Pretraga

Poznati uvjeti upisa i datumi održavanja prijemnog na najpopularnijem studiju prošlogodišnje mature

A- A+

Jedan od fakulteta koji uz državnu maturu provodi i dodatne provjere jest Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Tako je uvjet za upis najpopularnijeg studija iz 2017., Logopediju, uspješno obavljen prijemni intervju kojime se procjenjuje jezično-govorno-glasovni status. Za upad na Rehabilitaciju dodatan je uvjet polaganje provjere funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij te usmena procjena informiranosti, sklonosti motivacije za studij, koja je i dodatna provjera za upis Socijalne pedagogije na tom fakultetu. Datumi prijemnih testiranja već su poznati, kao i ostali uvjeti upisa na studije ERF-a.

Screenshot: YouTube

Ukupno 50 novih studenata ove će godine imati priliku upisati najpopularniji studij prošlogodišnje mature – Logopediju. Ista je kvota i za upis studija Rehabilitacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu dok na Socijalnoj pedagogiji kvota za hrvatske studente iznosi 45 mjesta. Dodatne provjere, izvjesili su s ERF-a, provodit će se isključivo prema rasporedu od 2. do 6. srpnja 2018. Privremeni raspored bit će dostupan na mrežnoj stranici ERF-a 8. lipnja 2018.

Cijena dodatne provjere je 250 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na jednom studiju, 400 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na dva studija, odnsosno 550 kuna ako se pristupa provjeri na sva tri studija. Ispunjeni obrazac prijave za dodatnu provjeru pristupnik šalje ERF-u isključivo poštom od 14. do 25. svibnja 2018., a uz obrazac šalje se i potvrda o uplati troškova prijemnog postupka.

Uvjeti za upis Logopedije

Bodove za upis Logopedije na ERF-u, koja je prošle godine prema omjeru upisne kvote i broja prvih izbora bila najpoželjniji studij u državi, studenti mogu prikupiti na temelju uspjeha u srednjoj školi, položenih ispita mature i dodatne provjere.

Izdvojeni članak

Poznat datum održavanja prijemnog za Hrvatske studije: Doznajte koji su uvjeti upisa na svaki od studija

Na temelju uspjeha u srednjoj školi maksimalno je moguće ostvariti 300 bodova. Položena A razina Hrvatskog i stranog jezika na maturi se bodije s najviše 200 bodova, a izborni predmeti Biologija ili Psihologija boduju se s 300 bodova. Jedan od ova dva predmeta maturanti su obavezni položiti, a ako su položili oba predmeta, boduje se onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh. Kandidati za upis Logopedije moraju položiti i Matematiku na osnovnoj razini, ali ona ne donosi bodove.

Dodatna provjera za Logopediju zapravo je prijemni intervju koji je isključujući kriterij. Intervjuom se procjenjuje jezično-govorno-glasovni status, a čimbenik isključivanja prisutnost je teškoća na tom području. Dakle, nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka. Pristupnici za upis moraju zadovoljiti još i zdravstveni kriteriji, što se dokazuje prilaganjem liječničke potvrde, a koji je također isključujući kriterij.

Uvjeti za upis Rehabilitacije i Socijalne pedagogije

I za upis Rehabilitacije i Socijalne pedagogije bodovi se ostvaruju na temelju uspjeha u srednjoj školi, položenih ispita na državnoj maturi te dodatne provjere.

Izdvojeni članak
Medicinski fakultet Zagreb

Poznat datum održavanja prijemnog na Medicinskom u Zagrebu: Evo koliko će iznositi prag prolaznosti

Temeljem uspjeha u srednjoj školi najviše se može ostvariti 280 bodova. Polaganjem A razine Hrvatskog ili stranog jezika maksimalno se može ostvariti 200 bodova, a na temelju izbornog predmeta najviše također 200. Od izbornih predmeta za upis Rehabilitacije mora se položiti Biologija, Psihologija ili Sociologija, a za upad na Socijalnu pedagogiju Sociologija ili Psihologija. Matematiku na B razini dovoljno je samo položiti.

Kao i na Logopediji, za upad na Rehabilitaciju potrebno je položiti dodatnu provjeru. Isključujući kriterij je provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij, a maksimalno 120 bodova moguće je ostvariti na usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij.

Za upis Socijalne pedagogije dodatna je provjera usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij. Također je maksimalno moguće ostvariti 120 bodova. Kao i na Logopediji, isključivi uvjet za upis Socijalne pedagogije zadovoljavanje je zdravstvenog kriterija.

I na kraju, valja napomenuti, a naglašavaju to i na ERF-u, kako prema ‘Pravilniku o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a, niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.’

Sve ostale detalje o upisima triju studija Edukacijsko-rehabilitacijskog faukulteta u Zagrebu možete doznati u korisnoj brošuri u nastvaku.

[scribd id=377250551 key=key-JWmFE9ulKdYLsUl5lzPu mode=scroll]

Copy link
Powered by Social Snap