Pretraga

Knjige, sportski rekviziti, novac i putovanja: Doznajte koliko je učenika od svoje škole lani dobilo nagradu

A- A+

Osim pedagoških mjera opomena, ukora i isključenja iz škole, koje bi učenike trebale potaknuti na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, učenicima mogu biti izrečene i pozitivne mjere, točnije, mjere poticanja. Riječ je zapravo o nagradama, usmenim i pismenim pohvalama. I dok je broj pedagoških mjera u posljednjih osam godina drastično pao, broj izrečenih mjera poticanja u istom periodu nije previše varirao.

Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik prošle je godine svom učeniku generacije dodjelila voucher za putovanje  u vrijednosti 2.000 kn| foto: Facebook

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, učenici koji postižu izvanredne rezultate mogu biti usmeno i pismeno pohvaljeni, odnosno nagrađeni. Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće.

Nagrade u obliku knjiga, ali i novčane

Izdvojeni članak

Škola koja zna nagraditi najbolje: Učeniku generacije poklonili putovanje po njegovu izboru

No, koji su točno uvjeti pohvaljivanja i nagrađivanja? To svaka škola odlučuje za sebe, a propisani su samim statutom škole. Za primjer ćemo uzeti Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec, u čijem je statutu jasno definirano zašto se sve mjere poticanja izriču.

– Učenici koji se ističu u učenju (odličan uspjeh na kraju nastavne godine), u ponašanju (uzorno vladanje i redovito pohađanje nastave) i u drugim korisnim aktivnostima (sudjelovanje na školskim, kulturnim i sličnim natjecanjima, poticanje prijateljskih i humanih odnosa u razrednom odjelu…) mogu biti usmeno i pismeno pohvaljeni odnosno nagrađeni. Cilj mjere poticanja je podržavati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i djelovanjima, stoji u statutu ETŠ Čakovec.

U ETŠ Čakovec pismene pohvale mogu doći u obliku povelje, priznanja, plakete i slično, dok usmene mogu biti objavljene na sjednici stručnih tijela škole, na skupovima u svezi obilježavanja prigodnih događaja, svečanostima povodom završetka školske godine. Od nagrada, tamošnji učenici koji ih zasluže mogu očekivati knjige skulpture, umjetničke slike, sportske rekvizite, pribor za umjetničko stvaranje, ali i novčana sredstva.

Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik također ima praksu nagrađivanja svojih najboljih učenika na kraju nastavne godine. U 2017. tu je nagradu dobio njihov učenik Melko Dragojević, a riječ je bila o voucheru za putovanje u vrijednosti od 2.000 kuna.

– Kada je riječ o nagradama, one se dodjeljuju učenicima završnih razreda koji su sve četiri godine ostvarili odličan uspjeh i uzorno vladanje. Nagrade su najčešće u obliku knjiga, a za učenika ili učenicu generacije materijalna stvar poput sata za mladiće ili nakita za djevojke vrijednosti do 700,00 kn. Iz skupine nagrađenih učenika, Nastavničko vijeće odlučuje o učeniku odnosno učenici generacije, kazala nam je ravnateljica ETŠ Dubrovnik, Suzana Đurđević.

Raste broj pisanih pohvala

Izdvojeni članak

Broj ukora u zadnjih 8 godina drastično pao: Evo zbog čega sve možete ‘zaraditi’ tu zloglasnu mjeru

Kako smo pisali, u posljednjih osam godina, ukupan broj izrečenih pedagoških mjera – opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole – drastično je smanjen. Prije osam godina broj izrečenih mjera iznosio je vrtoglavih 55.624, a prošle školske godine izrečeno je 23.647 mjera.

Te podatke dostavilo nam je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odakle smo zatražili podatak i o tome koliko je u istom periodu izrečeno mjera poticanja – usmenih i pismenih pohvala te nagrada. Dok je broj ukora i ostalih mjera te vrste drastično smanjen, broj poticajnih mjera u posljednjih osam školskih godina nije previše varirao.

U školskoj godini 2009./10. broj izrečenih poticajnih mjera iznosio je 20.729, a prošle 21.211. Najveći pad broja izrečenih poticajnih mjera iznosio je u školskim godinama 2012./13. i 2013./14., kada je izrečeno 18.311, odnosno 18.452 mjere.

Zanimljivo je ipak za primijetiti kako se povećao broj pisanih pohvala kojih je prije osam godina izrečeno 15.935, a prošle školske godine 18.948. S druge strane, sa 6.465 na 1.647 drastično je smanjen broj izrečenih usmenih pohvala. Broj nagrada u promatranom periodu nije se previše mijenjao – 2009./10. dodijeljeno ih je 1.645, a u 2016./17. dodijeljeno je njih 1.921.

Kako su se kretale brojke izrečenih mjera poticanja od školske godine 2009./10. do 2016./17. možete vidjeti u tablici koja slijedi.

Knjige, sportski rekviziti, novac i putovanja: Doznajte koliko je učenika od svoje škole lani dobilo nagradu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap