Pretraga

Grad Zagreb objavio podatke o gradnji škola: Pogledajte koliko je u proteklih pet godina ulagano u koju školu

A- A+

Među više od 2.000 stranica materijala o primopredaji gradske vlasti, koju je danas objavila nova gradska uprava Grada Zagreba, nalaze se i podaci o ulaganju u zagrebačke škole. Izvješče otkriva koliko se malo pazilo na objekte u kojima borave djeca.

Prozori OŠ Jure Kaštelana | foto: Denis Gaščić/srednja.hr

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet novu je gradsku vijest obavijestio o ulaganjima u školske objekte.

Izvješće o gradnji i održavanju škola dio je Zapisnika o primopredaji izvršnih ovlasti gradonačelnika Grada Zagreba između dotadašnje obnašateljice dužnosti gradonačelnika dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević i novoizabranog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je objavljen na stranicama Grada.

U izvješću je detaljno navedeno i u koje se škole koliko ulagalo.

PROUČITE IZVADAK:

Ako vam se dokument ne učitava, osvježite stranicu.

Za OŠ Horvati, stoji u izvješću ishođene su sve potvrde na glavni projekt, za ishođenju građevinske dozvole potrebno je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, u tijeku je postupak izvlaštenja koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom Grada. U travnju 2021. izrađeni su izvedbeni projekti s troškovnicima. Završeni su radovi na izgradnji OŠ Ivanja Reka, primopredaja objekta izvršena je u rujnu 2019.

Za XII. gimnaziju ishođena je građevinska dozvola za izgradnju objekta. Kompletna dokumentacija predana je Zagrebačkom holdingu kao investitoru predmetne investicije. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. Izgradnja pristupne prometnice uvjet je za ishođenje lokacijske dozvole. Nakon ishođenja lokacijske dozvole pokrenuti će se postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa na česticama u zoni obuhvata. Za OŠ Čulinec u veljači 2021., pišu, pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Nisu ni predvidjeli novac za školu koju su građevinari htjeli rušiti

– OŠ Jure Kaštelana – aktivnosti na realizaciji projekta provodi Gradski ured za obrazovanje, kratka je opska u izvješću, koja nam je upala u oči. Podsjetimo, radi se o školi za koju je u seizmičkoj analizi iz 2012. utvrđeno da nema dostatnu seizmičku otpornost. Nadalje, inženjeri su 2018. preporučili da zgradu treba ili popraviti ili srušiti, no gradu to nije bilo dovoljno da u nju uloži novac.

Izdvojeni članak

Iako je Bandićevac Lovrić tvrdio da je sigurna, nova gradska vlast zatvara derutnu osnovnu školu

Završeni su, piše dalje u izvješću, radovi na izgradnji OŠ Hrvatski Leskovac, koju je izgradnju proveo Zagrebački holding. Izgrađena je i OŠ Resnik, OŠ Središće, Američka međuanrodna škola, Područni odjel Vidovec Osnovne škole Markuševec i OŠ Granešina. Za OŠ Podbrežje proveden je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj. Kompletna dokumentacija predana je Zagrebačkom holdingu na daljnju realizaciju investicije. Dograđene su OŠ Jabukovac, OŠ Antuna Mihanovića i OŠ dr. Vinka Žganca. OŠ Granešina dobila je dvoranu.

Za OŠ Ante Kovačića ishođena je građevinska dozvola, izrađeni su izvedbeni projekti te je u listopadu 2020. godine pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Za OŠ Stjepana Bencekovića, nakon pravomoćnog rješenje za izvlaštenje, u veljači 2021. pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole.

Za OŠ Kustošija ishođena je lokacijska dozvola u travnju 2019. Početkom 2021. riješeni su imovinsko pravni odnosi na parcelama u obuhvatu gradnje te je vlasnik parcele postala OŠ Kustošija. U tijeku je izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole.

U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova za OŠ Šestine. Za dvoranu Sportske gimnazije u svibnju 2021. izrađeni su glavni projekti te je pokrenut postupak za ishođenje građevinske dozvole. Završeni su radovi na izgradnji poligona za pješake i bicikliste OŠ Gustava Krkleca u rujnu 2017. ishođena Uporabna dozvola.

Projektnu dokumentaciju za OŠ Bukovac je izradio Gradski ured za mjesnu samoupravu, a sve daljnje aktivnosti na realizaciji projekta provodi Gradski ured za obrazovanje. Završeni su radovi na rekonstrukciji dvorane OŠ Izidora Kršnjavoga, primopredaja objekta izvršena je u rujnu 2018. Za OŠ Jakuševec je izrađen glavni projekt te je ishođena građevinska. U ožujku 2021. je izrađena izvedbena dokumentaciju te je u tijeku postupka javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja. Za izgradnju sportske dvorane OŠ Dragutina Domjanića ishođena je građevinska dozvola, u lipnju 2020. započeli su radovi na izgradnji školske sportske dvorane te se isti odvijaju prema terminskom planu.

Za OŠ Dragutina Kušlana ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole u veljači 2021. U tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole.

Obećavali zgradu pa ništa, sad tvrde: Sve je po planu

U tijeku su radovi na rekonstrukciji i prenamijeni tri zgrade učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko – turističke škole. U travnju 2021., kažu, novi izvođač radova uveden je u posao. Radovi napreduju “sukladno terminskom planu”. Podsjetimo, radi se o školi čiji su učenici iz škole u Frankopanskoj, prije potresa, putovali na Velesajam, gdje su imali Tjelesni. Slična priča s izvođačem već je bila izrečena. Bivši pročelnik za obrazovanje  Ivica Lovrić kazao je kako je “izvođač uveden u posao 16. svibnja 2018. godine, a ugovoreni rok završetka radova je 12 mjeseci”. Učenici te škole nastavu slušaju po drugim školama.

Izdvojeni članak

‘Obećavali su nam izgraditi novu školu, no i dalje nisu. Tjelesni imamo na drugom kraju grada’

Za gradnju OŠ Brezovica – područne škole Kupinečki Kraljevec ishođena je građevinska dozvola, te je u prosincu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja. Za OŠ Ksaver Šandor Gjalski ishođena je građevinska dozvola, u lipnju 2020. odabrani izvođač je uveden u posao te je započela gradnja objekta. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost stoga je isti izrađen te je sukladno njemu izvršena izmjena i dopuna projektne dokumentacije u smislu ojačanja postojeće škole. Gradnja napreduje prema terminskom planu, a završetak objekta planiran je krajem 2021. Od nadležnog ureda, Gradskog ureda za obrazovanje, očekuje se projektni zadatak za Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, zaključuje se u izvješću o školama.

 

Grad Zagreb objavio podatke o gradnji škola: Pogledajte koliko je u proteklih pet godina ulagano u koju školu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap