeće točke:Školski esej neće se vrednovati: ako se nepristojno izražava, ako nije napisao tekst u obliku školskoga
eseja, ako crta, ilustrira na listu za školski esej, ako nije odgovorio na zadani zadatak
(promašena tema), ako je rukopis potpuno nečitak te ako je napisan velikim tiskanim slovima. 

Sukladno ispitnom katalogu pristupnici na višoj razini mogu očekivati neko od ovih ispitnih književnih djela: 

1. Andrić, Ivo: Prokleta avlija 

2. Camus, Albert: Stranac 

3. Cihlar Nehajev, Milutin: Bijeg 

4. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna 

5. Držić, Marin: Dundo Maroje 

6. Kafka, Franz: Preobrazba 

7. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi 

8. Krleža, Miroslav: Povratak Filipa Latinovicza 

9. Marinković, Ranko: Kiklop 

10. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići 

11. Salinger, Jerome David: Lovac u žitu 

12. Shakespeare, William: Hamlet 

13. Sofoklo: Antigona 

14. Šimić, Antun Branko: Preobraženja. 

Izdvojeni članak

Splitski studenti s video klipovima olakšavaju polaganje mature

Na osnovnoj razini manje predloženih djela i traži se manji broj riječi u eseju

Kao i na A razini, školski esej na osnovnoj razini donosi 50 posto od ukupne ocjene iz ispita Hrvatskoga jezika. Ispit također traje 160 minuta, a i tu kandidati mogu očekivati jedan od tri moguće vrste eseja. 

Zadatak za školski esej sastoji se od upute, polaznoga teksta ili polaznih tekstova i smjernica prema kojima
pristupnik treba oblikovati svoj školski esej. U svakome će školskome eseju, bez obzira na vrstu, kao polazni tekst uvijek biti ponuđen bar jedan ulomak iz djela s popisa književnih ispitnih djela. Kao drugi polazni tekst može
biti zadan i književni ili neknjiževni tekst koji je povezan sa sadržajem, strukturom, tematikom i/ili književnim
kontekstom zadanoga ispitnog djela.  

Pravila za kandidate koji pristupaju osnovnoj razini u principu su slična kao i kandidatima koji pišu A razinu osim što je osnovnoj razini broj riječi smanjen na 350, a djela u ispitnom katalogu prepolovljena na njih osam. Neka djela na B razini razlikuju se od A razine pa tako na osnovnoj razini nema Zločina i kazne, Stranca, Lovca u žitu, Kiklopa, Preobraženja, Povratka Filipa Latinovicza, Bijega i Dunda Maroja, a dodana su djela Nora, Patnje mladog Werthera te Pjesme A.G. Matoša. 

Sukladno ispitnom katalogu pristupnici na višoj razini mogu očekivati neko od ovih ispitnih književnih djela: 

1. Andrić, Ivo: Prokleta avlija 

2. Goethe, Johann Wolfgang: Patnje mladoga Werthera 

3. Ibsen, Henrik: Nora 

4. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi 

5. Matoš, Antun Gustav: Pjesme 

6. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići 

7. Shakespeare, William: Hamlet 

8. Sofoklo: Antigona