FAKULTET SVEUČILIŠTE OCJENA
Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 2.5
FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3.44
Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 3.63
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 1.97
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 2.13
Učiteljski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3.04
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 2.03
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci 2
SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2.63
FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3.66
Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru 1.88
Visoko evanđeosko teološko učilište Visoka učilišta Osijek -
Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku Sveučilište u Zadru -
Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilište u Zadru -
Teološki fakultet ‘Matija Vlačić Ilirik’ Privatna sveučilišta Zagreb -
VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE DAG HAMMARSKJÖLD Privatne visoke škole Zagreb -
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilište u Dubrovnik -
Sveučilište u Dubrovniku, Studij sestrinstva Sveučilište u Dubrovnik -
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos Privatne visoke škole Zagreb -
Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju Sveučilište u Zadru -
1 2