FAKULTET SVEUČILIŠTE OCJENA
Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 2.5
Učiteljski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2.23
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 2.13
Veleučilište Velika Gorica Privatna veleučilišta Velika Gorica 2.13
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 2.03
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel Sveučilište u Zadru 1.94
Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku Sveučilište u Zadru 1.88
Sveučilište u Puli, Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru Sveučilište Juraja Dobrile u Puli 1
Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju Sveučilište u Zadru -
Sveučilište u Zadru, Odjel za filologiju Sveučilište u Zadru -
Visoko evanđeosko teološko učilište Visoka učilišta Osijek -
Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku Sveučilište u Zadru -
Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilište u Zadru -
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilište u Zadru -
Teološki fakultet ‘Matija Vlačić Ilirik’ Privatna sveučilišta Zagreb -
VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE DAG HAMMARSKJÖLD Privatne visoke škole Zagreb -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci -
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilište u Dubrovnik -
Sveučilište u Dubrovniku, Studij sestrinstva Sveučilište u Dubrovnik -
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos Privatne visoke škole Zagreb -
1 2