Pretraga

Poligon unatraške, sklekovi na ručama i osobna dostojnost: Evo koje sve provjere morate proći da vas prime u policijsku školu

A- A+

Prošloga je tjedna Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaj za upis polaznika i polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u 2018./2019. godini. Planira se upis 600 polaznika, a da biste u policijsku školu bili primljeni, morat ćete pokazati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, te dostojnost za obavljanje policijske službe. Stoga smo vam odlučili pojasniti što će se na testiranjima od vas tražiti.

Foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Kako stoji u natječaju MUP-a, za upis u program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju i mlađe su od 28 godina, a nisu članovi niti jedne političke stranke. U uvjetima stoji i da kandidati moraju imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, te biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe. No, što to sve znači?

Zdravstvena sposobnost

Kandidati za prijem u policiju moraju zadovoljiti određene duševne i tjelesne, odnosno zdravstvene sposobnosti. Zdravstvene preglede koji prethode ocjeni i mišljenju o zdravstvenoj sposobnosti, u pravilu, obavlja Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom Ministarstvo unutarnjih poslova sklopi poseban ugovor.

Kako stoji u Pravilniku, ta zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se na zdravstvenom pregledu na temelju:

Izdvojeni članak

MUP raspisao natječaj: Traži se 600 mladih koji žele postati policajci, doznajte uvjete prijave

 • pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,
 • laboratorijskog (uključujući testiranje na droge u organizmu) i rendgenološkog (srce, pluća) nalaza, EKG-a, spirometrije, neurološkog i psihijatrijskog pregleda i nalaza, oftalmološkog i otorinolaringološkog te pregleda i nalaza doktora dentalne medicine,
 • nalaza psihologa,
 • pregleda i nalaza ginekologa prema indikaciji,
 • potvrde i/ili ovjerenog izvoda iz osobnog zdravstvenog kartona koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebice s podacima o kroničnim i psihičkim bolestima i stanjima,
 • medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju.

Tjelesne motoričke sposobnosti

Razina tjelesne motoričke sposobnosti za prijem u policijsku školu utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju. Kandidati koji pristupe provjeri, moraju zadovoljiti propisane norme na sljedećim testovima:

Izdvojeni članak

MORH pozvao sve mladiće 2000. godišta i starije na upis u vojnu evidenciju

 • Poligon natraške – najduže 12.8 sekundi za žene
 • Poligon natraške – najduže 10.9 sekundi za muškarce
 • Sklekovi na ručama – najmanje dva ponavljanja za žene
 • Sklekovi na ručama – najmanje tri ponavljanja za muškarce
 • Pretkloni na ‘švedskoj klupi’ – najmanje šest ponavljanja za žene
 • Pretkloni na ‘švedskoj klupi’ – najmanje 10 ponavljanja za muškarce
 • Skok u dalj s mjesta – najmanje 160 centimetara za žene
 • Skok u dalj s mjesta  – najmanje 197 centimetara za muškarce
 • Trčanje na 2400 metara – najduže 15.58 minuta za žene
 • Trčanje na 2400 metara – najduže 12.49 minuta za muškarce

Kandidat koji ne zadovolji propisanu normu na bilo kojem testu, isključuje se iz daljnjeg testiranja, te će se smatrati da nije zadovoljio na provjeri, napomena je spomenutog Pravilnika.

Provjera osobne dostojnosti

Osoba koja se odluči prijaviti na natječaj za prijem u policijsku školu, mora zadovoljiti i na provjeri osobne dostojnosti. Zahtjev za obavljanje provjere, prema Pravilniku, dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi koja ga prosljeđuje policijskoj postaji po mjestu prijavljenog prebivališta ili boravišta osobe za koju je potrebno provesti provjeru. Provjeru obavlja načelnik policijske postaje odnosno policijski službenik kojeg on ovlasti.

Izdvojeni članak

Krstičević širi vojsku: Ministarstvo obrane zapošljava 200 mladih osoba, provjerite koji su uvjeti

Kandidat najprije mora popuniti Upitnik za provjeru osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe, a ukoliko to odbije, smatra se da od prijama odustaje. Zatim kreće provjera kojom se utvrđuje istinitost podataka navedenih u Upitniku. Prema Pravilniku, u obavljanju provjere prikupljaju se:

 • identifikacijski podaci i podaci o osobama s kojima živi u zajedničkom kućanstvu,
 • podaci o kaznenim postupcima koji se trenutno vode i podaci iz kaznenih evidencija,
 • podaci o optužnim prijedlozima i prekršajnim nalozima i podaci iz prekršajnih evidencija,
 •  informacije i obavijesti o radnim osobinama,
 • informacije i obavijesti o životnim navikama,
 • ostali sigurnosno značajni podaci.

Provjera se obavlja  neposrednim razgovorom s provjeravanom osobom, ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih državnih i javnih tijela kao i ostvarivanjem uvida u evidencije i poslovnu dokumentaciju koju su subjekti dužni voditi sukladno zakonu. Osim toga, osobna dostojnost može biti utvrđena i neposrednim razgovorom s drugim osobama, po procjeni nadležnog policijskog službenika koji obavlja provjeru, kao i neposrednim opažanjem policijskog službenika koji obavlja provjeru.

Poligon unatraške, sklekovi na ručama i osobna dostojnost: Evo koje sve provjere morate proći da vas prime u policijsku školu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap