Pretraga

Razrješavamo dvojbu studenata: Smiju li se istovremeno primati dvije vrste državne stipendije?

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove godine dodjeljuje nekoliko vrsta državnih stipendija. Čak 10.000 stipendija dodjeljuje se studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, 400 stipendija za posebne skupine studenata, a u STEM područjima dodjeljuje se još 3.400 stipendija. Kako dio studenata zadovoljava uvjete za dvije ili čak sve tri vrste državnih stipendija, otvara se pitanje mogu li istovremeno na račun primati više njih?

Foto: Marko Matijević|srednja.hr

– Za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora, jasno se navodi u svim Pravilinicima koji propisuju uvjete dodjele tri vrste državne stipendije.

Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću te sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija i fondova Europske unije.

Dakle, studenti istovremeno ne mogu na račun primati više od jedne vrste državne stipendije, iako možda imaju uvjete za to.

– Ako se stipendija financira iz ostalih izvora, student može nastaviti primati tu stipendiju, ali mu primitak te stipendije ulazi u izračun dohodovnoga cenzusa. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta, pojašnjeno je dalje u Pravilniku za dodjelu socio-ekonomskih državnih stipendija.

Izdvojeni članak

Objavljene rang-liste dobitnika državne STEM stipendije za 2020./2021. godinu

Ministarstvo nakon provedbe natječaja provjerava podatke dobitnika stipendije. U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student korisnik neke druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, student može nastaviti primati državnu stipendiju, ali uz uvjet obustave druge stipendije.

– Ako se utvrdi da student uz državnu stipendiju prima neku drugu stipendiju ili za vrijeme trajanja državne stipendije dobije još neku stipendiju, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka navedenih okolnosti, Ministarstvo će poslati studentu obavijest da se obustavlja isplata državne stipendije te da je obvezan vratiti do tada isplaćena sredstva, stoji u Pravilnicima za dodjelu državne stipendije.

Razrješavamo dvojbu studenata: Smiju li se istovremeno primati dvije vrste državne stipendije?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap