Pretraga

Radi se plan za maturante iz Banovine: Ispite bi pisali u posebnom centru, testiraju se i tri modela vrednovanja

A- A+

Potresi na području Sisačko-moslavačke županije i dalje su gotovo svakodnevica tamošnjih mještana, materijalna šteta i još uvijek se zbraja, ali obrazovne obaveze većine srednjoškolaca nastavile su se ovog tjedna. Kao i vršnjaci u ostatku Hrvatske i maturanti iz Banovine, uz to što moraju završiti redovno školovanje, počinju svoju pripremu za najvažnije ispite u dosadašnjem tijeku školovanja – one na državnoj maturi. Iz Ministarstva obrazovanja kažu kako su predviđene aktivnosti oko dodatne pripreme učenika za državnu maturu na ugroženom području, a iz NCVVO-a da je trenutno najizgledniji scenarij da će se osnivati ispitni centar ili više njih, gdje bi se pisali ispiti. Testiraju se i tri modela vrednovanja koji predviđaju postojanje jedinstvenoga sustava vrednovanja rezultata učenika s potresom pogođenog područja.

foto: Martina Gelenčir | srednja.hr

Trenutni plan Ministarstva obrazovanja jest da se državna matura piše prema kalendaru donesenom sredinom 2020. Prema njemu ispiti ne bi bili podijeljeni u blokove obveznih i izbornih, nego je raspored mješovit s time da se prvi piše 1. lipnja, a posljednji 25. lipnja.

Dodatne pripreme za učenike s područja pogođenog potresom

Jedno od pitanja koje se nameće je i ono što će biti s maturantima na području koje je pogodio potres. Na upit hoće li im se i na koji način izaći ususret, iz Ministarstva  kažu da planiraju određene aktivnosti vezane dodatne pripreme.

– Što se tiče pomoći maturantima na ugroženom području, u sve inicijative MZO-a uključen je i NCVVO s kojim se aktivno radi na aktivnostima pomoći nastavnicima i maturantima na ugroženom području. Predviđene su i aktivnosti oko dodatne pripreme učenika za državnu maturu na ugroženom području koje će se održavati u školama. Isto tako, u tijeku je pružanje psihosocijalne podrške učenicima i djelatnicima u kriznim situacijama koje organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Društvom za psihološku pomoć, kažu iz MZO-a.

Razvijena tri modela vrednovanja

Upit o tome kakvi su planovi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kada su u pitanju maturanti s područja pogođenog potresom poslali smo i u NCVVO. Ravnateljica Ivana Katavić podsjeća kako je NCVVO pripremao već plan mature za izvanrednu situaciju, a to je bila pandemija koja je još uvijek u tijeku. Ističe da je Centar predlagao rješenja za koja su sa stručne strane smatrali optimalnima. Za ovu situaciju razvijena su tri modela vrednovanja, koji su trenutno u testnoj fazi.

– Isti princip primijenili smo u slučaju nedavnog potresa. Stručnjaci NCVVO-a iz različitih područja te psihometričari, koji su ključni za kvalitetnu pripremu ispitnog sadržaja i pristupa samom vrednovanju, definirali su niz rješenja kako bi donositelji odluka bili u mogućnosti donijeti odluku temeljenu na činjenicama, uzimajući u obzir sve prednosti, nedostatke i potencijalne rizike svakog ponuđenog rješenja. Zbog trenutačne epidemiološke situacije NCVVO je izradio tri prijedloga Kalendara za provedbu državne mature koji se mogu primijeniti u svim nepredvidivim situacijama. Osim navedenog, NCVVO je razvio tri modela vrednovanja rezultata učenika koji predviđaju postojanje jedinstvenoga sustava vrednovanja rezultata učenika s potresom pogođenog područja (Banovina). Simulacija učinaka svakog od tri osmišljena modela je u tijeku nakon čega će ih razmatrati tim stručnjaka iz područja vrednovanja te predstavnika Sisačko-moslavačke županije koje smo okupili upravo kako bi zajedničkim radom pružili podršku učenicima s potresom pogođenih područja. Kod učinaka se naglasak stavio prvenstveno na pravednost u bodovanju, ali i na pozitivni psihološki utjecaj, odgovara nam Katavić.

Iz NCVVO-a očekuju da će tijekom idućeg tjedna Ministarstvu znanosti i obrazovanja biti upućen konačni prijedlog, a ono onda donosi konačnu odluku.

– Vjerujemo da će biti odabrano najbolje rješenje – kako za maturante, koji su se našli u neočekivanoj situaciju, tako i za obrazovni sustav, koji je dužan osigurati poštivanje načela jednakog vrednovanja te kvalitetu sustava vrednovanja obrazovanja. Želimo naglasiti da iako je u ljetnome roku prošle školske godine bilo oko 120.000 isporučenih ispita, zdravlje pristupnika, nastavnika, ocjenjivača i djelatnika NCVVO-a niti u jednom trenutku nije bilo ugroženo. Navedeno je rezultat brze prilagodbe NCVVO-a novonastalim situacijama i okolnostima te ćemo i u slučaju pristupnika s potresom pogođenog područja postupiti na optimalan način uzimajući u obzir sve raspoložive informacije i činjenice, kaže Katavić.

Izdvojeni članak

Kalendar državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Poseban centar za pisanje ispita

No prije samog vrednovanja ispite treba napisati. Jedno od najvažnijih pitanja je gdje će ih pisati oni čije su škole devastirane nakon potresa, jer se neke od njih moraju rušiti, a druge obnavljati i radovi možda neće biti dovršeni do mature. Prema važećem Pravilniku o polaganju državne mature, mjesto pisanja ispita određuje upravo ravnateljica NCVVO-a.

– Trenutačno najizgledniji scenarij je osnivanje jednog ili više školskih ispitnih centara na potresom pogođenom području kako bi pristupnici mogli pristupiti ispitima u relativno poznatom i sigurnom okruženju te ne bi morali putovati na ispite skroz do Zagreba. Ovo rješenje se nametnulo kao racionalno i već provjereno s obzirom na odlične povratne informacije nakon osnivanja dodatnih školskih ispitnih centara. Njihov će se broj definirati sukladno potrebama nakon utvrđivanja stanja škola, a konačna odluka donijet će se nakon završnih dogovora s ispitnim koordinatorima u školama te MZO-om, kaže nam ravnateljica Katavić.

Izdvojeni članak
koronaškola

Pitali smo naše čitatelje je li ispravno samo maturante vratiti u srednje škole, evo što većina kaže

Online centar s materijalima za pripremu ispita

Kada je riječ o pripremi učenika s područja pogođenog potresom, ali i maturanata u ostatku Hrvatske, podsjetila je da je u jeku pandemije, kada se pripreme također neko vrijeme nisu održavale, NCVVO pokrenuo digitalnu platformu ‘Centar mature’. Ondje učenici mogu pronaći materijale koji će im biti od koristi u pripremi ispita.

– Cilj nam je staviti na raspolaganje akumulirano znanje Centra kako bi aktivnosti bile usmjerene na ona znanja i vještine koje je nužno usvojiti u ovoj školskoj godini te mogućim načinima vrednovanja obrazovnih ishoda u različitim situacijama. Osim dostupnosti prijašnjih ispita državne mature, digitalna platforma sadrži metode učenja i razumijevanja gradiva, kao i smjernice za izradu zadataka i vrednovanje znanja. Svakom je zadatku pridružen i obrazovni ishod koji se tim zadatkom ispituje, tip zadatka, ključ za odgovore (rješenje) i primjer rješavanja. Također, učenicima je već sad omogućeno postavljanje dodatnih pitanja vezanih uz razumijevanje gradiva na koje odgovore pružaju dugogodišnji stručnjaci, kao i vrednovanje eseja. Za učenike su pripremljeni digitalni materijali iz 13 predmeta s ciljem osiguravanja što kvalitetnije organizacije učenja, pružanja pomoći u lakšem usvajanju školskoga gradiva koje je sastavni dio propisane ispitne literature te ostvarivanju što boljih ishoda u ispitima državne mature, kaže Katavić.

Dodaje i kako se materijali kontinuirano nadopunjuju i nadograđuju , a i da je odnedavno nastavnicima omogućen pristup dijelu ispitnih specifikacija koje su do pokretanja ‘Centra mature’ bile označene kao poslovna tajna.

– Nastavnicima je tako stavljen na raspolaganje stručni sadržaj koji im pomaže u unaprjeđenju procesa vrednovanja znanja kroz prilagodbu načina edukacije i pripremu nastavnih materijala u nastavi s naglaskom na vrednovanja ishoda na identičan način onome koji se ispituje državnom maturom, zaključuje Katavić.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020./2021. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Za maturu se možete pripremati kroz pitanja s prošlih ispita u kvizovi.srednja.hr, gdje smo pokrenuli posebnu grupu za maturante kojoj se možete pridružiti ovdje.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap