Pretraga

Ministarstvo je, zbog malverzacija, pokrenulo upravni nadzor nad Veterinarskim institutom

A- A+

Sindikat znanosti upozorio je prošloga tjedna na malverzacije u Hrvatskom veterinarskom institutu. Upozorili su kako unatoč tome što je Državna revizija još 2017. utvrdila niz nepravilnosti u radu Hrvatskog veterinarskog instituta, njegovo vodstvo nije smijenjeno. Ravnatelj Boris Habrun, naveli su, sam si je povećao dodatak na plaću, dodatke su dobivali i neki drugi zaposlenici po nejasnoj osnovi, a nije se vodila ni evidencija o korištenju službenih automobila. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu kako institut posluje samostalno, no pokrenuli su upravni nadzor te najavljuju zajednički sastanak s ravnateljem i Upravnim vijećem Instituta te Sindikatom.

Hrvatski veterinarski institut | screenshot: Google Street View

– Sukladno Statutu Hrvatskog veterinarskog instituta, radom istoga upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova s jednakim pravom glasa, od kojih dva člana imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a u pravilu jednog člana imenuju Ministarstvo poljoprivrede, dok Znanstveno vijeće i Radničko vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta također izabiru po jednog člana, pojašnjavaju iz Ministarstava znanosti i obrazovanja.

Izdvojeni članak

Sindikat: Ravnatelj Veterinarskog instituta sam si je povećao dodatak na plaću, no nije smijenjen

Nezavisni Sindikat znanosti i obrazovanja prozvao je prošlog tjedna Ministarstvo jer ni nakon objave nalaza državne revizije nad Hrvatskim veterinarskim institutom nije smijenilo njegove članove. Podsjećamo, Državna revizija utvrdila je kako si je ravnatelj Boris Habrun sam povećao dodatak na plaću, kako su dodatke dobivali i neki drugi zaposlenici po nejasnoj osnovi, ali i kako se nije vodila ni evidencija o korištenju službenih automobila.

– Sam mandat svih članova Upravnog vijeća traje dvije godine. Napominjemo kako, s obzirom na datum imenovanja, mandat članova Upravnoga vijeća koje je imenovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja ističe u prosincu 2020. godine, ističu iz Ministarstva.

‘Institut posluje samostalno’

Napominju kako je Hrvatski veterinarski institut, sukladno Statutu, javna ustanova nad kojom Republika Hrvatska ima osnivačka prava, a ta osnivačka prava se ostvaruju putem Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede, dok Hrvatskim veterinarskim institutom upravljaju ravnatelj i upravno vijeće.

– Institut posluje samostalno i svoju djelatnost obavlja na način određen Zakonom o ustanovama i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, aktom o osnivanju, Statutom te svojim drugim općim aktima. Što se tiče zakonitosti rada i djelovanja javnih znanstvenih instituta, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, tijela (upravljanja) svakog javnog znanstvenog instituta su ravnatelj, upravno vijeće, znanstveno vijeće te druga tijela predviđena statutom ili na njemu utemeljenim općim aktima, ističu iz MZO-a.

‘Pokrenuli smo upravni nadzor, možemo obustaviti nezakonite odluke’

Izdvojeni članak

Na nekoć popularnoj Veterini ostalo 15 praznih mjesta: ‘Struka nam se ne cijeni dovoljno’

Dodaju i kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno za provedbu upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata javnih znanstvenih instituta te kako na temelju i ovisno o rezultatima upravnog nadzora može obustaviti izvršenje nezakonitih odluka i radnji subjekata nadzora.

– Vezano uz rečeno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, na temelju zaprimljenih prijava u kojima se ukazivalo na niz potencijalnih nezakonitosti u radu, trenutno u postupku provedbe upravnog nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja Hrvatskog veterinarskog instituta, otkrivaju sa Svetica.

No najavljuju i sastanak svih dionika.

– Organizirat ćemo i zajednički sastanak s ravnateljem i Upravnim vijećem Hrvatskog veterinarskog instituta te Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja, a kako bi se zajednički razmotrili svi problemi te iznašao način njihovog rješavanja, kažu.

Zakon definira da se na Institutu ne bave samo znanošću

Pitali smo ih i što misle o primjedbi Sindikata da se Institut, umjesto znanošću, većinom bavi laboratorijskim pretragama i ostalim uslugama koje pruža Ministarstvu poljoprivrede.

– Ističemo kako je djelatnost Instituta definirana Statutom te kao takva upisana u Sudski registar, a ista, uz znanstvenoistraživački rad, obuhvaća i stručni i proizvodni rad u veterini, odgovaraju iz Ministarstva.

Pojašnjavaju kako stručni rad pritom obuhvaća čitav niz aktivnosti, poput terenske i laboratorijske dijagnostike zaraznih, nametničkih i drugih bolesti životinja, laboratorijskih pretraga hrane životinjskoga podrijetla i drugih proizvoda životinjskog podrijetla radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti, laboratorijskih pretraga na rezidue i druge biološki aktivne tvari u životinjama, mesu i ostaloj hrani životinjskog podrijetla, a što Hrvatski veterinarski institut obavlja po ovlaštenju nadležnih državnih tijela, u konkretnom slučaju po ovlaštenju, odnosno temeljem ugovornog odnosa s Ministarstvom poljoprivrede, za potrebe službi od javnog interesa, pravnih i fizičkih osoba koje se bave proizvodnjom i prometom životinja, njihove hrane i lijekova.

– Također, navedene su djelatnosti i Zakonom o veterinarstvu stavljene u nadležnost Hrvatskog veterinarskog instituta, zaključuju za kraj.

hrvatski veterinarski institut
Share via
Copy link
Powered by Social Snap