Pretraga

Pripremanje nastave je brže uz digitalne sadržaje: Pomažu probuditi zanimanje učenika

A- A+

Digitalni nastavni sadržaji jednostavan su način za učiniti nastavu interaktivnijom i zabavnijom. Dostupni su za 15 predmeta od 5. razreda osnovne do 4.razreda srednje škole, ali i za međupredmetne teme. Pristupačni su i za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, a mogu se koristiti posve besplatno.

Digitalni obrazovni sadržaji uštedjet će vam vrijeme za pripremu nastave, a nastavu učiniti zanimljivijom | Foto: Unsplash

U današnje vrijeme kada se velik dio života učenika odvija u virtualnom svijetu, digitalni alati i sadržaji kao dopuna učenju logičan su slijed i budućnost suvremenog obrazovanja. Stoga su digitalni obrazovni sadržaji (DOS) i više nego dobrodošli dodatak dosadašnjoj nastavi.

No postavlja se pitanje: kako prepoznati kvalitetan i primjenjiv digitalni obrazovni sadržaj? Odgovori na to pitanje višestruki su, od toga da su ga pisali stručnjaci, da je sadržajno i didaktički prilagođen stupnju obrazovanja, do toga da je suvremen i u skladu s digitalnim tehnologijama današnjice, i ono što se sve više traži u nastavi, da je zabavan odnosno za učenike atraktivan.

Što su e-Škole DOS?

CARNET-ov odgovor na taj izazov su e-Škole Digitalni obrazovni sadržaji. Oni su kreirani kako bi učenicima i nastavnicima olakšali tranziciju na digitalni način učenja te poučavanje učinili jednostavnijim, zanimljivijim i kreativnijim. Njihov glavni cilj je prikazati učeniku gradivo na razumljiv način koristeći sadržaje povezane sa stvarnim životom.

Izradili su ih i provjerili stručnjaci iz raznih područja, a temelje se na kurikulumima nastavnih predmeta. Dostupni su za 15 predmeta, a postoje i sadržaji koji obrađuju međupredmetne teme, tzv. mini DOS-evi. Sav sadržaj je recenziran i sadržajno i metodički u potpunosti prilagođen učenicima od 5. razreda osnovne škole do 4.razreda srednje škole. Pristupačni su i za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Sadržaj je dostupan online, ali se može i preuzeti i koristiti offline, na mobilnim i stolnim uređajima. I ono što je možda za mnoge i ključno, CARNET-ovi DOS-evi otvorenog su tipa i dostupni svima. Mogu se pronaći na CARNET-ovoj platformi Edutorij i koristiti potpuno besplatno.

Izdvojeni članak

Imaju li e-Škole recept za primjenu digitalne tehnologije? Na našem panelu predstavljene besplatne edukacije za nastavnike

Koristite ih kao dopunu nastavi ili kao inspiraciju

To su cjeloviti digitalni sadržaji u obliku školskih lekcija (ali zabavnih školskih lekcija) koje se sastoje od multimedijskih sadržaja. Interaktivni su, bazirani na simulacijama i vizualizacijama procesa, a nastavno gradivo slijedi školski kurikulum i didaktički je primjereno.

U novim, zahtjevnim okolnostima digitalni sadržaji nastavnicima pomažu da pobude zanimanje učenika za gradivo. Učenicima omogućavaju učenje u zabavnom, poticajnom i primjerenom online okruženju, a roditeljima olakšavaju da djecu motiviraju i zadrže im fokus na učenju i izvan konteksta učionice. Učenicima omogućavaju samostalno učenje i samoprovjeru znanja kod kuće, ali ga isto tako mogu koristiti i uz podršku učitelja ili nastavnika na nastavnom satu.

Nastavnici ga također mogu koristiti kao dopunu i podršku u nastavi, ili samo kao inspiraciju za nastavni sat. Mogu se koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima. Moduli su podijeljeni na još manje logičke cjeline – jedinice. Tako koncipiran DOS ostavlja slobodu učenicima i nastavnicima da ga koriste na različite maštovite načine omogućujući im da odaberu dio sadržaja koji prati gradivo ili im je pak najzanimljiviji.

CARNET e-Škole Digitalni obrazovni sadržaj pronađite ovdje.


Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i CARNET-a

Share via
Copy link
Powered by Social Snap