Pretraga

Stižu upozorenja ženskih udruga: Izmjena Zakona o obrazovanju protivi se pravima djeteta i zaštiti ljudskih prava

A- A+

Ženska mreža Hrvatske i lezbijska grupa Kontra danas su reagirale na predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, kojeg je krajem prošlog tjedna resorno ministarstvo uputilo u javno savjetovanje. Reakcija stiže na predloženu moguću izbornost u međupredmetnim temama (poput Građanskog odgoja i obrazovanja ili Zdravlja u sklopu Cjelovite kurikularne reforme) u dijelovima koji imaju istaknutu odgojnu dimenziju. Iz Kontre i Ženske mreže upozoravaju da je ova izmjena protivna međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava i prava djeteta.

Zagreb|Foto: srednja.hr

Zagreb|Foto: srednja.hr

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama krajem je prošlog tjedna stavljen na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a neki njegovi dijelovi izazvali su prijepore u javnosti. Oni se najviše tiču predložene moguće izbornosti u međupredmetnim temama poput Zdravlja ili Građanskog odgoja, čime bi bili osigurani alternativni programi za ‘svjetonazorski sporne sadržaje’.

Na prijedlog ovih izmjena danas su reagirale Ženska mreža Hrvatske i lezbijska grupa Kontra. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

‘Izmjena protivna međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava i prava djeteta’

– Obraćamo vam se vezano za izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i
srednjim školama koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta krajem prošlog tjedna
uputilo u javnu raspravu.

Naime, članak 27. će biti nadopunjen na sljedeći način:

»Ako dijelovi međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula prema mišljenju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje imaju uključenu istaknutu odgojnu dimenziju u smislu utjecaja na osobnu izgradnju i usvajanje stavova, vrijednosti i izbora ponašanja, isti se kurikulom utvrđuju izbornim sadržajem, pri čemu se može odrediti alternativni modul izbornom dijelu kurikula. Učenici i njihovi roditelji mogu odabrati onaj koji je u skladu s njihovim odgojnim pristupom i sustavom vrijednosti«.

Izdvojeni članak

Rijeka predvodnica građanskog odgoja: Učenici oduševljeni gradivom, tražili veću satnicu i deblju knjigu

Ova izmjena koja očigledno ide protiv uvođenja ionako beznačajnog broja sati građanskog i zdravstvenog odgoja koji se tiču ravnopravnosti spolova i ljudske seksualnosti, protivna je međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava i prava djeteta, kao i praksi Europskog suda za ljudska prava.

Prema Konvenciji o pravima djeteta, djeca imaju pravo na točnu i znanstveno utemeljenu informaciju. Europski sud za ljudska prava još je davne 1976. godine u slučaju Kjeldsen protiv Danske
riješio pitanje da stavovi roditelja ne mogu biti osnova za uskraćivanje točnih i znanstveno utemeljenih informacija djeci putem spolnog odgoja.

Također, Europski sud za ljudska prava u predmetu Dojan i drugi potvrdio je svoje jasno stajalište kako obvezatni zdravstveni odgoj koji uključuje obvezatna predavanja o spolnim različitostima, seksualnosti,  kontracepciji, seksualnom nasilju i sl. ne predstavlja povredu 1) temeljnog prava roditelja na slobodu odgoja i obrazovanja svoje djece, 2) temeljnog prava djece na obrazovanje i 3) temeljnog prava roditelja i djece na slobodu vjeroispovijesti.

Nadalje, budući da su svi predmeti ujedno i odgojni predmeti znači li to da će ubuduće roditelji moći odlučivati na jednak način o bilo kojem predmetu? Na primjer, ako ne vjeruju u evoluciju, tj. ako vjeruju da je bog stvorio svijet u 7 dana, njihovo dijete neće pohađati biologiju, kemiju ni fiziku, kao ni povijest?

Pitamo se hoće li Vlada na jednak način postupiti i kada bude odlučivala o cijepljenju djece protiv kojeg se zalažu iste udruge?

Izdvojeni članak

Prosječni učenik u Hrvatskoj: Prepisuje, uči ‘5 do 12’ i vjeruje u dobru vezu za upis na faks

Ovakav postupak ministarstva je krajnje sramotan i daje negativnu poruku vezano za ljudska prava, a osobito pravo na točnu informaciju. Radi se o još jednom ustupku udrugama iza kojih stoji Crkva na štetu ljudskih prava djece.

Tražimo od Vlade RH odnosno Sabora da izbace navedene izmjene iz Prijedloga zakona, a zatim da zdravstveni odgoj, osobito njegov dio koji se tiče ljudske seksualnosti uvede u školski program kroz zaseban predmet sa brojem sati koji odgovara zahtjevnosti teme te da se edukacija provodi i sustavno kroz sve relevantne predmete (biologija, sociologija, psihologija, etika…) kako bi zaista mogla imati učinka.

Naime, najveći apsurd vezano za ovu inicijativu udruga iza kojih stoji Crkva je činjenica da zdravstveni odgoj sadrži svega nekoliko sati godišnje vezano za ljudsku seksualnost, te ionako ne može imati odgovarajući učinak. Ljudska seksualnost se u najviše sati još uvijek u školama obrađuje na satovima vjeronauka, gdje se djecu uči diskriminaciji i daju im se netočne informacije.

Smatramo da je hitno potrebno uskladiti nacionalni obrazovni program i sve udžbenike s
pozitivnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom, te uvesti spolni odgoj sustavno u školski
program, stoji u priopćenju Kontre i Ženske mreže.

Zagreb|Foto: srednja.hr
Share via
Copy link
Powered by Social Snap