FAKULTET SVEUČILIŠTE OCJENA
FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 2.5
Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 2.5
Učiteljski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2.38
Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 2.25
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 2.13
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 2.13
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 2.03
SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1.88
Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru 1.88
Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju Sveučilište u Zadru -
Visoko evanđeosko teološko učilište Visoka učilišta Osijek -
Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku Sveučilište u Zadru -
Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilište u Zadru -
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilište u Zadru -
Teološki fakultet ‘Matija Vlačić Ilirik’ Privatna sveučilišta Zagreb -
VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE DAG HAMMARSKJÖLD Privatne visoke škole Zagreb -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci -
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilište u Dubrovnik -
Sveučilište u Dubrovniku, Studij sestrinstva Sveučilište u Dubrovnik -
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos Privatne visoke škole Zagreb -
1 2