Riječko Sveučilište raspisalo natječaj za tri stipendije: Prijave do 23. prosinca

Sveučilište u Rijeci objavilo je dva nova natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija, kao i jedan natječaj za dodjelu stipendija doktorandima. Rok za podnošenje prijava ističe 23. prosinca u 10:00 sati, dok se doktorandi prijavljuju do 9:00 sati. 

Riječko Sveučilište namijenilo je 100.000 kuna za dodjelu dvadeset stipendija podzastupljenim redovitim studentima prve i druge razine studija u mjesečnom iznosu od 500 kuna. Također, Sveučilište je objavilo i natječaj za stipendiju iz programa ‘Solidarnost’ Fonda ‘Aleksandar Abramov’ čiji se mjesečni iznos naknadno određuje. 

Sveučilište u Osijeku dodjeljuje dvjesto stipendija u iznosu od 10.800 kuna

Postupak prijave za stipendiju podzastupljenih studenata

Svrha natječaj za dodjelu stipendija za podzastupljene studente namijenjena promicanju socijalne
dimenzije visokog obrazovanja za pokriće troškova života u akademskoj godini 2016./2017. Na Natječaj mogu se prijaviti studenti koji su hrvatski građani te su kao takvi redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih
sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci. 

Studenti stječu pravo na stipendiju ako su studenti prvih godina preddiplomskih studija koji su ušli u 40 posto najbolje rangiranih studenata na
konačnim listama za upis na studijski program u akademskoj godini 2016./2017. Također, studentima koji su upisali prvu
godinu dvopredmetnog studija uzima se u obzir studijski program na kojem su ostvarili bolji rezultat
na konačnoj listi za upis. 

Nadalje pravo na stipendiju imaju studenti prvih godina diplomskih studija koji su na prethodnoj razini studija ostvarili prosjek 3,0 i viši, odnosno 60 posto i više ocjenskih bodova, studenti viših godina koji su u akademskoj godini 2015./2016. ostvarili najmanje 18
ECTS bodova
te zadovoljavaju jedan ili više navedenih kriterija koji se odnose na socio-ekonomski status, odsustvo jednog roditelja, stručnu spremu roditelja, studente roditelje, studente s invaliditetom, kao i studente iz sustava alternativne skrbi.  

Prijava za stipendiju vrši se elektroničkim putem. 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija, podzastupljeni studenti by srednja.hr on Scribd

Objavljen natječaj za dodjelu najmanje 80 stipendija Grada Vukovara

Stipendija iz Fonda ‘Aleksandar Abramov’

Stipendije iz programa ‘Solidarnost’ Fonda ‘Aleksandar Abramov’ namijenjene su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg imovinskog stanja za pokriće
participacije u troškovima studija u prethodnoj, 2015./2016. akademskoj godini te kao potpora
studentima izrazito slabog socijalno-ekonomskog statusa, teškog zdravstvenog stanja ili lošijih socijalnih
prilika iz drugih razloga.

Iznos pojedine stipendije utvrđuje Povjerenstvo Fonda nakon provedbe natječaja, a sukladno ukupno raspoloživom iznosu utvrđenom Odlukom
Senata od 22. studenog 2016. godine i broju
odobrenih stipendija.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti koji su hrvatski državljani koji su upisani u 2016./2017. akademsku godinu sa statusomredovitog studenta na preddiplomskom
stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom ili integriranom sveučilišnom ili diplomskom
sveučilišnom studiju te su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 18 ECTS bodova. Također, ukupni prosječni mjesečni prihodi svih članova njihova zajedničkog kućanstva u 2015. godini ne smiju prelaziti prihodovni mjesečni cenzus  

Ako potrebe za stipendijama sukladno zaprimljenim važećim prijavama budu veće od ukupnog
raspoloživog iznosa, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji su
u 2015. godini imali niži prihod po članu zajedničkog kućanstva.
 

Jednako kao i za stipeniju za podzastupljene studente, tako i prijave za stipendiju iz Fonda ‘Aleksandar Abramov’ vrše se isključivo elektroničkim putem.

Natjecaj Fond 'Aleksandar Abramov' by srednja.hr on Scribd

Fina raspisala natječaj za studentske stipendije od 3.000 kuna mjesečno

Uvjeti za postupak prijave za stipendiju doktoranada

Stipendija za doktorande osigurati će za 30 studenata iznos od 5.000 kuna, a na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti upisani na poslijediplomske
doktorske studije Sveučilišta u Rijeci ili zajedničke poslijediplomske doktorske studije koji se izvode na
Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.

Kako bi ostvarili pravo na stipendiju, navedeni studenti moraju zadovoljavati tri kriterija od toga da sami snose najmanje 80 posto troškova školarine, na prethodnoj razini studija, diplomskom odnosno integriranom studiju, morali su ostvariti prosjek
ocjena najmanje 4,00 i/ili bili među 10 posto najuspješnijih studenata diplomskog odnosno
integriranog studija te imati potvrdu mentora ili voditelja studija o doprinosu nastavnim procesima na prve dvije
razine studija u tekućoj akademskoj godini.
 

Posebno će se vrednovati uspostavljeni kontakt s mentorom u vezi s doprinosom nastavnim procesima
na prve dvije razine studija u tekućoj akademskoj godini.

I dok je za prethodne dvije stipendije natječaj odvoren do 23. prosinca u 10:00 sati, za doktorande se natječaj zatvara u 9:00 sati. 

Tekst Natjecaja za doktorande by srednja.hr on Scribd

Odgovori