Pretraga

Studenti ‘zamrzli’ godinu pa nisu mogli prijaviti ispite, rektor nam otkrio kako je riješio situaciju

Studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji su ‘zamrzli’ godinu nisu mogli prijaviti niti izaći na ispite. To im pravo po Zakonu i Statutu pripada pa su se s pritužbama javili nama, novinarima, ali i rektoru Stjepanu Lakušiću. Rektor za srednja.hr otkriva kako je polaganje ispita i pravo i obveza studenta te kako tijekom mirovanja svi studenti moraju imati priliku izaći na ispite. Situaciju su na koncu razriješili, a, kaže Lakušić, pravo na izlazak na ispit na samo jednom faksu steklo je 49 studenata.

zgrada ekonomskog fakulteta u zagrebu s prednje strane

Foto: Ramona Ščuric | srednja.hr

Koncem lipnja našim se novinarima javilo nekoliko studenata na Ekonomskom fakultetu pri Sveučilištu u Zagrebu. Svi su se našli u istoj situaciji. Imali su upisanu godinu mirovanja studentskih obveza, na što, iz opravdanih razloga imaju pravo. Još jedna stvar na koju imaju pravo, pa i tijekom tako upisanog mirovanja, jest polagati ispite za čije su pristupanje ranije stekli uvjete. Kada su trebali u ljetnome roku izaći na ispit, to ipak nisu mogli učiniti. Jedan od njih kaže kako mu je bio potpuno onemogućen pristup Studomatu, zbog čega je pisao, među ostalim, i rektoru zagrebačkog sveučilišta Stjepanu Lakušiću.


OKVIR PRAVILNIK

I novi Statut EFZG-a u članku 34. i novi Statut Sveučilišta u Zagrebu u članku 66. navode da studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza, odnosno, kako kolokvijalno znamo reći, koji su ‘zamrzli’ godinu, mogu tijekom tog mirovanja ‘polagati ispite i pristupiti provjeri znanja … ako je zato ispunio uvjete’.


Rektor pripremio uputu još 1. lipnja

Nakon ovih saznanja, odlučili smo kontaktirati rektora Lakušića koji nam kaže kako je još 1. lipnja 2023. pripremio uputu za fakultete i akademije o polaganju ispita tijekom mirovanja studentskih prava i obveza. Studentska prava i obveze, podcrtava, propisana su člankom 65. Statuta zagrebačkog sveučilišta. U tom se pogledu razliku ‘prava i obveze’, ‘obveze’ i ‘prava’, sve navedeno u prva tri stavka.

– Jedno od prava i obveza je ‘polagati ispite na način i u rokovima kako je određeno aktima Sveučilišta i sastavnice’, Stoga se ne može prihvatiti mišljenje da je polaganje ispita, parcijalnih ispita i kolokvija, ako je student ispunio uvjete da im pristupi, samo studentovo pravo, a ne i obveza, pojasnio je rektor.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji je na snagu stupio u listopadu 2022. propisuje da je regulacija polaganja ispita u cijelosti na visokim učilištima. Tako sveučilišta, veleučilišta, fakulteti i akademije samostalno, svojim statutima i pravilnicima utvrđuju pravila o ispitima.

Izdvojeni članak
stjepan lakušić

Ministarstvo ‘stislo’ rektora zbog sumnje na nepravilnosti na studentskim izborima: Ne odgovara na upit

‘Situacija je sada riješena, studenti ostvarili prava’

Isto je kada je u pitanja mirovanje studentskih prava i obveza, stoji u odgovoru rektora Lakušića za srednja.hr. Takvo se mirovanje propisuje u opravdanim slučajevima koji su ili zakonski propisani ili u statutima visokih učilišta. U skladu sa svim navedenim, kad bi netko spriječio studentu polaganje ispita tijekom razdoblja opravdane spriječenosti studenta da redovito studira, to ne bi bilo u skladu sa zakonskim odredbama. Tako nam je u svojem dopisu pojasnio zagrebački rektor Stjepan Lakušić.

Za kraj dodaje kako je prema informacijama kojima raspolaže Sveučilište u Zagrebu situacija sa studentima, s upisanim mirovanjem, koji nisu mogli pristupiti Studomatu i izaći na ispite, sada riješena. Rektor podcrtava kako je na ovaj način, samo na jednom fakultetu pri zagrebačkom sveučilištu, ovo pravo ostvarilo i realiziralo 49 studenata.

Copy link
Powered by Social Snap