Pretraga

Poznato koliko su predmeta maturanti prosječno pisali: ‘Veliki broj učenika prijavi ispite, ali na njih ne izađe’

A- A+

Proteklog ponedjeljka objavljeni su konačni rezultati ovogodišnjeg ljetnog roka mature. Čak 5.296 učenika dobilo je jedinicu iz Hrvatskog, Matematike ili na oba ta predmeta. Među statističkim podacima koje je nakon mature objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i oni su o izlaznosti na maturu. S obzirom na demografske trendove, ne iznenađuje da je maturanata sve manje, a u prosjeku su izašli na 3,7 ispita.

Foto: srednja.hr

Među gimnazijalcima za koje polaganje obveznog dijela mature označava završetak srednjoškolskog obrazovanja, ove je godine 460 onih koji obvezne predmete nisu uspjeli položiti. Ukupno je 5.296 učenika dobilo je jedinicu iz Hrvatskog, Matematike ili na oba ta predmeta. Uz te statističke podatke s ovogodišnjeg ljetnog roka, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je još neke brojke, poput izlaznosti na pojedine predmete.

Državnoj maturi na ljetnom je roku pristupilo 31.093 kandidata. Gledano po kategorijama, najviše je učenika strukovnih škola, 14.866, zatim učenika gimnazija 11.850, dok je ostalih pristupnika 4.477. Maturanata je, dakle, ukupno 26.716, a na grafu ispod možete vidjeti kako je broj njih padao od prve provedbe državne mature.

Izvor: NCVVO

Troje učenika izašlo na devet ispita

Učenici na državnoj maturi mogu pisati obavezne ispite te izborne, a ove je godine prosjek broja ispita na koje su izašli 3,7. Zanimljivost je i da je omjer ukupnog broja prijava u odnosu na broj izlazaka 1,5.

– Veliki broj učenika prijavi ispite, ali na njih ne izađe, pojašnjavaju u NCVVO-u uz napomenu da za neizlazak na ispit nisu predviđene sankcije.

U jednome roku učenici mogu pisati najviše šest izbornih predmeta plus obavezne. Ove je godine devet ispita prijavilo 16 učenika, ali je njih samo troje izašlo na svih devet. Čak 42 učenika prijavila su po osam ispita, ali je na svih osam na kraju izašlo njih 13. Po sedam ispita prijavilo je 255 maturanata, a sve prijavljene pisalo ih je 76, dok je ukupno šest ispita prijavilo 2.240 učenika, a na svih šest izašlo je njih 808.

Izvor: NCVVO

Na samo dva izborna veći broj pristupnika nego 2019.

Kada je riječ o ispitima s najvećim brojem pristupanja, na samom vrhu nalazi se osnovna razina Matematike. Pisalo ju je 19.645 pristupnika. Na ljestvici obveznih predmeta slijedi viša razina Hrvatskog, kojoj je pristupilo 19.288 osoba.

Izvor: NCVVO

Među izbornim je predmetima ‘najpopularnija’ Fizika. Ove godine pristupilo joj je 6.846 kandidata. Drugi predmet kojeg maturanti najviše odabiru je Biologija, a ove ju je godine pisalo 4.653 pristupnika. Čest je odabir među maturantima i Politika i gospodarstvo – tom je predmetu pristupilo 4.576 osoba.

Iako popularni i u zadnjih nekoliko godina, tri spomenuta izborna predmeta bilježe manji broj pristupnika u odnosu na 2019. Zanimljivo je tako za istaknuti kako su jedina dva predmeta s većim brojem pristupanja u odnosu na lani – Informatika (2.390) i Likovna umjetnost (955).

Izvor: NCVVO


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020/2021. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2021. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Zadatke s prošle državne mature riješite u našem sustavu za učenje kvizovi.srednja.hr.

Poznato koliko su predmeta maturanti prosječno pisali: ‘Veliki broj učenika prijavi ispite, ali na njih ne izađe’
Share via
Copy link
Powered by Social Snap